A benkepatonyi (Felsőpatony településrséze) református templom (Wikipédia)

Sidó Tivadar, Felsőpatony polgármestere szerint a Környezetvédelmi Alapból most kapott támogatásból 160 családi ház és 44 bérlakás csatornázását, szennyvíz elvezetését oldják meg.

A Dunaszerdahelyi járásban fekvő Felsőpatony községben a Környezetvédelmi Alaptól kapott 1 millió 184 ezer eurós támogatásból a a csatornahálózat újabb szakaszainak építését valósíthatják meg. Ez a település lakói számára komoly segítséget jelent.

„Már tíz éve próbáljuk megoldani a csatornázást községünkben, az igényeknek megfelelő csatornahálózatot kiépíteni. Ezalatt az idő alatt az állami alapból csak apróbb összegeket sikerült elnyernünk”

– jelentette ki a polgármester azzal, hogy a községben összesen 800 háztartást tartanak nyilván, így a csatornahálózat kiépítésére rendkívül nagy szükség van.

„Az előző időszakban azonban az ilyen célra kiírt pályázatokból nyújtandó támogatásokat mindig a település lakosságának száma szerint határozták meg. 2014-ig azok a települések kaptak csatornázásra állami támogatást, amelyek lakosságának száma 2000 felett volt. Abban az időszakban községünk lakóinak száma viszont nem érte el a 2000-et, ezért csak bizonyos csővezetékekre kaptunk pénzt. 2014 és 2018 között pedig azok a falvak kaptak támogatást, ahol kevesebben mint 1000-en laktak. Az általunk benyújtott igényléseket mindig éppen a lakosság létszáma miatt utasították vissza. 2018-ban azonban kaptunk 100 000 eurót, 2019-ben pedig 170 000 eurót, ebből megvalósítottuk a csatornázás első szakaszát, és egy szivattyútelepet is építettünk” – sorolta a polgármester.

A Környezetvédelmi Alapból most juttatott pénzösszegből 1500 méteres csatornahálózat kiépítésére van lehetőség. A munkálatokkal még ez év nyaráig akarnak végezni.

Bíznak benne, hogy a még csatornázásra váró falurészeken is megvalósíthatják a munkálatokat a további támogatásokból, amelyekre a község ismét benyújtja igényét az alaphoz.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)