Kép: Zilizi Kristóf

Ebben az esztendőben volt a kelet-magyarországi parasztfelkelés 190. évfordulója (1831. július 19.). A Sároseperjes melletti megyeszékhelytől délre 3 kilométerre fekvő Enyicke településen a hétvégén megemlékezést rendeztek ennek apropóján.

Elsőként az Enyicke feletti Furcsa dombján, a Sárosi-hegység keleti lejtőjén lévő monumentális emlékműnél koszorúztak. Ezután a község szabadtéri színpadán kulturális programra került sor, melynek része volt a korhű öltözékben előadott drámai előadás, „Kurucok, fegyverbe!“ címmel; továbbá elhangzottak szavalatok, énekek, versek is.

A kelet-magyarországi parasztfelkelés azon korabeli forradalmi, feudalizmusellenes megmozdulások közé tartozott, melyek szociális-politikai okokra vezethetők vissza, s melyekhez hasonlóak lejátszódtak Francia-, Lengyel-, Ír-, Olasz-, Német- és Görögországban, valamint Belgiumban is. Előhangjai voltak az 1848-49-es jobbágyfelszabadításnak és a feudalizmus megszűnésének.

A Furcsa csúcsára, az emlékműhöz Sárosenyicke településről lehet feljutni – ide közvetlen buszjárat van Eperjesről, majd a 42-es, Borkút felé vezető aszfaltútról a kék jelzésen az erdő felé véve az irányt lépcsőkön közelíthető meg. Az emlékművet 1938-ban emelték.

A szoborcsoport központi motívuma a győzedelmesen lépkedő férfialak bronzszobra, magas hengerpilonon elhelyezve. A szobor talapzatán 7 felkelő látható, akik különböző foglalkozásokat, a társadalomban betöltött szerepet szimbolizálnak. Van köztük köznemes, polgár, zsellér, bányász, pórnép, és az állam képviselői: tanító, hajdú, elöljáró.

Az emlékmű 20 m magas, az alakok pedig 3,2 méteresek. A szoboralakok homokkőből vannak kifaragva. Az emlékmű utolsó részleges felújítását 1995-ben kezdték el. Napjainkra azonban nagyon rossz állapotban van.

A hagyomány szerint a felkelést néhány szegény köznemes indította el Galíciában, de felkelésük híre elérte a kelet-magyarországi végeket is: Sáros, Zemplén, Abaúj vármegyéket. A megmozdulás kolerafelkelés vagy -lázadás néven is ismert. A szegény és elmaradott, jelentős számban szlovákok (tótok) és ruszinok által lakott vidéken a lázadó parasztok megtámadták a vármegyék tisztviselőit. Végül a katonaság leverte a mozgalmat. Megközelítőleg 40 ezer felkelő vett benne részt, 119-et felakasztottak.

A szabadtéri előadás 17 liptószentmiklósi szereplője élethűen adta elő a felkelés feltételezett részleteit.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)