Fotó: Sacher PT

„A Sacher kultusz és az ehhez kötődő gasztrokulturális hagyományok olyan értékei a Garam mentének és Zselíz városának, melyek felbecsülhetetlen idegenforgalmi potenciállal rendelkeznek és meghatározó kitörési pontjai lehetnek a régiónak” – hangzott el a szeptember 25-én tartott zselízi műhelymunkán, mely annak a nagyszabású projektnek az egyik állomása volt, amit a Sacher Polgári Társulás valósít meg a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel az Interreg határokon átívelő Kisprojekt Alap pályázatai által.

A projekt egyik fő célkitűzése bemutatni és fejleszteni azokat a gasztrokulturális helyszíneket, melyek meghatározói a tématerületnek. Ennek legautentikusabb helyszíne a zselízi Sacher-ház (más néven Magyar Ház vagy Csemadok-ház), ahol a Sacher torta megalkotója, a világhírű cukrász hajdan élt családjával két éven keresztül, amikor az Esterházy család szolgálatában állt.

Ezt a gasztrokulturális örökségi helyszínt és ide kötődő kultuszt hivatott döntő részt feldolgozni a határon átívelő projekt, melynek részeként több tanulmány is elkészült a témáról. A zselízi vonatkozású anyagot két helyi történész, Kepka Márk és Csonka Ákos prezentálta a műhelymunka során, mellettük meghívott külsős szakemberek prezentálták a kutatások eredményeit.

Csenger Tibor (Fotó: Sacher PT)

Ahogy elhangzott, a 84 oldalas szakmai anyagba igyekeztek feldolgozni minden olyan dolgot, ami a témát érintően fontos lehet. Ebből kifolyólag a forráskutatásokra alapozott összegzés tartalmazza a Sacher család életpályáját, munkásságát, fontosabb állomásait. Kiemelten foglalkozik a zselízi kötődésekkel, ugyanakkor bemutatja mindazt a gasztrokultúrát, ami bármilyen módon kapcsolódik a tématerülethez. Külön érdekessége a történetnek, hogy nem csak a Sacher tortának vannak kapcsolatai a Garam menti kisvárossal, de az Esterházy tortának is, sőt tekintettel, hogy ugyanazon időszakban a világhírű zeneszerző, Franz Schubert is tartózkodott Zselízen, így róla elnevezett torta is kapható.

„Eddig a témát illetően ez a legátfogóbb, legszakszerűbb és legaprólékosabb anyag, ami elkészült. Örülünk, hogy a projekt lehetővé tette ennek létrejöttét és általa egy igényes szakmai anyaggal gazdagodott régiónk” – mondta ennek kapcsán Csonka Ákos.
Csenger Tibor ezúttal nem Nyitra megyei alelnök minőségében vett részt a rendezvényen, hanem, mint a Sacher-ház építésének egyik mozgatórugója, aki előadásában felvázolta a történelmi épület építéstörténetét, illetve bemutatta a most elkészült boltíves pincehelyiséget.

Fotó: Sacher PT

Végül egy gasztrokulturális bemutatóval és ízutazással fejeződött be a szakmai rendezvény, melyen a résztvevők megkóstolhatták a Sacher, az Esterházy és a Schubert tortákat a helybéli Páldi Cukrászda prezentálásában, illetve a régió legkiválóbb borait helyi őstermelők felajánlásában.

A projekt részeként készül a fent említett tanulmányokból több szakmai kiadvány is, melynek bemutatóját a járványügyi korlátozások függvényében tervezik a szervezők. Tekintettel a nagy érdeklődésre, előfordulhat, hogy ezeknek bemutatójára csak tavasszal lesz lehetőség – árulták el a szervezők.

Az INTERREG Szlovákia-Magyarország határon átívelő együttműködési program Kisprojekt Alap keretén belül, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet koordinációjával, a zselízi Sacher Polgári Társulás együttműködésével kerül sor az SKHU/WETA/1901/4.1/205 azonosító számú, Gasztrokulturális örökségi helyszínek az NSKI és SACHER PT célterületein című 40 162,96 euró vissza nem térítendő támogatási összegű projektre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

(tsák/Felvidék.ma)