Fotó: tasr

Ferenc pápa arra buzdította a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának tagjait, hogy folytassák a megkezdett utat, amely olyan értékes kincs, amit nem szabad feladni. Ugyanakkor két testvéri tanácsot is adott a szabadság és az egység evangéliumának terjesztéséhez. A Szentatya a pozsonyi apostoli nunciatúrán mondott beszédet.

A Szentatya beszédében elmondta, az ateista üldöztetés évei után indult el új útjára a közösség, akkor, amikor a vallásszabadságot ellehetetlenítették vagy súlyosan korlátozták. „Most ennek az útnak az a szakasza köt össze benneteket, amelynek során meggyőződhettünk arról, milyen szép, ugyanakkor mennyire nehéz szabadságban megélni a hitet. Mert ott kísért annak a veszélye, hogy újra rabszolgává válunk, persze már nem egy rendszer, hanem valami még rosszabb rabszolgájává, és ez a belső rabszolgaság” – jegyezte meg a pápa. Beszéde során utalt Dosztojevszkijre, a nagy inkvizítor legendájára, és azt mondta, segítenünk kell egymást.

A katolikus egyházfő szavai szerint itt, Európa szívében el kell gondolkodnunk, vajon a keresztények nem vesztették-e el az igehirdetés buzgalmát, a tanúságtétel próféciáját.

„Vajon az evangélium igazsága tesz szabaddá bennünket, vagy akkor érezzük szabadnak magunkat, ha szabadon irányíthatjuk az életünket és békésen, negatív következmények nélkül haladhatunk előre?” – tette fel a kérdést a pápa.

A katolikus egyházfő rámutatott, hogy az evangelizáció a testvériség révén született meg, Cirill és Metód pecsétje hitelesíti. Szavai szerint a kereszténység e tanúi segítenek bennünket abban, hogy folytassuk utunkat, és Jézus nevében testvéri közösséget alkossunk.

„Végtére is másképp hogyan akarhatnánk, hogy Európa újra megtalálja keresztény gyökereit, ha a mi, a saját gyökereink is kiszakadtak a közösségből? Hogyan álmodhatnánk egy ideológiáktól mentes Európáról, ha nincs bátorságunk Jézus szabadságát a hívők egyes csoportjainak érdekei elé helyezni? Nehéz egy evangéliumtól áthatott Európát akarni addig, amíg nem aggódunk amiatt, hogy nem vagyunk egységesek, és nem törődünk egymással ezen a kontinensen”

– mondta. A pápa szerint a gyakorlati és a történelmi okok, a politikai béklyó nem lehet leküzdhetetlen akadály az efelé vezető úton.
Két testvéri tanácsot is adott a szabadság és az egység evangéliumának terjesztéséhez.

„Az első tanács a szemlélődésre vonatkozik. A szláv népek ismertetőjegye – amit meg kell őrizni – a szemlélődés, amely túlmutat a filozófiai és teológiai fogalmakon, és a misztériumot befogadni képes tapasztalati hitből indul ki”

– mondta a katolikus egyházfő. A második tanács a cselekvésre vonatkozik. A pápa szerint az egységet a jó szándék és a közös érték őrzése mellett főleg azáltal érjük el, hogy teszünk valamit azokért, akik közelebb visznek bennünket az Úrhoz. Rámutatott, hogy a szegényekről van szó, akikben ott van Jézus.

Ivan Eľko, a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Janka Krivošová festőművész alkotásának reprodukcióját adta át a katolikus egyházfőnek.

(tasr)