(Fotó: Kozmata Ferenc, Gothard-hagyaték)

Százöt éve, 1916. február 17-én hunyt el Konkoly-Thege Miklós. akit elsősorban csillagászként, meteorológusként, tudományos szakemberként, az ógyallai, ma is működő csillagvizsgáló megalapítójaként tartunk számon. Sokoldalú ember volt, bár nevét inkább az obszervatórium megalapításával és működtetésével kapcsolatosan emlegetjük.

Ősi felvidéki földbirtokos család gyermekeként született, 1842. január 20-án. Akár nyugodtan élhette volna a gazdag úri fiú életét, de már elődei is a köz érdekében tevékenykedtek, apja Komárom vármegye szolgabírója volt, felmenői közül az idők során sokan vállaltak politikai szerepet. Ő magánúton végezte iskoláit, a pesti egyetemen jogot kezdett tanulni, de mivel gyerekkorától érdekelte a fizika, inkább ez irányba fordult, Jedlik Ányos is tanitómestere volt, csodálattal követte kísérleteit. Tanulmányait Berlinben folytatta, ott került közelebb a csillagászat tudományához, amely aztán egész életét meghatározta. Berlini tartózkodás után sorra látogatta Európa tudományos központjait, járt Göttingenben, Greenwichben, Heidelbergben, Párizsban, alaposan szemügyre véve az ottani munkát és eredményeket.

A család ógyallai birtokán, amelyet az ősök még 1242 táján IV. Béla királytól kaptak, és amelyet az évszázadok során megőriztek, tovább gyarapítottak, 1869-ben nekilátott egy csillagvizsgáló építésének.

A munkálatok 1871-ben fejeződtek be és azóta, immár 150 éve működik. Konkoly-Thege Miklós elkötelezettséggel végezte munkáját, amely főleg a meteorok, állócsillagok, üstökösök, napfoltok kutatására és megfigyelésére irányult.

Munkáját magas tudományos színvonalon végezte, kutatásai és maga a csillagvizsgáló is az akkori világban a legszínvonalasabbnak, egyedülállónak számítottak.

Nemcsak a kutatás érdekelte, hanem maga készített addig nem használatos műszereket, távcsövet, színképelemzésre szolgáló spektroszkópot. Eredményei máig tiszteletreméltók, hiszen a felsoroltak mellett közreműködésének köszönhetően országszerte létesültek a csillagvizsgálók, ő szervezte meg az egész országra kiterjedő távirati időjárás előrejelzést, és a fényképezés csillagászati alkalmazásában ugyancsak úttörő szerepe volt.

Egész életét a csillagászatnak, az űrkutatásnak szentelte, ezért számos elismerésben részesítették, korának valamennyi rangos rendjelét, érmét, kitüntetését megkapta itthon, de külföldön is, a Magyar Tudományos Akadémia levelező majd tiszteletbeli tagja volt.

Az ógyallai csillagvizsgáló (Fotó: slovakia.travel.sk)

Bár elsősorban csillagászként, tudományos szaktekintélyként emlegetjük, sokoldalúságát igazolja, hogy közlekedéstervezéssel, hajótervezéssel és építéssel, fotózással is foglalkozott. Hajóskapitányi és hajógépészeti vizsgát tett és maga épített meg egy jachtot. Az pedig különösen érdekes, hogy zenét is szerzett, zongoraműveket, nyitányt komponált. És nem mellesleg anyanyelvén kívül németül, angolul, franciául és olaszul beszélt.

Házasságából gyermek nem született, maga is egyedüli utód volt, ezért egész birtokát, a csillagvizsgálót az egész berendezéssel, műszerekkel, valamint a parkot a magyar államnak adományozta.

Az ajándékozási szerződést 1899. május 16-án írták meg, a történelem alakulásával aztán az egész birtok a csehszlovák állam tulajdonába került. Konkoly-Thege Miklós ma százöt éve Budapesten hunyt el, de végső nyughelye az ógyallai családi sírboltban van.

A csillagvizsgáló szerencsére ma is működik, az idén immár százötven éve és a nyilvánosság számára is látogatható, a világjárvány miatt azonban jelenleg ez is zárva tart. A parkban az épületen kívül ott van Kopernikusz Miklós szobra és egy napóra. A kétszintes épületben egy nagy és egy kis kupola van.

Konkoly-Thege Miklós ógyallai szobrának megkoszorúzása (Fotó: Miriák Ferenc/Felvidék.ma, archív)

Az intézmény ma is az ország legjelentősebb tudománytörténeti emléke és tudományos központja. Munkatársai a kutatáson kívül az ismeretterjesztést is feladatuknak tartják. Évente több pályázatot hirdetnek a fiatalok számára.

Idén 36. évfolyamába lép a Világűr a gyermekek szemével, 31. évfolyamába a Mit tudsz a csillagokról rajzpályázat, és 11. évfolyamába a Megvilágítjuk a csillagokat elnevezésű fotópályázat.

A múlt év végén reprezentatív naptárt jelentettek meg a 2021-es évre, a csillagvizsgáló megalapításának 150. évfordulója alkalmából.

A naptárt a Hubble teleszkóp által készített fényképekkel illusztrálták, jelzik benne naponként a napkeltét és napnyugtát, a híres csillagászok és űrkutatók évfordulóit, és az utóbbi 149 év legextrémebb időjárási viszonyait.

Konkoly-Thege Miklós tudományos munkássága felbecsülhetetlen értékű, de ugyanennyire tiszteletreméltó nagyvonalúsága, amellyel minden vagyonát a köz javára ajánlotta fel.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)