(Fotó: pixabay.com)

A Herrnhuti Testvérközösség, és az általuk kiadott, közel 60 nyelven megjelenő Losung, a németországi protestáns egyházak, a svájci protestánsok, az Open Doors világméretű keresztyénüldözést monitorizáló szervezet és sok más egyház, keresztyén közösség február 28-át az üldözött keresztyénekért mondott könyörgés vasárnapjává nyilvánította.

A világszerte sok helyen követett nemzetközi protestáns liturgikus év naptárjában ez a vasárnap a REMINISZERE, az Urat kérő, emlékeztető könyörgések alkalma.

E vasárnap fő Igéje a Károli revideált fordítás szerint így hangzik:

Emlékezzél meg, uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak (Zsolt 25,6)

Az üldözöttek felé ezen a vasárnapon ez a központi Ige szól:

Ne félj, mert én  veled vagyok (Ézsaiás 43,5)

Az üldözöttek hitvallása Pál apostol megfogalmazása szerint pedig ez:

Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk (2Korintus 4,8-9)

Idén elsősorban a nigériai keresztyének drámai helyzete képezi az imádságok irányát.  Ebben a hatalmas afrikai országban, melynek közel 206 millió lakosa van, a keresztyének száma eléri a 100 milliót. Majdnem ugyanennyi a muzulmánok száma. Ebből adódik a sokszori súlyos konfliktus.

Ebben az országban szó szerint dúl a keresztyén-iszlám versenyfutás, ami sokszor messze elmarad a “sportszerűség”, jogszerűség és az emberség alapvető, minimális követelményétől.

A szélsőséges Boko Haram haramiái, ennek az iszlám terrorista szervezetnek a katonái az ország északi tartományaiban folytatják vérengző térhódításukat keresztyénüldözés formájában. Templomokat robbantanak fel, keresztyéneket lőnek le templomból jövet vagy oda menet, falvakat gyújtanak fel, keresztyén lányokat visznek szexrabszolgának, fiatal kamaszokat katonának. Ha nem mennek önként, szemük láttára lövik le szüleiket, s így kényszerítik őket a megadásra.

Az Open Doors imanaptárjában minden hónapban fenn szerepel egy adott napon az imatémák között Nigéria. A terrorista szervezetet a Fuláni iszlám birkapásztorok is támogatják, ők is fegyverekkel terelgetik nyájukat, s ahol csak lehet, irtják a fegyvertelen, letelepedett, földműveléssel foglalkozó keresztyén lakosságot. A múlt év során érte el az üldözés és a brutalitás a csúcspontját. Nigériában 2020-ban 3530 keresztyént öltek meg, 270 templomot robbantottak vagy gyújtottak fel, 990 keresztyént, főként nőt és gyermeket pedig ismeretlen helyre hurcoltak el. Sok ezren lettek szexuális erőszak, illetve testi csonkítás elszenvedői. Az ENSZ adatai szerint az elmúlt két évtizedben Nigériában 36 ezer keresztyén lett gyilkosság áldozata, 2 millió embert űztek el otthonából, falujából, városából keresztyén hite miatt. A nigériai kormány, amelyben egyre több a muzulmán, szemet huny az üldözés láttán.

Imapéldák

Dicsérjük Istent erejéért és kegyelméért, amely az észak-nigériai testvéreinket az erősödő üldözés ellenére szolgálatban és Istenbe vetett hitükben megtartja. Könyörgünk Urunkhoz, Krisztusunkhoz segítségért azoknak a keresztényeknek, akiket a terrorizmus vág el Nigéria észak-keleti részén élő rokonaiktól és egymástól.

Magasztaljuk Urunkat beavatkozásáért, amikor az elrabolt keresztyén vezetőket (némelyiket házastársukkal együtt) sikerült  megmenteni. Dicsőítjük Urunkat, Istenünket, amiért sok lehetőséget biztosított megváltott, hívő népének a COVID-19 járvány okozta lezárások, korlátozások alatt is hitük megélésére.

Sok helyen a templomokat bezárták, de Isten Igéjét nem lehet bilincsbe zárni, mivel online kapcsolaton át sok lélek találkozott Krisztussal és testvéreivel a folyamatban lévő járvány ideje alatt! Alleluja! Ámen. (Nigériai ima)

Örökkévaló Istenünk, Eléd hozzuk könyörgésünket üldözött keresztyén testvéreinkért szerte teremtett világodban, akiket naponta, óránként fenyeget az erőszak és a gyűlölet. Hozzád kiáltunk érettük és helyettük is: Te légy menedékük, jó Urunk, hiszen Te megígérted, hogy velünk maradsz minden napon. Könyörgünk azokért, akiknek a szíve gyűlölettől tele, Neked van hatalmad megváltoztatni őket. Egyedül csak a Te háromszor szent nevedben bízunk. Ámen. (Ima Svájcból)

Dicsérjük Istent, hogy a keresztyénség még mindig jelen van Irakban annyi szenvedés és üldöztetés ellenére, és hogy a kormány minden erejével megpróbálja megszilárdítani és megerősíteni ezt a jelenlétet. Könyörgünk, hogy az egyházak éttermi és egyéb segéllyel tudjanak sok szegényen vagy lakóhelyüket elhagyni kényszerült családon segíteni Moszulban vagy a Ninivei-síkság falvaiban. Könyörögjünk, hogy a kurdisztáni protestáns egyházak hivatalos jogi státuszt kapjanak. Könyörögjünk, hogy a kormány megerősödjön az ország politikai és biztonsági stabilitása érdekében. Te légy segítségül Urunk, hogy a keresztyének biztonságban érezhessék magukat falvaikban és városaikban, amikor visszatérnek újra oda, ahonnan 2014 óta elmenekültek. Irgalmazz Urunk, rajtuk! Ámen. (Imádság Irakból)

Összeállítás, fordítás: Dr. Békefy Lajos

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)