A MÁÉRT és Magyar Diaszpóra Tanács online ülését követő záró sajtótájékoztatón Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ismét kifejezték reményüket és bizakodásukat, hogy jövőre már személyesen találkozhatnak mind a Magyar Állandó Értekezlet, mind a Magyar Diaszpóra Tanács résztevőivel.

Semjén Zsolt örömét fejezte ki amiatt, hogy a magyar politikában ritka eseményként mind a határon túli politikai pártok, mind a hazai ellenzéki pártok képviselői teljes összhangban írták alá a zárónyilatkozatokat, s ez az egész nemzetpolitikai tanácskozás hangulatára jellemző volt. Az ellenzéki pártok javaslatai be is kerültek a dokumentumba.

„Nem hiszem, hogy van a magyar politikának még egy szegmense, ahol ilyen konszenzus van, mint a nemzetpolitikában. Az igazsághoz tartozik, hogy a DK megkeresésünk ellenére sem képviseltette magát szokás szerint, de a többi párt igen, s csak megköszönni tudom az ellenzéknek a konstruktivitását.”

Végül a miniszterelnök-helyettes emlékeztetett arra, hogy Romániában december 6-án parlamenti választások lesznek, és az RMDSZ-nek, hogy képviselni tudja az ottani magyarság ügyét, szüksége van minden magyar szavazatra. Ezért arra kéri azokat a Románián kívül élő magyarokat, akik román állampolgársággal rendelkeznek, hogy vegyenek részt román okmányaikkal a választáson, hiszen a külföldi románok százezrével így fognak tenni.

MÁÉRT: 2021 az újrakezdés éve lesz

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár először a MÁÉRT rövidített zárónyilatkozatát ismertette, majd a Diaszpóra Tanácsét, amely több pontjában egybecseng a MÁÉRT-éval.

A Diaszpóra Tanács száz évvel a trianoni békediktátum után, a nemzeti összetartozás évében, 2020. november 26-i ülésén a következő zárónyilatkozatot fogadja el. Az összetartozásunkra alapozva az elmúlt tíz esztendőben közös erővel újra egyesítettük a magyar nemzetet. A kedvezményes honosítást kihasználva, az állampolgárság megállapítása, egyszerűsítése révén a diaszpórában élő magyarok is újra magyar állampolgárokká válhattak, illetve éltek azzal, hogy magyar állampolgárok lehettek. A választójog megadásával a diaszpóra-magyarság is részt tud venni a hazánkat érintő legfontosabb döntések meghozatalában. A magyarság immár világnemzet, a tizedik alkalommal ülésező Diaszpóra Tanács pedig képviseli a diaszpórában élő magyar közösségek érdekeit. Aktívan kiállnak a Diaszpóra Tanács tagjai a Kárpát-medencében élő magyarság érdekeiért. Rendszerszintűvé váltak az elmúlt tíz évben azok a programok, amelyek a diaszpórában élők számára lehetőséget teremtettek az identitás megőrzésében és erősítésében. A diaszpóra ifjúságának hazájához való kötődését pedig megerősítették. Egyetlen magyar sincs egyedül, éljen akár a Kárpát-medencében, akár a diaszpórában. A Diaszpóra Tanács is elfogadja azt, hogy 2021 a nemzeti újrakezdés éve lesz.

A magyarság bármilyen kihívást képes lehetőségre váltani