Fotók: Szarvas László, Reformata.sk

A közalapi törvény végrehajtási rendelkezését Rákos Loránt egyetemes lelkészi főjegyző terjesztette be a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. Zsinatra a rimaszombati Csillagházban. Részletesen kifejtette, miért szükséges felfüggeszteni az egyházközségek idei évi befizetési kötelezettségét.

„Egyházunk anyagi kondícióját is megviselte a járvány, hiszen a templomon kívülre eső alkalmak idejében az adakozás sok helyütt érzékelhetően visszaesett. Bár itt is elismeréssel kell adóznunk azon hívek iránt, akik nemcsak a persely vonzatában voltak hajlandóak adakozni, hanem megtalálták egyéb módját is annak, hogy Isten egyházának szükségleteit biztosítsák. Mégis sok helyütt kerültek az egyházközségek a fizetésképtelenség szélére, aminek terhét még inkább növelnénk az egyetemes egyházi (pontosabban a közalapi) illetékek beszedésével. Ezért elkerülendő azt, hogy az ilyen, önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került egyházközségektől csak tartozáselismeréssel együtt járó jogi procedúra útján sikerüljön behajtani valamikor a befizetendő közalapi illetéket, a Zsinati Elnökség arra az álláspontra helyezkedett – és ez képezi most az indítványát is (…) –, hogy a 2021. évben felfüggeszti az egyházközségek befizetési kötelezettségét a Közalapba, azáltal, hogy kéri, a Zsinat a törvényt a befizetés és kifizetés tekintetében 2021-ben nyilvánítsa alkalmazhatatlannak” – hangsúlyozta Rákos Loránt.

A zsinat tagjai jóváhagyták a beterjesztést, azzal, hogy az újraalkalmazhatóság hatályának kezdő időpontját 2022. január 1-jében határozták meg.

Az operatív keret feltöltését – az egyházigazgatás folytonosságát biztosítva – a 2021. évben a személyi keret terhére rendeli el. A Zsinat egyben megbízza a Zsinati Tanácsot, hogy kezdje meg az Közalapról szóló 1/2009-es számú törvény felülvizsgálatát, illetve az azzal kapcsolatos törvénymódosítási eljárást, a gyakorlati valósághoz igazítva a törvény rendelkezéseit.

A Zsinat egyházi és világi képviselőit Géresi Róbert püspök köszöntötte, áhítattal szolgáltak Rákos Loránt és Ján Semjan egyetemes lelkészi főjegyzők. A tervezett nyolc tárgysorozati pont jóváhagyása előtt Rákos Loránt javasolta, hogy a Zsinat foglalkozzon a gyászévtizedről való megemlékezés témájával, a Zsinati Elnökség pedig azt, hogy az emeritus püspöki cím odaítélése és a Pálóczi Czinke István-díjra való jelölés is felkerüljön a programpontok közé, amit a zsinati tagok egyhangúlag támogattak.

A zsinati ülésről a Reformata.sk oldal számolt be.

(Reformata.sk, Iski Ibolya/Felvidék.ma)