(Fotó: Magyar Partióták, Erdély.ma)

A Kárpátia Stúdió videosorozatában B. Stenge Csaba hadtörténésszel beszélgetett Pataki Tamás. Ez a beszélgetés különösen érdekes számunkra, hiszen ezúttal olyan hőstettről és olyan hősről esett szó, amely a Felvidékhez kötődik, és bizton állítom, sokunk számára eddig ismeretlen volt, ahogy mondani szokás, a történelmünk fehér foltjai sorába tartozik.

Görgey János katona, leventeoktató a Kassa környékén levő Nagyszalánc (Slanec) községben vesztette életét egy olyan harci ütközet során, amikor a helyi lakosság, akik nagy részben magyarok és reformátusok, kisebb részben szlovákok és katolikusok voltak, az igazságtalan 1938-as bécsi döntés után, amikor a falut Csehszlovákiához csatolták, határozott tiltakozásba, fegyveres harcba kezdtek.

Tudvalevő, hogy a település a trianoni döntés után Csehszlovákiához került, a lakosság azonban abban reménykedett, hogy a bécsi döntés után ismét Magyarországhoz tartoznak majd.

A helyiek december 19-én nagyszabású tüntetést szerveztek, amelyben férfiak, nők egyaránt részt vettek, nyíltan kinyilvánították, hogy a visszacsatolás hívei, Magyarországhoz kívánnak tartozni.

A csehszlovák katonák erre rögtön felfigyelve fegyvert fogtak, a határ túloldalát biztosító magyar katonákra is tüzelni kezdtek. Ebben az összeütközésben vett részt, majd vesztette életét a fiatal magyar katona Görgey János. A harcnak volt civil áldozata is és a csehszlovák katonák között szintén volt halott illetve több sérült.

A fiatal magyar katonáról részletesen szólt a hadtörténész, elmondva, hogy bár a nevéből arra következtethetnénk, hogy az 1848/49-es szabadságharc hadvezérének Görgey Artúrnak leszármazottja, de nem így van, viszont, hogy hasonlóan elszánt katona volt, az igaz. A magyarországi Zsujta községben született 1906-ban református lelkészi családban. Tanulmányait Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen végezte, majd 1927-ben jelentkezett önkéntes katonai szolgálatra, később karpaszományos őrmesterként, hadapródként szolgált. Leventeoktatóként számos fiatalt részesített katonai előképzésben és nemzeti szellemiségű nevelést biztosított számukra.

A nagyszalánci ütközet után, amikor 32 évesen Görgey János életét vesztette, a magyar bajtársai még tovább harcoltak a csehszlovák őrházban meghúzódó katonák ellen, akik végül elmenekültek, és Nagyszaláncot átmenetileg magyar katonák foglalták el.

Később azonban a nagypolitika döntéseit figyelembe véve kénytelenek voltak visszavonulni, a csehszlovák katonák pedig a helyi lakosság merész tettét kegyetlenül megtorolták.

Görgey Jánost a magyar hadtörténet fiatal hősként tartja számon, tettéért dísztemetést, posztumusz kitüntetést kapott. Sírja a zsujtai temetőben felkereshető. Mint B. Stenge Csaba elmondta, a hadi sírgondozói mozgalomnak köszönhetően nyughelye gondozott, hőshöz illő tisztelet övezi szülőföldjén.

Érdemes nekünk is megemlékezni róla, hiszen hőstette a Felvidékhez kötődik, életét az itteniekért áldozta. A Kárpátia Stúdió videofilmjét, a beszélgetést mindenki figyelmébe ajánljuk!

(BM/Felvidék.ma/Kárpátia Stúdió)