Projektnyitó satókonferencia Esztergomban (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az Interreg Szlovákia–Magyarország program keretében, Esztergomban, a Szent Anna-plébánia épületében találkozott az Ecocenter Alapítvány elnöke, Halász Györk és munkatársai, valamint a pályázatot lebonyolító két partner.

A szlovákiai partner Szőgyén Község Önkormányzata és a Csongrády Lajos Alapiskola volt, melynek képviseletében Méri Szabolcs polgármester és Szarka Andrea iskolaigazgató volt jelen. A magyar felet képviselő partner az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, melyet az intézményvezető, Espasa-Sancho Ramon képviselt. A találkozón jelen volt Retkes Rebeka, projektmenedzser, a partnerek együttműködését segítő munkatárs.

„A több mint tíz éve működő alapítvány az emberi és a környezeti egészség megőrzése céljából, oktatási tevékenységen keresztül nemzetközi együttműködési programokat valósít meg, diákoktól a felnőttoktatásig. A program segíti az egészségtudatos magatartás fejlesztését, a fenntartható életmód meghonosítását, amit elsősorban a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos oktatásokkal, szemléletformálással, az egészséges életmódra való neveléssel szeretnénk elérni” – mondta el portálunknak az alapítvány elnöke, Halász Györk.

Az alapítvány az Interreg szlovák–magyar együttműködés (HUSK) keretében nyert pályázatának lebonyolításába felvidéki és magyarországi iskolákat vont be. A projekt középpontjában a környezeti nevelés bevezetése, hiányának pótlása, területspecifikus ismereteket tartalmazó képzési anyag létrehozása és speciális képzési program megvalósítása áll, kiegészítve táborral, témanapokkal, weboldallal, elektronikus tananyaggal.

(Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A projekt időtartama augusztustól decemberig tart, mindkét országban az iskolák felső tagozatos diákjai részére. A program a diákok aktivizálására irányul. Augusztusban táborral indítanak, majd szeptembertől az iskolákban témanapok keretében interaktív játékokkal, szigetprogram-szerűen ölelik fel a pályázat témáit. Fő elemei: játékos tanulás, két fenntarthatósági témahét és hat témanap, két interaktív kiállítás, e-learning honlap, elektronikus tananyag és annak beépítése a tantervbe, valamint a tapasztalatszerzést támogató célcsoport-kommunikáció online elemekkel. Decemberben kiértékeléssel és kiállítással zárul a projekt.

A sajtótájékoztató után (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az első közös program az augusztus első hetében szervezett cserkésztábor lesz, amelynek Esztergom térsége ad otthont. A táborban a beépített program keretében három napot tölt el közel húsz szőgyéni cserkész a Mindszenty iskola cserkészeivel közösen. Szeptembertől a két iskola szervezésében folytatódik a pályázat további programsorozata.