Már nagyon vártam, hogy a legutóbbi szám új formában történt megjelenése után milyen is lesz a karácsonyi szám? Sokakkal együtt nagy örömmel veszem kézbe, forgatom, olvasgatom az új számot. Már az indító fedlapon megtudom, hol vannak az igazi belső hangsúlyok. Csillagfényes karácsony, Mária váratlan terhessége, a világ és az emberi élet sötét pillanatain átragyogó égi fény, az isteni irgalom, ami Jézus Krisztusban ma is itt van közöttünk.

És természetesen a senkit sem kímélő koronavírus, el egészen a bibliai tanításokig Pál nyomában. És még sokkal több. Mi minden?

Kárpátalja református püspöke, Zán Fábián Sándor karácsonyi igei gondolatokkal köszönti az Olvasókat. Aztán sorjáznak a rovatok. Mielőtt ezekről írnék, a nagy örömhírek között említem, hogy a Szövetség korábbi jogállását, a közhasznú szervezeti jelleget a Fővárosi Törvényszék visszaállította. Isten után köszönet ezért dr. Hardy Gábor ügyvéd-jogtanácsosnak, aki az egész folyamatot szívósan végigvitte.

Az Ige körül-ben Mária váratlan terhességéről olvasunk. Az Apropó-ban az ókori egyházatya, Augustinus ma is aktuális és érdekes kapcsolatteremtését csodálhatjuk meg pünkösd és karácsony között. Hollandiából érkezett a minikarcolat Karácsonyra készülve? címmel, amit Sárospatakról kapott elmélkedés (Drága Advent) vezet fel ünnepelemzéssel.

Betlehemi csillagtörténettel foglalkozik a Csillagfényes karácsony, amit Kárpátaljáról az ottani Presbiteri Szövetség vezetőjének gondolatai követnek. Az akaratos szeretet jellemrajzát adja békéscsabai szerzőnk, dr. Tóth János, akinek a lap gratulál a városi önkormányzattól kapott kitüntetéshez. Határon túlról hozza a lelki építés jó híreit a Karácsonyi képeslap Zilahról.

De olvashatunk az augsburgi gyülekezet ünnepi készülődéséről is. Bukarest még nem nagyon szerepelt a Presbiter-ben, az ottani közösség, a Calvineum életéből és a koronavírus okozta helyzetről kapunk ízelítőt dr. Nagy Éva gondnok tollából. Nagybányai presbiter konferenciába is bepillanthatunk egy másik tudósításban. Egészen sajátos vándorprédikátori út és szolgálat bontakozik ki Végh Tamás nyugdíjasan is igen aktív kárpát-medencei, sőt messzi, tengerentúli gyülekezetekig vezető igeszolgálatairól vallomásos útleírásából színesen, nagy hálaadással.

Mit jelent nekem 2020-ban a karácsony? körkérdésre többen válaszolnak a lap szerkesztőbizottságából. Aztán a nagyobb lélegzetű, fajsúlyosabb publicisztika sorában D. Szabó Dániel közelmúltunk egyháztörténetének értékelését adja a Református Egyház és a Szövetség összefüggésében, nagy hálaadással (Fahasábból fáklya). Egyházunk zsinatának sok éven át volt világi elnöke, dr. Huszár Pál a presbiteri szolgálatról ír igei ihletettséggel. Gratulálunk Károli Gáspár-díjához!

Farkas Márta nagy interjúban dr. Szilágyi Sándort, a Szövetség korábbi elnökét szólaltatja meg (Igazi hű munkatárs). Kelecsényi Zádor főgondnok a horvát-szlavóniai református misszió vezéralakja volt, akiről Margit István írásából sok új ismerettel gazdagodhatunk („Ez a lángbuzgalmú férfiú megelevenedő csontokról beszél”). Akkor hát mi a helyes keresztyénség? a címe annak a sorozatrésznek, ami a krisztusi keresztyénség vizsgálatával foglalkozik. A Nehéz kérdések – igei válaszok témasorozatunkban dr. Szűcs Ferenc professzor, a Szövetség teológiai tanácsadója utolsó válaszát olvashatjuk erre a kérdésre: Mit jelent a halottakért való megkeresztelkedés? A tanító tanítvány hazaérkezett címen megemlékező sorokkal búcsúzik tőle a szerkesztőség. Megemlékező sorokat olvasunk dr. Adorján Gusztáv tiszántúli főgondnokról is.

Advent-karácsony mellett napjaink főtémája a koronavírus járvány, amivel református testvéreink is megküzdöttek, Urunk megtartó kegyelme révén eredményesen.

Személyes találkozásom a koronavírussal összefoglaló cím alatt ketten tesznek bizonyságot a megtartó kegyelemről: dr. Makrai Tibor kórházi főorvos és gyülekezeti gondnok Mátészalkáról és Lőrincz István lelkipásztor Marosvásárhelyről. Ehhez kapcsolódik a COVID érdekes igei olvasata, „átirata”.

Eszméltető, rövidebb írásokban a debreceni egyházmegyei szövetség elnöke az egyházunkért fáradozó presbiterekről ír, fóti presbiterünk az Ige a zsebben témában tesz bizonyságot, a gyöngyösmelléki fiatal nőtestvér pedig arról, hogy Isten mindig üzen. Elgondolkodtató Az Isten háta mögött minikarcolat üzenete is (SzS). Szövetségünk életéről a hagyományos rovatban kapunk további információkat. A záró lap színes belső oldala az első európai keresztyén gyülekezetről tanít ma is hasznosítható ismeretekkel. A záró oldalon a jászolbölcső hatalmát és dicsőségét hirdetik a bizonyságtevő sorok, amit színes körfotó egészít ki. És Kálvin János ó-, meg újévi imái emelik feljebb tekintetünket a mindennapokon túlra.

Versek, keretes gondolatok és sok fotó teszi még ünnepibbé és olvasmányosabbá a Presbiter karácsonyi számát, amelynek olvasására a bevezető mondattal hívogatok mindenkit: Isten hozott – a Presbiter-nél!

A lapot elektronikus változatban lehet olvasni a Szövetség honlapján.