Fotó: pixabay.com

Amennyiben megvizsgáljuk a civilizált országok adórendszerét, különös tekintettel a személyi jövedelemadók (SZJA) és olyan további adók rendszerére, amelyek így a magánszemélyeket érintik, megállapíthatjuk, hogy egyes országokban inkább a munkát terhelik magasabb adóterhekkel, míg más országokban inkább a vagyont terhelik meg magasabb adókulcsokkal.

Szlovákiában elkezdődött az átfogó adóreform előkészítése, amelynek kontúrjai fellelhetők a kormányprogramban. A kiszivárgott információk alapján hozzányúlnak az önkormányzatok eredeti hatásköreire szánt források (ún. részadók) rendszeréhez. Többlábúsítják, ezzel nem csupán az SZJA bevételeinek arányos hányada jut majd egy-egy helyi vagy megyei önkormányzathoz a jövőben, hanem más adónemek egy-egy szelete is.

Némileg megváltoztatják a társasági adó rendszerét és a hozzáadottérték-adó rendszerét is.

Összpontosítsunk most a magánembereket érintő adókra és arra, mi várható ezen a téren. Köztudott, hogy az Európai Unió 27 tagországa közül a munkát terhelő adók kulcsai (és a járulékok kulcsai) Szlovákiában a legmagasabbak közé tartoznak, míg a vagyont terhelő adók a legalacsonyabbak közé. A kiszivárgott hírek alapján a pozsonyi kormány éppen ezt a mérleget kívánja alaposan elbillenteni a munkát érintő adóterhektől a vagyont érintő adóterhek irányába.

Az előbbi tipikus példája az SZJA, míg az utóbbihoz sorolható az ingatlanadó, amelyet a tulajdonosok (esetenként a bérlők) az épületiek, telkeik és szántóföldjeik terjedelme alapján fizetnek a települések pénztárába, miközben ennek rendszerét a parlament hagyja jóvá törvény formájában.

Vajon mennyire igazságos az ilyen igyekezet? Az attól függ, hogy hosszabb távon tekintünk a témára (a felhalmozott ingatlan mennyisége és nagysága) vagy rövidebb távon (pillanatnyi tevékenység utáni jövedelem) vizsgáljuk meg a témát.

Mindkét szempontnak megvan a maga igazsága, azonban felmerülhetnek súlyos deformációk is. Például az illető örökölt tetemes terjedelmű ingatlant, mondjuk szántóföldet, miközben szociális segélyből él. Számára nyilvánvalóan előnyösebb a mai rendszer, amikor inkább a munkát terhelik meg adókkal. Vagy fordítva, amikor a kétszobás panellakásban élő, más ingatlant nem birtokló személy magasan profitábilis tevékenységet vagy vállalkozást folytat. Neki bizonyára az új rendszer felel majd meg inkább, amikor a hangsúly eltolódik a vagyon súlyosabb megadóztatása felé.

Egyébként az ilyen irányú hangsúlyeltolódás szakmai szempontból hosszabb ideje napirenden van Szlovákiában, legalább 15 éve. A 2004-ben végrehajtott alapos adóreform e jelentős hangsúlyeltolódást nem tartalmazta, viszont figyelemre méltó, hogy a Smer 12 évig tartó kormányzása idején a szociáldemokrata párt nem hajtott végre olyan adóreformot (semmilyent sem hajtott végre, csak ilyen-olyan kozmetikázást), amely a munka adóterheit enyhítette volna, a vagyon adóterheinek kárára. Vajon miért?

A szerző az MKP szakmai alelnöke.