(Fotó: Új Krisztina)

A tizedik születésnapjához közeledő legutóbbi, soron következő havi magyar szentmisét és baráti összejövetelt nagykedden tartották a nagyszombati Szent Ilona-templomban. Kiss Róbert nagyszombati vikárius, kanonokot ezúttal páter Ambrus olasz származású atya helyettesítette a közösség nagy örömére.

Ambrus atya és a boroszlói lengyel anyanyelvű Lőrinc atya Csicsón végzi a lelki szolgálatot. Nemzetiségüket tekintve olaszok és lengyelek. A ferences testvérek szerzetéhez tartoznak a római katolikus egyházban lévő rendek, szerzetek szempontjából.

A megjelentek nagy örömére öt ifjú egyetemista is csatlakozott a már rendszeres résztvevő egyetemista csapathoz, akik Csallóközből, Mátyusföldről, a Garam és Ipoly mentéről származnak és bizonyítják, hogy nincs veszve a magyar nyelv, kultúra még Nagyszombatban sem.

(Fotó: Új Krisztina)

A hívek között köszönthettük Méhes Richárd zarándokszervezőt Egyházgelléről, aki a Via Mariae – Mária-út Polgári Társulás színeiben aktív. A szentmise zenei aláfestését felemelő és szebbnél szebb nagyböjti énekekkel Fodor Attila ifjú kántor biztosította Dunaszerdahelyről.

A misét követően kötetlen hangulatban folytatódott a szomszédos pasztorációs központban a beszélgetés, eszmecsere és ismerkedés.

(Erdős Isván/Felvidék.ma)