(Szalai Erika/Felvidék.ma)

A komáromi egyetem konferenciaközpontjában került sor ma délelőtt az egyetem ünnepélyes tanévnyitójára, mellyel kezdetét vette a 2021/2022-es akadémiai év. Az új tanévben közel 2000 hallgató kezdi meg tanulmányait a Selye János Egyetem három karán.

A járványhelyzet miatt korlátozott számban megjelent vendégeket Bukor József rektorhelyettes üdvözölte. Többek között Grendel Gábort, a szlovák parlament alelnökét, Pető Tibort, Magyarország pozsonyi nagykövetét, Borhy Lászlót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorát, Jaroslav Demkot, a Rózsahegyi Katolikus Egyetem rektorát, Peter Kónyát, az Eperjesi Egyetem rektorát, valamint Nagyszombat és Nyitra megye alelnökeit, Berényi Józsefet és Csenger Tibort.

Meghívott vendégek (Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az ünnepség Juhász György rektor beiktatásával kezdődött, aki immáron második négyéves ciklusát tölti az egyetem élén. Tanévnyitó beszédében kiemelte, a tavalyi, szokványosnak nem mondható akadémiai évben több sikert könyvelhetett el az egyetem, de egyben jelezte, további kihívások is várnak az ország egyetlen teljes szervezettségű, magyar nyelven oktató egyetemére az elkövetkező időszakban.

A sikerek közül többek között kiemelte, hogy a Selye János Egyetem alapító tagja lett az U10+ Szlovák Egyetemek Konzorciumának, melynek célja a képzések, a kutatási és fejlesztési tevékenységek összehangolása, közös tanulmányi programok indítása és egységesítése, közös kutatási-fejlesztési programok megvalósítása és egymás segítése a felsőoktatáshoz szorosan kapcsolódó területeken.

Juhász György ünnepélyes eskütétele (Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az egyetemen megvalósuló beruházásokat illetően beszámolt arról is, hogy hamarosan befejeződik a Sirály I-es kollégium külső nyílászáróinak és külső homlokzatának felújítása, amelyre közel 600 ezer euró támogatást kaptak az oktatásügyi minisztériumtól. A beruházásokon kívül megemlítette, hogy Komárom városával egyeztetve új városi buszmegállót sikerült beiktatni a városi buszmenetrendbe, amely a Vár utcában, a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar épülete előtt kerül kialakításra, megkönnyítendő a hallgatók közlekedését a Sirály Kollégium és a kar épülete között.

Az aktuális hallgatói létszámokkal kapcsolatban hangsúlyozta, az elhangzott adatok még nem véglegesek. A most induló akadémiai évben összesen 1865 hallgató iratkozott be az egyetemre. Ebből 898 hallgató a Tanárképző Karon, 896 hallgató a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon és 71 hallgató a Református Teológiai Karon kezdi meg tanulmányait. Az elmúlt akadémiai évben a 452 végzős hallgató közül 256 a Tanárképző Karon, 183 a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon és 13 a Református Teológiai Karon végzett.

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke és Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke is jelen voltak az ünnepi tanévnyitón (Szalai Erika/Felvidék.ma)

„Az oktatói állomány jelenleg 141 oktatóból áll, közülük huszonnyolcan részmunkaidőben fejtik ki tevékenységüket. Kutató munkatársaink száma hat, közülük két tudományos munkatárs részmunkaidőben segíti a munkánkat” – számolt be a rektor.

A hallgatókhoz szólva elmondta, a hagyományos és a távoktatás ötvözésével, azaz hibrid oktatással kezdik a tanévet. Ennek lényege, hogy azok az előadások, amelyeken több mint 40 hallgató vesz részt, távoktatás formájában valósulnak meg; a további, tehát a 40 résztvevőnél kisebb létszámú előadások, a szemináriumi és gyakorlati órák jelenléti formában, a levelezős képzés első évfolyamai számára az oktatás az első héten jelenléti formában, a levelezős képzés felsőbb évfolyamaiban pedig távoktatás formájában valósul meg. Juhász György rektor megkérte a hallgatókat, hogy aki még nem oltatta be magát – amennyiben arra nincs valamilyen nyomós egészségügyi oka –, tegye ezt meg.

A Rektori Díjak átadása (Szalai Erika/Felvidék.ma)

Ezt követően Grendel Gábor, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke mondott rövid köszöntőt, amelyben kiemelte az anyanyelvi oktatás fontosságát az alapszintű képzéstől a közép- és felsőfokú képzésig, ez utóbbiban pótolhatatlan szerep jutott a Selye János Egyetemnek, vélekedett. Keszegh Béla, Komárom polgármestere beszédében kiemelte, hogy az egyetem férfi röplabdacsapata, amely áprilisban megnyerte a Szlovák Röplabda Extraligát, kivívta a jogot arra, hogy Szlovákiából elsőként vegyen részt az európai röplabdázók Bajnokok Ligájának 2021/2022-es sorozatában, amely egyben Komárom sikere is. Majd Peter Kónya, az Eperjesi Egyetem rektora üdvözölte a jelenlévőket és tolmácsolta Rudolf Kropil, a Szlovák Rektori Konferencia elnökének elismerő szavait az ország egyik legfiatalabb egyeteméről, amely figyelemreméltó tudományos eredményeket ért már el.

A köszöntők után beiktatták a Református Teológiai Kar dékánját, Somogyi Alfrédot és a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar dékánját, Csiba Pétert. Majd Juhász György, az egyetem rektora átadta a habilitációs oklevelet Somogyi Alfréd dékánnak, aki ezzel először szerzett docensi pedagógiai-tudományos fokozatot a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának habilitációs eljárásában. Az ünnepi tanévnyitó színvonalát emelte Csehi Ágota és Tóth-Bakos Anita előadása.

A gólyák eskütétele (Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az ünnepség a Rektori Díjak átadásával, majd az elsőévesek hagyományos esküjével zárult, amelynek során Páldi Ádám, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Az ünnepi tanévnyitó után újságíróknak nyilatkozva Grendel Gábor elmondta, az állam felelőssége, hogy megteremtse az anyanyelvű oktatás feltételeit minden oktatási szinten. „A felsőoktatási intézmény feladata pedig, hogy a rendelkezésre álló feltételeknek köszönhetően minőségi oktatásban részesítse a hallgatókat. Így a felelősségünk közös” – hangsúlyozta.

Grendel Gábor (Szalai Erika/Felvidék.ma)

Portálunknak elmondta, hogy augusztus végén, Komáromban tett látogatása során nagyon pozitív benyomást tett rá az egyetem. „Próbálok a szlovákiai magyar kisebbség azon vezető személyiségeivel kapcsolatot tartani, akiknek köszönhetően a szlovákiai magyarság fejlődhet” – fogalmazott. Grendel sajnálatát fejezte ki, amiért – az ország történetében először – jelenleg a szlovák törvényhozásban nincs magyar párt. „Szeretném, ha a szlovákiai magyar vezető személyiségek éreznék, hogy van valaki, aki tartja velük a kapcsolatot, akire számíthatnak, és akihez bizalommal fordulhatnak, ha bármilyen segítségre, támogatásra van szükségük” – nyilatkozta a Felvidék.ma kérdésére.

Szalai Erika/Felvidék.ma