Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsintának lelkészi elnöke igét hirdet a húsvétvasárnapi ünnepi istentiszteleten a Hold utcai Németajkú Református Egyházközség templomában 2022. április 17-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Húsvét üzenete, hogy ami a feltámadás hajnalán történik, az nincs az ember hatalmában, de érte történik – mondta Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnap.

A református püspök a budapesti, Hold utcai református templomban tartott ünnepi istentiszteleten kiemelte: a húsvét hajnali történetben a félelem és az öröm egybetartoznak.

A Jézus sírját üresen találó asszonyok meghallva a feltámadás örömhírét félelemben maradnak, mert érzik, hogy ami történik, az nincs a hatalmukban. Márpedig az ember nem szereti, ha nem uralja az életét, ha nem érti, ami körülötte történik – tette hozzá.

„Húsvét üzenete mégsem elbizonytalanítani akar. Ami történik, az nincs a hatalmunkban, de értünk történik, velünk történik, és bennünk is megtörténhet”

– fogalmazott Balog Zoltán.

A húsvéti történet arra a bizonyosságra nyitja rá az ember szemét, hogy ugyan nem áll a hatalmában, mégis neki szól és közelebb van hozzá, mint amilyen közel ő tud lenni saját magához.

Az ember húsvét hajnalán átélheti az istenfélelem lényegét, azt, hogy milyen kicsik vagyunk, és mégis milyen értékesek. Por és hamu vagyunk, és Istennek mégis mi vagyunk a legfontosabbak.

Azt is mondta: az öröm, amit jelentéktelenségének és fontosságának felismerése okoz az embernek, ki akar áradni, arra készteti, hogy mondja el mindenkinek, nem feltétlenül szavakkal, hanem az életével, amit ebben az örömben él.

A református püspök azt kérte, hogy – miként a Jézus sírjától távozó asszonyok, úgy mi is – futva vigyük az örömhírt.

„Mert minél több embert részesítesz belőle, annál nagyobb az esélye, hogy azoknak is jut, akiket még nem szeretsz”

– tette hozzá Balog Zoltán.

Az ünnepi istentisztelet kereszteléssel kezdődött, és úrvacsoraosztással fejeződött be.

(MTI/Felvidék.ma)