Fotó: Müller Éva

Idén szeptember 23-án lesz 128 éve, hogy Léván meglátta a napvilágot Kucsera Ferenc későbbi szentendrei római katolikus káplán, aki a Tanácsköztársaság időszakában 27 évesen mártírhalált halt a szentendrei Duna-parton. A Lévai Szent László Kör, folytatva Ferenc atya helyi emlékének ápolását és lévai kultusza megteremtése érdekében kifejtett tevékenységét, 2020. szeptember 20-án rendezte meg a II. lévai Dr. Kucsera Ferenc-emléknapot.

A emléknap első eseménye a vasárnap délelőtti ünnepi magyar nyelvű szentmise volt. A lévai Szent Mihály arkangyal plébániatemplomban Benčík Tibor lelkiatyánk a napi evangéliumhoz kapcsolódva a különböző mennyiségű munkát elvégzett szőlőmunkások 1 dénáros, egyenlő bérén keresztül magyarázta az isteni nagylelkűséget. Ugyanis, ha elnyerjük az örök életet, az nem a mi érdemeinknek, hanem Isten nagylelkűségének köszönhető.

Egy német mondás szerint „az utolsó ingnek nincs zsebe”, zsebek nélküli ingben lépünk majd át a mennyországba. Örüljünk, ha Istennek végzett szolgálatainkért megkaphatjuk az egy dénárt!

Majd Tibor atya elmondta, hogy dr. Kucsera Ferenc is ilyen zseb nélküli ingben – az 1 dénárt magával véve – lépett az Isten elé. Tibor atyánkat dr. Kucsera Ferenc életrajzából megérintette, hogy Prohászka Ottokár püspökkel levelezett. Sajnos nem ismerjük a levelezés tárgyát, de amikor két ilyen ember cserél eszmét, ott fontos dolgokról lehet szó. Procházka püspök egyik mondása: „A szemétdombon is nyílnak szép virágok!”, szinte Ferenc atya sorsáról is szól, kinek holttestét kivégzői 8 órán át a szentendrei szemétdombom hagyták. Nem akármilyen virág, a vértanúság virága nyílt ki ott, a szentendrei szemétdombon! Dr. Kucsera Ferenc atya földi létét inkább végezte vérbe fagyva a szemétdombon, de nem azonosult az akkori embertelen világnézettel.

Fotó: Müller Éva

Ferenc atya üzenete számunkra, hogy hitét megélő keresztényként tartsunk ki hitünk tanításai mellett, és ne azonosuljunk a mai világ téveszméivel sem.

„Ferenc atya, imádkozz értük, Ferenc atya, könyörögj értünk! Ő a mienk, ragaszkodjunk hozzá, ehhez a szép virághoz, mely bíborszínben virágzik!” – zárta lélekemelő szentbeszédét Tibor atya.

Kora délután a kör lelkes tagjai a Reviczky Házban gyűltek össze, hogy a közös fohász után Müller Péter, a kör elnöke fotói által és kalauzolása mellett – ha virtuálisan is – de részesei lehessenek a szentendrei Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum „Kucsera Ferenc mártíriuma – Történeti narratíva és kortárs reflexiók” című, 2019. október 24-e és 2020. március 31-e között bemutatásra került kiállításnak. A kör ilyen módon próbálta kárpótolni a 2020. március 13-ra tervezett, de az akkori járványügyi intézkedések miatt meghiúsult közös múzeumlátogatás valamennyi kedves érdeklődőjét. A kör elnöke – a kiállításon még 2019. október 26-án készült – számos fotón és érdekes történetfoszlányon keresztül mutatta be a kiállítás öt termét: Ferenc atya gyerekkorát, tanulóéveit Léván, Esztergomban és a bécsi Pázmáneumban, szentendrei káplánkodását, az 1919-es szentendrei vörös terror időszakát, utolsó óráit, illetve a 2019-es Dr. Kucsera Ferenc-emlékév gazdag szentendrei és lévai eseményeit.

A virtuális Kucsera Ferenc-kiállítás a Reviczky Házban (Fotó: Müller Éva)

Ezt követően az emlékezők közösen a lévai zeneiskola épületéhez vonultak, ahol a valamikori Várady János utca 8. szám alatt is lakott Ferenc atya szüleivel és testvéreivel. Itt a Magyar litániával imádkoztunk a Szűzanyához, szentjeinkhez, boldogainkhoz és vértanúinkhoz. Napjaink boldoggá avatási aktualitásait is követve az alábbi könyörgések is elhangzottak:

„Isten szolgája Esterházy János, könyörögj érettünk!”
„Isten szolgája Mindszenty József, könyörögj érettünk!”

És könyörögtünk Ferenc atyához is:

„Dr. Kucsera Ferenc, vértanú, könyörögj érettünk!”

Az emlékezetes nap végén a kör elnöke köszönetet mondott az emlékezők részvételéért, és egyben meg is hívott mindenkit a III. lévai Dr. Kucsera Ferenc-emléknapra, mely jövőre is a Ferenc atya születésnapja előtti vasárnapon kerül majd megrendezésre. A napsütéses őszi délután jó hangulatú, kötetlen beszélgetésekkel ért véget.