December 8-án van az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért megalakulásának 5. évfordulója. Ebből az alkalomból ünnepi köszöntőt juttatott el a szerkesztőségünkbe PhDr. Kocsis László Attila, az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért volt alapító elnöke, jelenlegi tiszteletbeli elnöke. A levelét az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük.

Szeretve tisztelt Tagtársaim, Esterházy János tisztelők!

A mai nap nagy ünnep számunkra, mert öt évvel ezelőtt ezen a napon – 2015. december 8-án tartottuk Társulásunk alakuló közgyűlését 23 lelkes alapító tag aktív részvételével. Ezen évforduló alkalmával őket kiemelten, de  a többieket is, az egész tagságot, mely azóta a háromszorosára növekedett, nagy szeretettel köszöntöm, és kellemes ünneplést kívánok!

Felemelő érzés visszaemlékezni a reményteljes kezdetekre és a Társulás gazdag tevékenysége során elért sikerekre. Közülük a legjelentősebb minden bizonnyal a Prágában 2017. március 5-én megtartott jubileumi Esterházy János-megemlékezéssorozat. Fővendégeink között volt vértanúnk unokája, Roberto Esterházy-Malfatty és egykori rabtársa, Jan Janků, továbbá olyan kiváló személyiségek, mint Pánczél Károly, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, Németh Zsolt, a Külügyi Bizottság elnöke, Karel Schwarzenberg, a cseh Parlament Képviselőháza Külügyi Bizottságának elnöke, Csáky Pál, felvidéki európai parlamenti képviselő, Pető Tibor Magyarország  csehországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a rendezvény fővédnöke. Ezen a rendezvényen hangzottak el Karel Schwarzenberg külföldön is nagy figyelmet kiváltó történelmi jelentőségű kijelentései, melyek szerint „Esterházy János a XX. század Közép-Európájának egyik legbecsületesebb és legtisztességesebb politikusa volt, elítélése pedig az akkori Csehszlovákia nagy hibájának minősíthető.”

2017. március 5-i jubileumi Esterházy-megemlékezés résztvevői Esterházy János kegyelethelyén a Motoli köztemetőben

Esterházy János születésének és elhalálozásának évfordulója alkalmából minden évben kegyeletadási megemlékezéseket tartunk a prágai Motoli temetőben a kommunizmus áldozatainak emlékművénél, melyen vértanúnk emléktáblája is el van helyezve. Hazai, felvidéki és magyarországi magyar szervezetek mellett rendszeresen részt vesznek rajta lengyel és cseh Esterházy-tisztelők is. A csehországi Politikai Foglyok Konföderációjának küldöttsége minden alkalommal a legmagasabb szinten jelenik meg, és vezetője ünnepi köszöntőjében minduntalan a vértanú sorsú hősünk rehabilitálását szorgalmazza.

2017. szeptember 16-án zarándokutat szerveztünk Alsóbodokra, ahol Esterházy János földi maradványait helyezték végső nyugalomra szülőföldjén a megboldogult Paulisz Boldizsár által építtetett Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolna kriptájába. Akkor küldöttségünk találkozott Esterházy János lányával, Esterházy-Malfatty Alice asszonnyal, aki megköszönte Társulásunknak a vértanúnk rehabilitálása érdekében végzett munkáját. Azóta is minden évben zarándoklatot szervezünk e kegyelethelyre, ahogy a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége által megrendezett megemlékezésekre a mártírunk Mírov-i börtön mellett felállított jelképes sírjához.

Csáky Pál Virágeső c. darabjának bemutatója a Prágai Magyar Intézetben 2017. június 4-én

Külföldi aktivitásaink közül még figyelmet érdemel a felvidéki Várhosszúréten 2017. augusztus 19-én megrendezett Esterházy-megemlékezés, melynek társszervezői voltunk, beszámolóval felléptünk a kerekasztal-beszélgetésen, mint magánszemélyek anyagilag támogattuk az ott felállított Esterházy-emlékművet. Egyik tagunk révén az Esterházy-kultuszt az USA-ban is terjesztjük, New Yorkban már több Esterházy-tisztelőt sikerült szerezni.

A vértanúnk emlékének megőrzése, ápolása mellett Társulásunk hozzájárult leendő boldoggá avatásának és rehabilitálásának elősegítéséhez is. 2018. június 2-án közösen a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségével és az Együttélés Politikai Mozgalom Esterházy János Emlékbizottságával levélben fordultunk Jan Graubner olmützi érsekhez, morvaországi metropolitához, hogy engedélyezze gróf Esterházy János boldoggá avatási perének megindítását. Ezt követően tiszteletbeli tagunkat, Tóth Endre docenst kinevezték a boldoggá avatást előkészítő történész bizottság tagjává. Marek Jedraszewski Krakkó főegyházmegye érseke, metropolita meghívására 8-tagú küldöttségünk részt vett a boldoggá avatási eljárás elindításán, mely 2019. március 25-én valósult meg Krakkóban.

Társulásunk kivette részét a prágai magyar szentmisék újraindításának előkészítésében. Kérelemmel fordult az illetékes csehországi egyházi méltóságokhoz. Körlevelet adott ki a csehországi magyar szervezetek részére, és azóta is tevékenyen részt vállal a hitközösség munkájában. Képviselve van a Prágai Magyar Egyházközség Képviselő-testületében, közvetlen (írásban és személyesen is) kapcsolatban áll Dominik Duka bíborossal, a prágai főegyházmegye érsekével, Csehország prímásával. Nagy megtiszteltetésnek számít, hogy Áder János köztársasági elnök meghívására a Társulás elnöke 2018. május 23-án részt vett a prímás magyarországi kitüntetésének átadásán az Országházban. (Dominik Duka bíboros, prágai érsek és Csehország prímásának levelét ide kattintva olvashatják.)

Dr. Boros Miklós nagykövettel 2018. december 5-én tartott beszélgetés résztvevői a Nemzetiségek Házában

Kimagasló eseménynek számít a Társulás képviselőinek találkozása Áder János köztársasági elnökkel 2017. december 5-én Magyarország prágai nagykövetségén, majd 6-án, amikor a többi csehországi magyar szervezetek képviselőivel elkísértük az elnök urat Esterházy János kegyelethelyére a Motoli temetőbe, ahol elhelyeztük koszorúinkat, majd részt vettünk a köztársasági elnökkel folytatott közvetlen beszélgetésben. Nagy megtiszteltetésben volt része Társulásunknak, hogy elnöke meghívást kapott ünnepi ebédre a Prágai Várba, amit Miloš Zeman, Csehország köztársasági elnöke adott magyar partnere részére.

Nagy figyelemmel és aggodalommal követtük Magyarország és a magyar kormány elleni támadásokat az elmélyült migráns válság kapcsán. Erre reagálva Társulásunk az Együttélés Politikai Mozgalommal 2016. november 4-én, a Magyar Nemzet Gyásznapján, egy közös nyilatkozatot adott ki, melyben az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra való megemlékezésünk mellett, annak üzenete jegyében, egyetértésben a magyar kormánnyal kifejeztük a háború sújtotta országokból menekültek segítségnyújtásának szükségességét, ugyanakkor szorgalmaztuk az ellenőrizetlen bevándorlás megakadályozását. A közös nyilatkozatot a Társulás elnökéhez írt levelében megköszönte Orbán Viktor kormányfő, és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy „ezekben az időkben még inkább felértékelődik az a közösségépítő munka, amellyel az Esterházy János Társulás is aktívan hozzájárul Európa keresztény értékeinek megőrzéséhez.” (Orbán Viktor miniszterelnök levelét ide kattintva olvashatják.)

A Társulás sokrétű tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra és hagyományok ápolásához, a csehországi magyarok műveltségének a továbbfejlesztéséhez is.  Példát nyújtanak erre színházi előadások, beszélgetések történelmi és közéleti témákra. Külön figyelmet érdemelnek Csáky Pál darabjainak bemutatói a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a szerző részvételével a Prágai Magyar Intézetben:„Hit és hűség” 2016. június 4-én, Boráros Imre Kossuth-díjas színművész és társai előadásában, a „Virágeső” 2017. június 4-én, Dráfi Mátyás érdemes színművész és a Teátrum Színházi Polgári Társulás további színészeinek előadásában, „Egy nap az örökkévalóságból” 2018. június 6-án, a budapesti József Attila Színház színművészeinek előadásában.  Igen sikeres és hasznos volt Boros Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagykövet beszélgetéssel egybekötött előadása Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos prágai látogatásáról és a magyar-cseh kapcsolatok jelenlegi állapotáról, melyet 2018. december 5-én tartottunk a Nemzetiségek Házában. Ugyancsak sikeres volt egy filmbemutatóval egybekötött előadás és beszélgetés Popély Gyula történésszel 2019. december 5-én a Prágai Magyar Katolikus Plébánia Parókiáján. Szép élményeket váltott ki a rimaszombati Boldog Meszlényi Zoltán Katolikus Énekkar hangversenye a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda-templomban, amire 2019. október 20-án került sor nemzeti ünnepünk alkalmával közös rendezésben a Prágai Magyar Katolikus Plébániával.

E rövid áttekintés is igazolhatja, hogy Társulásunk az eltelt 5 évben sokrétű tevékenységével lehetőségeihez mérten ténylegesen segítette a csehországi magyarok szellemi értékeinek és műveltségének gyarapítását, nemzeti identitásának erősítését, a szervezeteik közötti együttműködés elmélyítését, a közösségépítést, az anyaországunkkal – Magyarországgal való jó kapcsolattartást.

a Társulás közgyűlése 2019. március 28-án a Prágai Magyar Katolikus Plébánia Parókiáján

Az évforduló alkalmával szeretném kifejezni hálás köszönetünket a felvidéki Szövetség a Közös Célokért egykori elnökének, Duray Miklósnak és hajdani igazgatójának, megboldogult Pogány Erzsébetnek hathatós segítségükért a Társulás alapításának előkészítése során, Magyarország Prágai Nagykövetségének és a Prágai Magyar Intézetnek, továbbá a Prágai Magyar Katolikus Plébániának, Balga Zoltán plébános atyának, az Együttélés Politikai Mozgalomnak, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének, az Esterházy Akadémiának, a Rákóczi Szövetség Esterházy János Emlékbizottságának a jó együttműködésért, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörű Részvénytársaságnak, a Rákóczi Szövetségnek és a prágai székhelyű Rákóczi Alapítványnak valamint Csáky Pál egykori Európai Parlamenti képviselőnek a rendezvényeink anyagi támogatásáért, a Felvidék.ma hírportálnak és a Prágai Tükör közéleti és kulturális lap  szerkesztőségének a Társulás tevékenységét bemutató cikkek, tudósítások publikálásáért, és nem utolsósorban a Társulás tisztelt tagjainak aktivitásukért, hasznos munkájukért. Külön köszönettel tartozunk Molnár Imre történésznek, a legtekintélyesebb magyar Esterházy-kutatónak, Buczkó István diplomatának, Esterházy János mély tisztelőjének és hívének, Társulásunk oszlopos tagjának, valamint Stanislaw Gawlik volt parlamenti képviselőnek, a COEXISTENTIA Lengyel Nemzeti Tagozata elnökének és az Esterházy Emlékbizottság alelnökének, akik önzetlenül és szakadatlanul segítették munkánkat a kezdetektől napjainkig.

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért további tevékenységéhez sok-sok sikert, Tagságának áldásos karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!

Prága, 2020. december 8.
PhDr. Kocsis László Attila, a Társulás volt alapító elnöke, jelenlegi tiszteletbeli elnöke