A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg hat református alapiskola működik, egy az alsó tagozatosok számára, öt pedig teljes szervezettségű. Az elmúlt év szeptemberében két elsős, egy második és egy ötödik osztállyal megnyitotta kapuját Rimaszombatban a Református Alapiskola is. A beíratási eredmények alapján 78 első osztályos kezdheti meg szeptemberben a 2021/22-es tanévet református alapiskolákban.

Alistál

Az Alistáli Református Alapiskolába 13 gyermeket írattak be, ez hárommal több, mint az előző iskolai évben. Édes Enikő igazgató tájékoztatása szerint jó hír, hogy emelkedett a községi óvodából jelentkezők száma. Nyolcan helybéliek, négyen pedig a környező településről (Bögellő, Padány, Apácaszakállás) jönnek majd. Azoknál a településeknél, melyekkel nem megfelelő az autóbusz-összeköttetés, ott iskolabuszt biztosít az intézmény. Mivel programok szervezése nem engedélyezett, ezért egyelőre még nem terveznek ismerkedési napot a leendő elsősök számára.

Martos

A 2021/22-es iskolai évben várhatóan négyen ülnek be először a Református Egyházi Alapiskola padjaiba, ez a szám eggyel több a tavalyi beíratottnál. Szénási Szilárd esperes-lelkipásztor elmondása szerint még szeretnék meggyőzni az ötödik iskolaérett szüleit, hogy gyermeküket hozzájuk írassák be. „Korábban előfordult, hogy a falu iskolaköteles gyermekeinek több mint felét máshová íratták be a szülők, most pedig már szinte mindenkit itt hagynak. Sőt, még a vegyes nemzetiségű házasságból született gyermeket sem vitték el szlovák nyelvű iskolába. Nő a bizalom az intézményünk iránt, s bizonyára ebben a kiváló körülmények is közre játszanak, illetve, hogy a magyar óvoda és az alsó tagozatos iskola is egy épületkomplexumban helyezkedik el. Sajnos kis falu vagyunk, kevés a gyermek. Ketten felső tagozatosok leszek az idén, de ha helyettük lesz öt elsősünk, akkor az már jelentős költségvetés növekedést jelenthet, ami megoldás lenne anyagi gondjainkra” – közölte Szénási Szilárd esperes-lelkipásztor.

Érsekkéty

Az egyházközség 22 évvel ezelőtt alapított, illetve újraindított, jelenleg 49 tanulóval rendelkező, teljes szervezettségű alapiskolája jelenleg is önkormányzati tulajdonú ingatlanban működik, de már készül az új iskola az alsó tagozatosok számára.

Az Érsekkétyi Egyházi Alapiskolába és Óvodába az elmúlt évben négy iskolaköteles gyermeket írattak be, végül hárman kezdték el a tanévet. „A tavalyi évhez viszonyítva az idén viszont jelentősen megnövekedett az érdeklődés az iskolánk iránt, tíz gyermeket írattak be a szülők, köszönhető annak, hogy szinte mindannyian a mi óvodánkat látogatták. Szeptemberben viszont csak kilencen ülnek be az iskolapadokba, mert az egyik elsősnek a szülei Magyarországon élnek, így ő oda is fog járni iskolába, de mi leszünk az anyaiskolája. A koronavírus-járvány ellenére a szülők inkább a személyes beíratást részesítették előnyben, természetesen az egészségügyi előírások betartásával, de gyermekük nélkül. A beíratott leendő elsősök többsége helybeli, egy gyermek Kisgyarmatról, egy pedig Ipolypásztóról fog bejárni. Intézményünknek van saját iskolabusza, amellyel biztosítani tudjuk a gyermekek iskolába jutását” – tájékoztatott a 2021/22-es iskolai évre történő beíratással kapcsolatban Oszlík Szandra iskolaigazgató.

Rimaszombat

Augusztus végére terveznek egy gólya-napot, amikor a leendő elsősök megismerkedhetnek az iskolával, a tanító nénikkel és az osztálytársaikkal is. Amennyiben az idén lesz lehetőség nyáron gyülekezeti napközis tábort szervezni, akkor oda is meghívják a Református Alapiskola leendő elsőseit is.

A Református Alapiskolában tavaly 30 tanuló kezdte meg a tanévet két osztályban. Az idén pedig 23 gyermek felvételi kérelmét juttatták el hozzánk. Tavaly három gyermeknek kértek halasztást, az idei beíratottak közül szintén három gyermek marad még egy évig az óvodában. „Ez a szám valóban alacsonyabb, mint a tavalyi, de a 2021/22-es tanévben már csak egy osztály nyitására van lehetőségünk. Mivel az oktatásról és nevelésről szóló törvény alapján az első osztályban 22 tanuló lehet, ezért sajnos egy tanuló jelentkezését már nem is tudtuk elfogadni. A 22 felvett gyermekből 12 rimaszombati, 10 pedig más településről van. Iskolabuszunk nincs, de általában a más településekről érkező gyerekek szülei Rimaszombatban dolgoznak, több közülük már óvodába is ide járt, így a szállításukat meg tudják oldani” – közölte a reformata.sk honlappal Molnárné Pelle Beáta megbízott igazgató.

A beiratkozási kérelmet a szülők postán vagy elektronikusan küldhették vagy személyesen hozhatták el. A Református Óvodába járó gyerekek szülei az óvodában adták le a kérvényüket. Még áprilisban kiválasztottak egy tanítási szünetre eső napot, amikor a szülők a gyerekeikkel együtt bejöhettek az iskolába és megnézhették belülről is.

Rozsnyó

Tavaly 24 elsősük volt, az idei évben 17 gyermeket írattak be. A 2020/21-es iskolaévben két osztályt is tudtak nyitni, most szeptemberben pedig – egyelőre úgy néz ki, – csak egyet. „Bár jó lett volna megismételni a tavalyi sikertörténetet – ilyen téren még mindig reménykedünk. Jeleztük a szülők felé, hogy az iskolai év végéig szeretnénk a leendő elsősöknek és a szülőknek szervezni egy ismerkedési napot, hogy félelem nélkül jöjjenek majd hozzánk szeptemberben. Nagyon örülünk, hogy a zeneiskola kihelyezett osztályai újra működni fognak helyben, biztosítva ezzel művészeti fejlődésüket. A távolabbi településekről sem gond eljutni az iskolába, mivel az intézményünknek van saját iskolabusza. Isten kegyelmében bízva és csak Rá hagyatkozva szeretnénk továbbra is folytatni oktatói munkánkat”– mondta Juhász Edit, a református alapiskola igazgatója.

Vaján

Az Ungi Református Egyházmegye fenntartásában húsz éve működő egyházi alapiskolába tavaly áprilisban 12 gyermeket írattak be. A szülők idén is kihasználhatták az elektronikus beiratkozás lehetőségét, de a többségük a személyes részvételt részesítette előnyben.

„A jelenlegi adatok alapján, április végéig csupán nyolc elsőst jelentettek be az intézményünkbe. Szeptemberben így előre láthatólag kevesebb elsős kezdheti meg iskolánkban az új tanévet, mint az elmúlt évben, melynek oka az iskolaköteles gyerekek alacsony száma az iskola vonzáskörébe tartozó falvakban. Mindezek ellenére bizakodóan tekintünk az előttünk álló időszak elé, hiszen az elmúlt év áprilisában is csak 12 elsősre számíthattunk, ám szeptemberre a számuk 16-ra emelkedett. Intézményünket a helyieken kívül Bésből, Iskéből, Abaráról, Csicserből, Kisráskáról, Nagyráskáról, Imregről, Szürnyegről, Deregnyőből, Nagyszelmencről, Nagykaposról és Mokcsakerészről is látogatják a diákok, akik számára iskolabuszt is biztosítunk. Így is segítve a szülőket, hogy gyermekük egyházi intézményben tanulhasson és nevelkedhessen!” – tájékoztatott Kraus Rebres Sarolta igazgatóhelyettes.

(Iski Ibolya, Reformata.sk/Felvidék.ma)