Azonnal reagáltak napjaink két Nr1 eseményére a világkeresztyénség legkülönbözőbb felekezetei, szervezetei. Előbb a haiti katasztrofális, már közel 1500 halottat követelő földrengés áldozataira gondolva kulcsolódtak össze a kezek millió számra. Majd a tálibok afganisztáni ország foglalása következtében kialakult helyzetért. A római katolikus egyházfő, Ferenc pápa, az Anglikán Egyház, az Open Doors világszerte ismert, keresztyénüldözéssel foglalkozó nemzetközi szervezet, a Skót Református Egyház, az Amerikai Bibliatársulat, az Evangéliumi Világ Alliansz. Szinte óránként szélesedő hatalmas világméretű ima összefogás tanúi vagyunk. És ez a bajban nagyon jó jel. Mutatja, a keresztyének tudatában vannak annak, hogy a történelem irányítója Isten, de azzal is, hogy Jézus parancsa értelmében felelősen és informáltan imádkoznunk, segítenünk kell testvéreinknek. Sőt: könyörögni kell ellenségeinkért is, mivel Atyánk és Urunk Jézus Krisztus nem személyválogató. Azt is tudjuk, hogy minden pozitív tett első lépése az imádság. Ha mást nem tehetünk, lelki éberséggel akkor is tehetünk még valamit. Hitben és reményben fogant lépést, azaz imádkozhatunk. Hiszen prima et ultima ratio – oratio – első és utolsó észszerű tettünk az imádság. Éljünk ezzel a kivételesen kegyelmes lehetőséggel minél többen a Kárpát-medencében is, egyénileg és gyülekezeteinkben, közösségeinkben, mert bizony a földrengés Haitiban és a nemzetpróbáló Afganisztánban egyáltalán nincs messze tőlünk!

HAITI MEGPRÓBÁLT NÉPÉÉRT

A karib-tengeri térségben fekvő Haiti lakosainak száma 11,2 millió. A hazánk egyharmadánál valamivel kisebb területet vasárnap hajnalban 7,2 erősségű földrengés rázta meg. Mára a halottak száma 1500 körül mozog, sok ezren hajléktalanná váltak.

A kis ország lakossága 2010-ben borzalmas földrengést szenvedett el, melyben közel 220 ezer ember vesztette életét.  Ferenc pápa a pusztító képek láttán és hírek hallatán így fogalmazott: „Miközben imádkozom az Úrhoz az áldozatokért, bátorító szavamat nyújtom a túlélőknek, remélve, hogy a nemzetközi közösség segítő szándéka feléjük fordulhat. Mindenki szolidaritása enyhítse a tragédia következményeit! Imádkozzunk együtt a Madonnához Haitiért. Üdvözlégy Mária…” (Forrás: https://aleteia.org/2021/08/15/pope-asks-us-to-pray-for-haiti-afghanistan/)

 

AFGANISZTÁNÉRT ÉS A KICSINY KERESZTYÉN KÖZÖSSÉGÉRT

Nem ismert pontosan, hogy hány keresztyén él Afganisztánban. Egyes becslések szerint 10 000 -12 000 közé tehető a számuk – olvashatjuk a christianheadlines.com jelentésében. Többségük az iszlámból tért át keresztyén hitre. Ez a tény a tálib üldöztetés célpontjává teszi őket. A szigorú iszlám szemlélet szerint ugyanis a keresztyénségre való áttérés büntetése halál.

Miközben a tálibok teljes mértékben átveszik az irányítást Afganisztánban, a keresztény lelkipásztorok imádságot kérnek az ott élő hívekért, pásztorokért, miközben ők és családjaik félelmükben elbújnak a hódító iszlám elől. Több hírügynökség is beszámolt arról (pl. a christiantoday.com is), hogy néhány keresztyén vezető Afganisztánban ilyen szövegű fenyegető üzenetet kapott augusztus 15-én: „Tudjuk, ki vagy, és érted jövünk” (Forrás: https://twitter.com/klonkitchen/status/). A megrendítő, szűkszavú segélykiáltás zárómondata ez: Uram irgalmazz!

A 33 millió lakosú, hazánknál hétszer nagyobb országban a lakosságnak 99%-a muzulmán. 1% más vallású, közöttük van a maroknyi keresztyének csoportja. Az Open Doors világszervezet így fogalmaz közleményében: „A titkos hívők Afganisztánban különösen kiszolgáltatottak. A tálib uralom előtt már nagyon nehezen élték meg a hitüket, titokban kellett tartaniuk hitüket a családjuk előtt is. Féltek, hogy kitudódik, s ezért megölik őket. Most, hogy a tálibok hatalomra jutottak, kiszolgáltatottságuk tízszeresére nőtt. Figyelemmel kísérjük a helyzetet. Kérjük Istent arra, hogy irgalmazzon nemcsak népének, hanem az egész országnak. “

Bryant Wright, az USA Déli Baptista Konvenciója elnöke Tweeter üzenetében így ír: „Imádkozzatok az afganisztáni keresztyénekért, akik engedelmeskedtek Krisztus hívásának. Imádkozzunk legalább az erejükért és bátorságukért, miközben életüket adják Jézusért!”.

Egy kabuli katolikus pap a Vatikáni Rádióhoz eljuttatott üzenetében valóságosan könyörög az imákért. Így fogalmaz: pray, pray, pray for Afghanistan! – Imádkozzatok, imádkozzatok Afganisztánért!

Minden keresztyén felekezethez szólnak az imatémák, amelyeket az Afganisztánban szolgáló lelkészek fogalmaztak meg és ajánlanak a világméretekben kibontakozó imalánc tagjai figyelmébe:

–           imádkozzatok az országban élő hívők kis csoportjaiért!

–          Imádkozzatok a menekülőkért! Várhatóan új menekülthullám érkezik Afganisztánból a Közel-Kelet számos pontjára és a világ többi részébe.

–          Imádkozzatok a nőkért! Sok nő attól tart, hogy megfosztják őket az oktatási lehetőségektől.

–          Imádkozzatok a betegekért! A COVID-19 esetek száma növekszik az országban, nem lehet tudni, hogy az egészségügyi rendszer meddig képes fenntartani működőképességét.

Ferenc pápa augusztus 15-én a déli Angelus nyomán ezt mondta: „Csatlakozom az afganisztáni helyzetért aggódókhoz. Kérek mindenkit, hogy imádkozzon velem a béke Istenéhez, hogy a fegyverek lármája megszűnjön, és megoldások szülessenek a párbeszéd asztalánál. Az ország megtépázott lakossága – férfiak, nők, idősek és gyermekek – csak így térhet vissza saját otthonába, és békében és biztonságban, teljes kölcsönös tiszteletben élhet“.

AZ EVANGÉLIUMI VILÁG ALLIANSZ KÖNYÖRGÉSE AFGANISZTÁNÉRT

Atyánk, Afganisztánért könyörgünk. Az elmúlt napokban szemtanúi lehettünk a nyugati erők kivonásának és a tálibok hatalom átvételének. Mélyen aggaszt minket a kialakult helyzet és az ott élő nőkre, férfiakra és gyermekekre gyakorolt következményei. Uram, hallod a kiáltásokat, és látod a könnyeiket. Tudjuk, hogy a politika, a diplomácia és a nemzetközi jog fontos szerepet játszik a béke megteremtésében és fenntartásában. Bölcsességért imádkozunk a nemzetközi vezetők számára. Ugyanakkor az ilyen törekvések határait is világosan látjuk. Az emberi erőfeszítések önmagukban senkit sem vezethetnek el a felebaráti szeretethez, még kevésbé az ellenség szeretetéhez. Erre csak Te teheted képessé az embereket – ne vond meg tőlünk Igédet és Szent Lelkedet! Imádkozunk egyházaidért Afganisztánban. Vigasztald meg és erősítsd meg, védd meg és áldd meg testvéreinket, ha közeledik feléjük az üldözés. Urunk, Istenünk, könyörülj meg az afgán népen és hallgasd meg imáikat. Jézus nevében, ámen.

AZ AMERIKAI BIBLIATÁRSULAT, A SKÓT REFORMÁTUS EGYHÁZ HASONLÓ IMAAJÁNLÁSAI

Imádkozzunk Istenünk helyreállító kegyelméért, a szenvedő emberekért. Imádkozzunk a békéért, vigasztalásért és reménységért, hogy tudjuk segíteni a haiti pusztító földrengés által összetört emberek lelkének gyógyulását. Imádkozzunk, hogy a tálib hatalomátvétel miatt kétségbeesett emberek lelkét állítsa helyre Urunk.  Imádkozzunk azokért, akik gyászolják szeretteik elvesztését, és azokért, akik félnek, amikor a jövőjükre gondolnak. Imádkozzunk a fizikai gyógyulásért a földrengés sújtottai számára Haitin, és azok biztonságáért, akik féltik az életüket Afganisztánban. Imádkozzunk az 1János 4:18 vezetésével: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet”…

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)