Esterházy János emlékezésen, jobb oldalt Karaffa János elnök, Karaffa Attila ügyvezető elnök, bal oldalt Porubszky Zoltán ministráns és Farkas Zsolt atya (Fotó: Práznovszky Miklós)

A Felvidéken működő Pázmaneum társulás, az elmúlt tizenhat év folyamán – egészen a vírus okozta korlátozások bevezetéséig – aktívan működve teljesítette küldetését, melyet a felvidéki magyar katolikusok érdekében és védelmében vállalt.

A Pázmaneum Polgári Társulás azzal a céllal alakult, hogy tagjai az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését fogják szolgálni a keresztény erkölcs szellemében.

Célkitűzéseik ma sem változtak.

Dr. Karaffa János, a társulás elnöke portálunknak elmondta, hogy mindazt, amit programjaikba beiktattak, folytatni kívánják, mihelyt a korlátozások feloldása megengedi.

„Konferenciákat, zarándoklatokat és találkozókat szervezünk a vallás, kultúra és művelődés területén és információkat nyújtunk ezen területeken. Együttműködünk más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal nemzeti és nemzetközi szinten is. Vallási és történelmi témájú könyveket, imafüzeteket és tanulmányfüzeteket adunk ki annak érdekében, hogy a Szlovákiában élő őshonos magyarság identitását erősítsük és közreműködjünk hagyományainak megőrzésében.

Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatjuk a közép-európai nemzetek együttélését, a tolerancia, a szolidaritás, a kölcsönös megértés és a szeretet szellemében.
Társulásunk tagja lehet mindenki, aki egyetért az alapszabállyal, részt akar venni annak megvalósításában és nem támogat (a múltban sem támogatott) rasszista, kommunista, fasiszta vagy más erőszakos ideológiát” – mondta János atya, a társulás elnöke.

A Pázmaneum elnökségi tagjai 2008-ban Budapesten (Fotó: Pázmaneum P.T.)

A vírus-okozta zárlat ideje alatt sem szünetel a Pázmaneum munkája, azon a területen, ahol a jelenlegi helyzet megengedi, aktívan működik.

A Pázmaneum honlapján friss információk várják az érdeklődőket, a hazai, az anyaországi és a világegyház híreiről, valamint a keresztény és a nemzeti kultúra eseményeiről.

Tavaly év végén megjelent a Regnum Marianum Kalendárium, mely miként minden évben, ezúton is több értékes teológiai, vallásos szellemiségű, nemzeti érzelmű és egyéb hasznos olvasnivalót tartogat minden korosztály részére.

Az év elején az Esterházy János Zarándokközponttal és a Felvidéki Mária Mirjam Rádióval közösen meghirdette az Esterházy János-emlékévet, a mártír gróf születésének 120. évfordulója tiszteletére.

Az idei évben nagy figyelemmel fordult a magyarság Boldog Batthány-Strattmann László személye és példaértékű élete felé, melyhez a Felvidéken a Pázmaneum Társulás csatlakozott, erről így vall Karaffa János, elnök-védnök:

„Immár 18 éve lesz, hogy 2003-ban új boldoggal gyarapodott a magyar szentek és boldogok népes tábora. Dr. Batthyány-Strattmann Lászlót, a szentéletű orvost és családapát állította elénk követendő például az Anyaszentegyház. Olyan példaképet kaptunk, aki mindig kiállt az élet és a család értékeinek védelme mellett, és egész életét a betegek gyógyításának, a szegények megsegítésének szentelte. 90 évvel ezelőtt, 1931. január 22-én tért haza az Örökkévalóságba.

Batthyány-Strattmann László műtét közben

Boldog Batthyány László személyét a legtöbben Köpcsénnyel (Ausztria, Burgeland tartomány), vagy Körmenddel (Magyarország, Vas megye) kötik össze, kevesen ismerik a Felvidékhez, a csallóközi Felbárhoz fűződő kapcsolatát. Pedig itt, őseinek kastélyában töltötte gyermekkorának egy részét Batthyány-Strattmann László, akit így mi, felvidéki magyarok különösképpen is tisztelünk.

Ezért ezt az esztendőt a Pázmaneum Társulás, Boldog Batthyány-Strattmann László emlékévének hirdeti meg a Felvidéken. Esterházy János, Isten Szolgája tiszteletére is emlékévet hirdettünk, s ebben az évben csatlakoztunk a Széchenyi-emlékévhez is, az ő jeles személyük mellé állítjuk még példaként a Szegények Orvosát is.

Az emlékév első eseménysorozataként január 31-én imakilencedet kezdünk közbenjárását kérve, majd összesen 9 héten át egy-egy alkalommal mindig más helyszínen imádkozunk, egészen március 23-ig, boldoggá avatásának 18. évfordulójáig.

Az emlékév folyamán további előadásokat, imanapokat rendezünk tiszteletének előmozdítására és kiadványt is készítünk életpéldájának megismertetése céljából. Szenteljük ezt az időt arra, hogy életpéldáját megismerjük

és igyekezzünk Őt követni az önfeláldozó szeretet útján!

Zsolt atya és Karaffa atya szentmisét mutat be a padovai zarándoklaton (Fotó: Pázmaneum P. T.)

Ezekben a járvány által sújtott időkben kérjük közbenjárását a betegek gyógyulásáért, az orvosok és az egészségügyben dolgozók testi-lelki megerősítéséért. Boldog Batthyány László életműve arról tanúskodik, hogy Isten szeretete erőt ad nekünk a Tőle kapott szeretetet továbbajándékozására. Ez az Istentől eredő szeretet képes arra, hogy megváltoztasson bennünket és megváltoztassa a világot.

Nekünk is sikerülhet mindez, ha követve Boldog Batthyány-Strattmann László életpéldáját, őszinte szeretettel leszünk az Isten, a haza és a család iránt, s megszívleljük a Boldog Herceg jelmondatát, melyet 1907-ben fogalmazott meg: „Ez az ember igazi és egyedüli boldogsága: Teremtőjével a szívében élni.”

Kérjük közbenjárását, hogy hozzá hasonlóan mi is mindig az élet és szeretet civilizációjának építői legyünk, s azzal az elkötelezettséggel tegyünk tanúságot az evangélium ügye mellett, ahogyan azt Ő tette” – mondta el portálunknak János atya.

Karaffa János atya, Farkas Zsolt atya és a ministránsok, mint DAC-szurkolók (Fotó: Pázmaneum P. T.)

A Pázmaneum Társulás tervei közt szerepel a Regnum Marianum Akadémia néven ismert keresztény felnőttképzés folytatása

Ennek keretében biblikus, teológiai és egyháztörténeti előadásokat hallgathatnak az érdeklődők, melynek koordinátora dr. Farkas Zsolt, a Jópásztor Alapítvány elnöke, szőgyéni lelkiatya.

A Komáromi Imanapot 2006 óta szintén a Pázmaneum szervezi a Jópásztor Alapítvánnyal és a Komáromi Római Katolikus Plébániával karöltve. A Komáromi Imanapok fő célkitűzése a szlovákiai magyarságot egyesítő közös imádság a felvidéki magyar papi és szerzetesi hivatásokért és magyar főpásztorért.

Római zarándoklat a Pázmaneum és a Jópásztor szervezésében (Fotó: Pázmaneum P. T.)

Mindezek mellett szorosan együttműködik a felvidéki Jópásztor Alapítvánnyal abból a célból, hogy a felvidéki magyar keresztény gyermekek és az ifjúság testi és lelki fejlődését közösen előmozdítsák.

A felvidéki magyar ministránsok körében hagyományos Ministráns Focinapot, Ministráns Olimpiát szerveznek, kirándulásokat, zarándokutakat, túrákat, itthon és külföldön, valamint bibliaversenyeket és keresztény-nemzeti témájú találkozókat.

Hírportálunk sok sikert kíván a dunaszerdahelyi székhelyű Pázmaneum Polgári Társulásnak, elnökének, ThDr. Karaffa János atyának, Karaffa Attila ügyvezető elnöknek, dr. Farkas Zsolt atyának, a társulás elnökségi tagjának, a Jópásztor Alapítvány elnökének, a felvidéki magyar katolikus keresztény közösségben végzett sokrétű munkájához, bízva abban, hogy az idei évben minden tervük megvalósul.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)