Fotó: Dr. Zsugyel János

A 360 éves Váradi Biblia ünneplésébe bekapcsolódott a Magyar Bibliatársulat Alapítvány is, amikor elhatározta, hogy kihelyezett kuratóriumi ülést tart Nagyváradon a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület 2021. szeptember 11-én és 12-én ez alkalomból megrendezésre kerülő tudományos konferenciájához kapcsolódóan. Az alapítvány 12 alapító felekezetét képviselő kuratóriumi tagok pénteken délután érkeztek a városba, ahol a Partiumi Keresztény Egyetem kollégiumában szálltak meg. Aznap este lehetőség nyílt a váradi vár szabadtéri színpadán bemutatott misztériumjáték megtekintésére, mely a vár 1660. évi ostromának és az akkor itt nyomtatott biblia megmentésének történetét dolgozta fel zenés-táncos formában. A mozgalmas előadást a szereplők és a közönség közös éneklése zárta. A nyárzáró hangulatú este felemelő pillanatai voltak, amikor több száz torokból hangzott fel a 25. zsoltár: „Szívemet hozzád emelem/ és benned bízom Uram”.

A romániai időzóna egyórás eltérése miatt rövidnek tűnő éjszakát követően a szombati kuratóriumi ülés áhítattal kezdődött, melyet a vendéglátó református egyházkerület nevében Forró László püspökhelyettes tartott. Ezután került sor az idén elkészült – eredetileg 1908-ban kiadott – Károli-biblia mai helyesírás szerint revideált kiadványának bemutatására. Bár a nyomdai nehézségek miatt a kötetet nem lehetett a részvevők kezébe adni, szövege abibliamindenkie.hu honlap segítségével bemutatható volt.

A délutáni kuratóriumi ülésen online konferenciát tartottak a Romániai Bibliatársulat képviselőinek részvételével. A részvevők kölcsönös megértését a bibliaterjesztés iránti elkötelezettségen kívül szakavatott tolmácsolás is segítette. Gáncs Péter püspök, alapítványi elnök, illetve dr. Pecsuk Ottó titkár beszámoltak az alapítvány által végzett bibliafordítási és -terjesztési tevékenységről, míg a Romániai Bibliatársaság elnöke, Daniel Zikeli evangélikus püspök és Emilia Iorgandopol főtitkár a romániai szervezet tevékenységéről adtak tájékoztatást.

Dr. Zsugyel János, az alapítvány pénzügyi gondnoka tömören ismertette a Váradi Biblia elkészültének előzményeit, valamint I. Rákóczi György fejedelem szerepét az első román nyelvű Újszövetség 1648. évi kiadásában.

A nagyváradi látogatás záró aktusaként a kuratóriumi tagok a helyi evangélikus gyülekezet által szervezett koncerten vettek részt, ahol a Magyarországi Baptista Vox Nova férfikar Vox Nova és a nagyváradi Dávid férfikar közös hangversenyének élményével gazdagodtak. A kétnapos látogatás során a vendéglátók képviseletében Vinczéné Pálfi Judit lelkész-előadótanácsos gondoskodott a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításáról.

(Dr. Zsugyel János/Felvidék.ma)