Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma

Október másodikán, szombaton tartotta alakuló kongresszusát Somorján az egyesült magyar párt, a Szövetség. Ezzel együtt az elődpártok – a Most-Híd, az MKP és az Összefogás megszűntek. A maratoni hosszúságú ülésen az új párt elnökévé Forró Krisztiánt, alelnökévé Mózes Szabolcsot, míg az Országos Tanács élére Sólymos Lászlót választották a küldöttek.

A kongresszust követő sajtótájékoztatón a párt három vezetője az elnökségi tagok jelenlétében értékelte a választás folyamatát. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke értékelő beszédében a pillanat jelentőségének hangsúlyozása mellett elsősorban a türelemre fókuszált. Amire a pártszervezés mellett a továbbiakban is nagy szükség lesz. A felvidéki magyar közösségtől is türelmet kért, mert megerősödésre van szükségük.

Emellett kiemelte, hogy bizalomra is szükség van, mind a párton belül, mind a szlovák politikai szereplők irányában. Véleménye szerint ugyanis a sikerességhez partnereket kell keresni.

(Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Sólymos László megköszönte a felvidéki média türelmét, bár elismerte, hogy hosszú volt az út, de az eredményt tekintve az a lényeges, hogy megalakult a közös párt. Ő is egy új kezdetnek értékelte a jelenlegi pillanatot. Elismerte, hogy kompromisszumok árán formálódtak és az idő igazolhatja, ezek a megegyezések elég erősek lehetnek ahhoz, hogy ezt a pártszövetséget megtartsák. Kiemelte, meggyőződése szerint az itt élő nemzeti közösség számára komoly eredményeket lehet elérni. Hiszen szüksége van a régiónak erre a szövetségre.

Szövetség - Aliancia
(Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Mózes Szabolcs ezt a napot az újrakezdés napjaként fogalmazta meg. Viszont azt is kiemelte, hogy a Szövetség csak akkor lesz sikeres, ha nem csak az egységről szól, hanem a tartalommal való megtöltésre helyezik a hangsúlyt. A célok kapcsán fontos egy ütőképes, ambiciózus program kialakítása, megvalósítása, aminek véleménye szerint társadalmi vitákban kell kialakulnia.

A Szövetség működését tekintve a platformokban való politizálás útját választotta, ami számos kérdést vet fel a hosszútávú működést illetően. Ám Forró Krisztián arról is beszélt, hogy egységes politikai üzenettel kívánják megszólítani a választókat. A parlamentbe jutás pedig eszköz a sikeres érdek-,képviselethez, nem pedig a párt célja.

(Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

 

A Szövetség politikai nyilatkozata

A Szövetség ma azért alakult meg, hogy közös és őszinte elkötelezettségünkkel a Szlovákiában élő magyar közösség, valamint az ország déli és keleti régióiban élő emberek érdekeit egységesen, felelősségteljesen és eredményesen képviseljük.

Az MKP, a Híd és az Összefogás egyesülésével egy olyan gyűjtőpártot hoztunk létre, amely a közösség erejét és az egyén szabadságát alapértéknek tekinti. A Szövetség egy olyan gyűjtőpárt, amely az állampolgári elvet, miszerint a törvény előtt minden ember egyenlő és a jogállamiságot, amelynek értelmében az állam is alanya, nemcsak betartatója a jognak, egyaránt fontosnak tartja. Kiállunk az ország európai uniós tagsága, NATO-tagsága és eddigi külpolitikai irányultsága mellett, ugyanakkor az alapvető és legközelebbi partnerséget a Visegrádi Négyek kötelékében látjuk az EU-n belül. A szabad versenyen alapuló, szociálisan érzékeny és környezetbarát piacgazdaság hívei vagyunk.

A nemzeti közösségek helyzetének és jogainak kielégítő kezelése, megmaradása és fejlődése érdekében követeljük az Európai Unió országaiban alkalmazott legjobb megoldások bevezetését.

Az eddig tevékenykedő érdek-képviseletek jelentős eredményeket tudhatnak maguk mögött. A Komáromi Nyilatkozatban tett politikai ígéretünket, valamint a már jóváhagyott pártdokumentumokban foglalt vállalásokat is eredményekre kívánjuk váltani. Hiszünk a megújulás lehetőségében és a fiatalok közéletbe való bevonásának fontosságában.

A magyarok ennek az országnak mindig a javára voltak, úgy gazdaságilag, mint politikailag. Nélkülünk nem lett volna sikeres az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozás, amely Szlovákia 30 éves történetének legnagyobb sikere. Nélkülünk nem ért volna véget 1998-ban a Mečiar-korszak. Ez a közösség a 21. században megérdemel egy olyan pártot, amely mindig támogatja a társadalom fejlődése érdekében szükséges és hasznos döntéseket, és a felvidéki magyarság jövője szempontjából is jelentős eredményt tud elérni.

A Szövetségben az MKP, a Híd és az Összefogás összeolvadásával a huszadik század szlovákiai magyar pártjainak utódjaként, de egyben a 21. század kihívásainak és realitásainak megfelelő modern érdek-képviseletként szándékozunk működni.

Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma

Potápi: üdvözöljük a Szövetség megalakulását

Levélben gratulált Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az új felvidéki magyar párt, a Szövetség megalakulásához Forró Krisztiánnak, a Szövetség szombaton megválasztott elnökének.

Az államtitkár kiemelte:

„A magyarság számára ez egy sorsdöntő pillanat, hiszen a bő egy évtizede tartó megosztottság után újra egységessé válhat a felvidéki magyar közösség.” Az államtitkár jókívánságait fejezte ki Forró Krisztiánnak, a Szövetség megválasztott elnökének, hangsúlyozva: „Ez a tisztség az eddiginél még nagyobb felelősséggel jár, hiszen a most épülő felvidéki együttműködési modell megóvása, megerősítése mindennél fontosabb.”

Az államtitkár úgy fogalmazott:

„Legyen a Szövetség az az erő, amely képes megjeleníteni a felvidéki magyarság politikai sokszínűségét, miközben megőrzi a cselekvés egységét.”

Potápi Árpád János levelében hangsúlyozta:

„Magyarország elkötelezett abban, hogy minden lehetséges támogatást megadjon a külhoni magyarság megmaradásához és szülőföldön való boldogulásához”.

(HA/Felvidék.ma)