A minap ünnepeltük a Bodollói Sarlós Boldogasszony tiszteletére épült filiális templom búcsúünnepét. Arra emlékeztünk, hogy a Szűzanya a Gábor angyallal való találkozása és igenjének kimondása után felismerte, hogy meg kell látogatnia idős rokonát, Erzsébetet, aki rászorult segítségére.

Mária elindult hozzá, vállalva a nehéz és kockázatos utat. A két asszony, Isten leányai, megnyílva Isten akaratának, boldogan találkoztak egymással.

A 2020. július 13-án érkező zarándokok ismét örültek, hogy a koronavírus-járvány lassú múlásával újra nagyobb számban együtt lehettek – határon innen és határon túl!

Köszönjük, hogy legyőzve a félelmet, sokan ismét vállalták az utazás fáradalmait.

Örültünk, hogy együtt ünnepelt velünk és köztünk főtisztelendő Dr. Szalay László nagyidai plébános atya is, akit megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöttünk pappá szentelése 35. évfordulója kapcsán és természetesen minden zarándokot.

Napjainkban a függőségek sokasága veszélyezteti az emberek ideiglenes és örök boldogságát – mondta homíliájában többek között az ünnepi szónok.

Ezt a harcot Urunk Jézus Krisztus, helyettük és értünk már megharcolta. Ő legyőzött minden bűnt és minden halált. Vele egyesülve miénk lehet minden győzelem. Miénk lehet – ha egységben maradunk Vele és egymással.

A szentmise végén Király Antal, okleveles mérnök, az egyháztanács főkurátora köszöntötte az ünnepeltet: Amint arról már beszámoltunk, a közelmúltban ünnepelte pappá szentelése kerek évfordulóját főtisztelendő Weiszer Attila, nagytárkányi ezüstmisés plébános atya. De kerek évfordulót ünnepelt, Dr. Szalay László, nagyidai plébános atya is, pappá szentelése 35. és Belá Tamás, kassai káplán atya, pappá szentelése 5. évfordulóján. Köszönjük, hogy hűséggel és nagy odaadással végzik papi szolgálatukat népünk körében. Isten áldását és a Szűzanya oltalmát kérjük további életükre. Köszönjük hivatásuk hűségét. Bizton reméljük, hogy a jövőben ismét találkozunk velük itt és esperesi körzeteink más liturgikus rendezvényein…

Személyes köszönetnyilvánítást kapott Funty Milán, a roma származású szepsi ministráns is, aki immár 10 éve odaadó hűséggel áll az oltár szolgálatában. Imádsága, oltárszolgálata, segítőkészsége példaként szolgálhat kor-, és kultúr-társainak, amiért díszoklevelet kapott.

A 35 éves hűséges papi élet sok emléket és bizonyságot hordoz. Egyik legszebb, legemlékezetesebb és legmeghatóbb emléke, hogy papi élet kezdetén az ünnepi búcsúi szentmisét a II. világháborúban megsérült templom romjai között volt kénytelen bemutatni.

Ott, ahol hála Istennek 1996. június 16. óta új, felszentelt templom áll, ahol immár 212. alkalommal Fatimai engesztelő imatalálkozót tartottak. Bizonyságul és bátorításul, hogy a történelem Ura – az Isten, akit a zarándokok együtt kértek, hogy a két édesanya találkozása továbbra is érintsen meg minden ideérkezőt, és megértsék: az ember szíve és lelke akkor van a helyén, ha kész megnyílni az Üzenet üzenetére: Ne féljetek…