Örmény katolikus templom Bejrútban (Fotó: wikipédia)

Hétvége lévén, talán lesz pár perccel több időnk arra, hogy ne csak a borzalmas híreket hallgassuk meg Bejrútról, a már 178 halálos áldozatot követelő robbanásról. A hétvége az Istenre és embertársainkra gondolás imádságos pillanatait is jelenti a keresztyén emberek számára, minden felekezetben, akár elmegyünk templomunkba, akár otthon szerzünk magunknak pár csendes imapercet. És nemcsak a családunk, szeretteink, önmagunk, hanem az ismeretlen szenvedők is beleférhetnek ilyenkor könyörgésünkbe.

Előző két sorozatrészünkben már bemutattunk négy keresztyén felekezetet, akik Libanonban élnek, követik az evangéliumot, Jézus Krisztust. Ők jelentik számunkra az idősebb testvért, hiszen a keresztyén hitben, életben ezer évvel megelőznek minket. Ebben a záró részben a libanoni örményekről és protestánsokról lesz szó, s még egyszer visszaidézzük azokat az imatémákat, amelyeket személyes kéréseinkbe foglalhatunk.

Protestánsok, örmények

A libanoni protestáns keresztyének a fenti grafikon „other Christians” kategóriájába tartoznak. „Más keresztyének” jelölik a protestánsok mellett az örmény keresztyéneket is. Együttesen mintegy 7%-ot tesznek ki.

A legtöbb protestáns a misszionáriusok munkája nyomán tért meg a 19-20. század során. Ők több felekezethez tartoznak, attól függően, melyik volt a Krisztushoz vezető misszionáriusuk anyaegyháza. Jórészt angol és amerikai egyházakról van szó: presbiteriánusok, kongregacionalisták, anglikánok alkotják a hátteret.

A libanoni protestánsok az ott élő keresztyéneknek kb. 1%-át jelentik. Érdekesség, hogy már 1943-ban megszületett a nemzeti paktum arról, hogy a különféle vallások, illetve keresztyén felekezetek hány képviselőt küldhetnek az Ottomán Parlamentbe. A libanoni protestáns közösségnek egy parlamenti hely jutott, jut.

Érdekességként meg kell említeni, hogy Libanonban anglikán misszionáriusnőként tevékenykedett Elizabeth Bellamy (1845-1940). Tanítónőként dolgozott Bejrútban, s a Hermon hegy környékén a nők kulturális felemelkedésén dolgozott. Falusi iskolákat alapított, köztük vakok iskoláját is. 22 éven át végezte a tanítói és a missziói munkát, majd Új-Zélandra költözött.

Az országban két örmény vallási közösség van jelen. A keresztyéneknek mintegy 2,64%-át képezik az Örmény Apostoli Egyház hívei, 0,62%-át az Örmény Katolikus Egyházé.

Az Örmény Katolikus Egyház címere

A Libanoni Örmény Apostoli Egyház keleti ortodox egyházi része az Örmény Apostoli Egyháznak, mely eredetét az 1. századra vezeti vissza. A világon mintegy 9 millió tagja van. Jelenleg mintegy 156 ezer örmény él Libanonban, többségük Bejrútban. Örményország hivatalosan már 301 óta keresztyén királyság. Zarándokaik akkor kerültek kapcsolatba a libanoni emberekkel, amikor Jeruzsálembe tartó zarándokútjaik során azon a vidéken mentek át.

Az Örmény Katolikus Egyház keleti része a Római Katolikus Egyháznak. Elfogadják egyházfőjüknek a római pápát, elismerik a pápai felsőbbséget. Teljes körű közösségben vannak Rómával. Az Örmény Katolikus Egyház feje a ciliciai örmény katolikus pátriárka, akinek székhelye Bejrút.

Imádkozzunk Libanonért, Bejrútért…

– a Bejrútban közel 2000 év óta élő és szolgáló ősi egyházak híveiért, a keresztyén családokért, hogy az evangélium ereje vigasztalja, erősítse őket;
– imádkozzunk mindazokért, keresztyénekért és nem keresztyénekért, akik elveszítették hozzátartozójukat, összedőlt az otthonuk, kapjanak lelki és anyagi támogatást;
– imádkozzunk az ország vezetőiért, hogy ebben a helyzetben emelkedjenek felül a politikai és a vallási megosztottságon, és a segélyeket tiszta kézzel osszák el a rászorulók között;
– imádkozzunk az orvosi és a humanitárius segélyek jó és a szükségek szerinti elosztásáért, a világ minden részéről érkező segítők hatékony szolgálatáért;
– imádkozzunk azért, hogy Jézus Krisztus Igéje legyen a sötétségben a libanoni népek világossága, az evangélium az újraindulás ereje, s a világméretű imalánc hatékonyan működjön.

Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig (Mt. 28:20)