Az Aggteleki-cseppkőbarlang természetes bejárata

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 2016. novembere – 2021. szeptembere között sikeresen megvalósította „A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén” című projektjét a megítélt 363,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásával.

A projekt célkitűzése az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő, az Aggteleki Tájegységben található erdők és gyepek természetvédelmi célú fenntartása, ezzel összefüggésben az őshonos, védett növény és állatfajok védelme.

Az elmúlt évtizedekben egyre több problémát okoz a nemzeti park egyes értékes élőhelyein a nem őshonos, intenzíven terjedő fafajok agresszív térhódítása, a tisztások beerdősülése, az állományszerkezeti változatosság degradálódása, továbbá az éghajlatváltozás (melegedés, vízellátás csökkenése) és az abból továbbgyűrűző kedvezőtlen folyamatok láncolatának hatása, mely folyamatok a természetes élőhelyek és fajok életterének visszaszorulásához vezethetnek.

A projekt keretében megkezdett rekonstrukciós munkák célja 1.426 ha védett, fokozottan védett és Natura 2000 erdőterületen, illetve erdei élőhelyen, valamint 1.685 ha védett gyepterületen a természetes vagy természetközeli élőhelyek megőrzése, az eredeti, őshonos növényfajok visszatelepülésének elősegítése, a nem őshonos fajok kiszorítása.

A projekt során beszereztük a szükséges speciális eszközöket és gépeket, úgymint erdészeti tehergépjármű, erdészeti kivitelű erőgép, erdészeti szárzúzó, hasító és aprítékoló gép, kötélpálya, pótkocsik, és egyéb kézi eszközök. Az Igazgatóság munkatársai megkezdték a nem őshonos fafajjal fertőzött erdőrészletekből a nemkívánatos egyedek kitermelését, és helyükön őshonos fajokból álló, a terület természetes állapotára jellemző élőhelyek kialakítását. A beerdősülő tisztásokon a valós művelési ágnak (gyep, legelő) megfelelő, eredeti állapot visszaállítása is megkezdődött. Emellett a védett gyepterületeken az idegenhonos inváziós növényfajok (elsősorban a kanadai és a magas aranyvessző, a japánkeserűfű) vegyszeres visszaszorítása és mechanikai gyengítése történt meg. Természetesen a kitűzött célállapot csak több évig tartó következetes munkával érhető el.

A projektről bővebb információt a http://anp.nemzetipark.gov.hu/elohely-fejlesztes-az-aggteleki-tajegyseg-teruleten-kehop-410-15-2016-00051 oldalon olvashatnak.

(Sajtóközelmény/Felvidék.ma)