(Fotó: Nána község, Facebook)

Van ilyen, több helyen. Mégis kellemes meglepetés volt, hogy a polgármester hosszú betegsége után részt vett a hétvégi faluszépítési akcióban a feleségével együtt. Meg a képviselők közül is néhányan, ugyancsak a feleségükkel együtt. Mindössze „ennyi volt” az első meghirdetés eredménye, de példaértékű. Festettek, takarítottak a kultúra háza körül. 

Nána községben az önkéntes társadalmi munkának nagy hagyománya van. A harmincéves kényszerű „házasság” után, amikor a „falurészt” teljesen magára hagyta a város, a nánai lakosok tették, amit tehettek. Önkéntes munkával építettek óvodát, kultúrházat, kultúrát, az identitástudat erősítését csak a Csemadok vállalta, de működött a nőszervezet is. Annak idején rendszeresen szépítették a falut, a hősök szobrát, a temetőt.

Immár harminc éve, hogy a falu különvált. Megérte! Ez idő alatt a harmadik polgármesterrel, Molnár Dezsővel beszélgettem az ő második választási időszakát kitöltő eredményekről.

Munkán kívül munkában a polgármester (Fotó: Nána község, Facebook)

Csaknem egy éven át tartó betegsége okozta kiesés után újra nagy lendülettel folytatja mindazt, amibe belekezdtek, amit elterveztek. Örömmel nyugtázta, hogy helyettese és az önkormányzat jóvoltából a betegsége alatt sem állt meg az élet a faluban.

A jelenlegi eredményekről elmondta:  tavaly végre sikerült befejezniük a kultúrház felújítását, ami negyvenhárom évig váratott magára.

A felújítás alatt is számtalan akadályba ütköztek, a hivatalos átadás máig sem történt meg a különböző akadályoztatások miatt, de már a járványidőszak alatt kezdetét vette a 300 ezer eurós beruházás.

Jelenleg is több projekt kezdődött el. Befejezték a 11 lakásos épületek építését. Elkezdték a helyi temető bővítését, mely a legsürgősebb projektek egyike. A falu közepén lévő kegyhelyhez sikerült parcellákat vásárolni, s így nem kell a községen kívül létrehozni egy új temetőt. A kibővített területen létrehoznak egy urnafalat is, a lakosság kérésére. Minderre megkapták az állami engedélyt is, s teljes egészében a falu költségén valósítják meg.

A templommal szembeni egykori iskola területén megkezdték a bölcsőde építését, egy államilag támogatott projekt alapján. A 20 férőhelyes bölcsőde nemcsak a helyiek, hanem a város igényeit is szolgálja majd.

Az építkezésnek 2022 márciusáig kell megvalósulnia, s legkésőbb 2023-ban kerül átadásra. Itt is, mint a legtöbb megkezdett sikeres projektnél a község önköltsége 5%. A projekt értéke közel 900 ezer euró.

Az iskola és óvoda épülete (Fotó: Nána község, Facebook)

A község mindenkori polgármesterének, önkormányzatának, a szülőknek, pedagógusoknak is érdeme, hogy Nánán még szép létszámmal működik az alapiskola 1-4. évfolyama, az 1970-es évek végén épült emeletes épületben, ahol a helyi óvoda is van. Az épületen az utóbbi években folyamatos felújítási, bővítési, szépítési munkálatok folynak, hol támogatásból, hol saját forrásból. Az ablakcserék az előző választási időszakban valósultak meg. Ebben az évben a takarékos és korszerű gazdálkodás érdekében szintén egy elnyert pályázat által elkészült ez épület hőszivattyúval és napkollektorral való felszerelése, mellyel a gázfűtés költségeit takarítják meg. Ennek projektnek a feltételei közé tartozik az épület külső falainak és tetőszerkezetének a szigetelése. Folyamatos korszerűsítik a mindkét intézményt szolgáló konyhát is.

Mindebből kitűnik, hogy az 1100 lakosú község fejlesztése, fejlődése állandó ügyintézést, munkát igényel.

A felújított kultúrház (Fotó: Nána község, Facebook)

Mint a polgármestertől megtudtam, állapotától függően volt, amikor betegsége idején is kénytelen volt Pozsonyba utazni, vagy a hivatalokban intézkedni. A helyi működést az  önkormányzat tagjai és alkalmazottai biztosították. Sajnos, mint minden községben, itt is csökkentették a munkanélküliek foglalkoztatási lehetőségét, ráadásul a járvány is rányomta a bélyegét a község vállalkozóinak tevékenységére és a fejlődés lehetőségeire.

Az addig jól működő nyugdíjasklub és a 150 tagú Csemadok-alapszervezet jóvoltából remélik, újra beindul a kulturális  élet a faluban. Bizakodnak abban is, hogy a faluban továbbra is megmarad a helyi posta szolgáltatása, a kisiskola, s  újra megnyílik a helyi könyvtár is.

Molnár Dezső közel egy év után június elsejétől újra hivatalosan is munkába áll. Itt is, és majd minden településen, talán megváltozik az emberek élete, hozzáállása a közösségi munkához, ahogy egykor is. Mert ide is illik az a mondás, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Tudatosítanunk kell, hogy nemcsak elvárásaink lehetnek, de a közösségeket is éltetni kell, kulturális, hitéleti szempontból is. Tőlünk is függ, milyen lesz a holnapunk.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)