A Duna Pozsony alatti ágrendszerében található, különleges történelmi kapcsolatban álló testvérfalvak, a csallóközi Vajka és a szigetközi Dunasziget idén egy határ menti projekt keretében közös rendezvényekkel bővítették kapcsolatukat.

A vajkaiak évszázadokon keresztül művelték a Duna ágrendszerében található földjeiket,
legelőiket és erdőiket. Ehhez a szigetközi parton nyári szállásokat alakítottak ki, amelyek a
19. század második felére már állandó lakossággal rendelkeztek és ezek váltak az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után önálló településsé.

Az évszázados együttélés az emberi kapcsolatokban tovább él, a folyó két partján található községeket szoros rokoni, baráti kapcsolatok fűzik össze.

A projekt keretében Vajkára látogató dunaszigeti fiatalok számára felidézték, hogy a
túloldalról még sokáig az itteni templomot és temetőt használták. Ezzel akkor
voltak kénytelenek felhagyni, amikor a 19. század végi szabályozással az ágak helyén
kialakították a Duna főmedrét, amelybe viszont az átkelések során a viharos időjárás miatt
felboruló ladikokból többen belefulladtak. Ekkor merült fel a saját templom építésének, illetve temető kialakításának gondolata.

A dunaszigeti fiatalok kipróbálták a vajkai kompot, illetve megszemlélték a dunacsúnyi vízlépcső létesítményeit, a vadvízi pályán kívül azt a zsilipet is, amelyen
keresztül a Mosoni-Dunába engedett víz a községükön átvezető Zátonyi-Duna vízszintjét is
stabilizálja.

A kisprojekt fő rendezvényei a két község falunapjai voltak. A július 31-én Dunaszigetre
látogató vajkaiak számára a legnagyobb élményt a sárkányhajózás jelentette. Míg ugyanis a 18 fős legénységgel történő evezés Szlovákiában még mindig gyermekcipőben jár, a
Szigetközben napjainkra a helyi rendezvények népszerű részévé vált. Dunasziget is
rendelkezik saját sárkányhajóval, amellyel több helyi és környékbeli csapat mérheti össze
tudását.

Az augusztus 14-én tartott vajkai falunapon, a XVII. Szent István Napon régióbeli előadók
léptek fel nagy sikerrel. A rendezvény érdekes színfoltja volt a dunaszigeti mazsorettek
előadása, akik országos és nemzetközi versenyeken is sikerrel szerepelnek.

A közös projekt az INTERREG V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának támogatásával valósult meg.

(Sajtóközlemény)