Ferenc pápa Fotó: Pázmaneum Társulás

Dr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás elnöke portálunknak elmondta, hogy jelentős eseményt tudhat magának a felvidéki magyar katolikus közösség, bízva abban, hogy az esemény változást hoz a jövőben a magyar főpásztor kinevezése kapcsán, amiért több mint harminc évtizede imádkozik a felvidéki magyarság.

„A tavalyi évben, a XXXI. Komáromi Imanap s az év folyamán megrendezett Imakilencedek alkalmával,

a Pázmaneum Társulás az elmúlt évekhez hasonlóan ismét Üdvözlő Nyilatkozatot fogalmazott meg Ferenc pápának, kérve áldását a felvidéki magyar katolikusokra és magyar főpásztor kinevezését részükre.

Nem végeztünk ugyan széleskörű aláírásgyűjtést a vírus-okozta veszélyhelyzet miatt, de az imanapokon résztvevők köréből néhány száz aláírás így is összegyűlt s az interneten is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Az Üdvözlő Nyilatkozatot az aláírásokkal elküldtük a Szentatyának.

Karaffa János, Komáromi Imanap 2009-ben Fotó: Pázmaneum Társulás

Tettünk a csomagba néhány kiadványt is, amelyek a felvidéki magyar katolikusok életét mutatják be. Az elmúlt napokban visszajeleztek a Vatikánból, hogy eljutott hozzá a kérelem, amit örömmel fogadott.

Áldását küldte magyar közösségünk számára és kérte, támogassuk imáinkkal továbbra is szolgálatában.

2005-ban először, s azóta több alkalommal is küldött a Pázmaneum Társulás hasonló nyilatkozatot Rómába. Az első alkalommal a mostanihoz hasonló válasz érkezett, de a következő években ezt írásban nem kaptuk meg. Bízunk benne, hogy

Ferenc pápa mostani válasza új reményt adhat a magyar főpásztorért és magyar papokért oly régen imádkozó felvidéki magyarok számára”

– mondta el János atya.

A Vatikánból érkezett levél Fotó: Pázmaneum Társulás

Álljon itt a válaszlevél, mely a Vatikáni Államtitkárság I. részleg, Általános Ügyosztálytól érkezett:

„Főtisztelendő
Dr. Karaffa János
Elnök részére
Pázmaneum Társulás
Fő utca 47/22
SK-92901 Dunaszerdahely
Kelt a Vatikánban, 2021. április 17-én
Tisztelt Dr. Karaffa János úr!
Örömmel megerősítem február 15-én küldött levelük kézhezvételét, amelyben Ferenc pápának kifejezésre juttatták a szlovákiai magyar közösségeknek Péter utódával való kötelékét (egységét) és beszámoltak a múlt év májusában megtartott Imanapról. A Szentatya nevében a legnagyobb köszönetet szeretném kifejezni levelükért, a megküldött kiadványokért és különösen imáikért.
Őszentsége kéri Önöket, hűséges imádságukkal továbbra is támogassák Őt egyetemes Főpásztori szolgálatában. A Szentatya szívesen foglalja imáiba Önt, paptestvéreit valamint a szlovákiai magyar ajkú híveket és apostoli áldását küldi Önöknek.
A legjobb személyes kívánságokkal: L. Roberto Cona, prelátus, tanácsos”

Főtisztelendő Karaffa János, a Pázmaneum alapítója és elnöke kéri a felvidéki magyar katolikus közösségeket: „Továbbra is imádkozzunk szentatyánkért, miként a pápai himnusz is zeng: Tartsd meg Isten, Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját! Továbbra is imádkozzunk a nemzeti-keresztény értékeink megtartásáért, a magyar családok megerősödéséért, a felvidéki magyarság megmaradásáért!”

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)