Látkép a nyitrai kálváriáról

A Ferenc pápa által meghirdetett, 2021. március 19-től egészen 2022. június 26-ig tartó családok éve lezárása alkalmából, a Nyitrai Egyházmegyében, 2022. június 18-án megrendezik az Első Magyar Katolikus Családi Napot, melynek a Nyitrai Kálvária ad otthont.

Zeman István egyetemi tanár, jogász, a Zobor-vidéki magyar katolikus hívek patrónusa és a  keresztény közösségi programok szervezője, a családi rendezvény ötletadója és házigazdája, ft. Hegyi Péter atyával közösen szervezi az egész napos programot.

Arra a kérdésre, hogy mit lehet tudni a rendezvényről, a szervezők a következőket tudatják a felvidéki magyar családokkal és keresztény közösségekkel:

„A Szentatya által meghirdetett program egy új lelkipásztori megközelítésre ösztönöz a családok irányába. Tisztában van azzal, hogy a családokat rendkívül megterhelte a világjárvány, és sok pszichés, egészségügyi és gazdasági nehézséget okozott, de még ezekben az időkben is egyértelműen kitűnt, hogy

a család a legerősebb támogató erő, mely az egész emberi és társadalmi közösség pótolhatatlan kincse marad. Támogassuk tehát a családot! A család nélkülözhetetlen kötelékére azért van szükség, hogy éljünk, és jól éljünk, hogy az emberiség testvéribbé váljon.”

A Szentatya arra bátorít, hogy a mai helyzetben újra fedezzük fel a család rendkívüli értékét. Ezért többek között arra is biztatja a híveket, hogy 2022. júniusában, a család éve ünnepi lezárásának részeként minden egyházmegyében szervezzenek nagy családi programokat, eseményeket, találkozókat.

A Szentatya eme felszólításának eleget téve ehhez csatlakozik 2022. június 18-án a Nyitrai Egyházmegye is, amikor ezen a szombaton, külön a magyar családok számára kerül megrendezésre az ünnepi családnap.

Született jogunknak tartjuk, hogy mindezt anyanyelvünkön tehessük meg.

Az esemény, bár egyházi rendezvény, mégis mélyen érinti az egész felvidéki magyarságot – és különösen annak legészakibb peremét, Zoboralját – hiszen a maga nemében e rendezvény családi és nemzetépítő is egyben. Ráadásul az egyetlen ilyen esemény, ami a Felvidéken zajlik, és amiből szeretnénk hagyományt teremteni.

Sajnos egyetlen más itteni egyházmegyében sem terveznek ehhez hasonló magyar rendezvényt. Így kiváló alkalom, hogy keresztény-katolikus hitünk mellett nemzeti hovatartozásunkat is megerősítse az egész Felvidék vonatkozásában. Rendkívül fontos tehát, hogy a magyar családokat bátorítsuk, megerősítsük hitbeli és nemzeti hovatartozásukban, hogy alkalmakat adjunk nekik a meghitt találkozásokra, a párbeszédre, a barátságok kiépítésére, az értékes közös időtöltésre, és ha szükséges, akkor konkrét tanúságot, bátorítást, tanácsot, segítséget nyújtsunk nekik.

A legkisebbektől a legidősebb generációkhoz is tudjunk szólni, mindenkit tudjunk jó programmal fogadni és lehetőséget adjunk nemzeti összetartozásunk megélésére.

A rendezvényre a magyar hívek számára külön áldását adta dr. Viliam Judák nyitrai megyéspüspök is, aki maga is meglátogatja a rendezvényt, és helyéül a nyitrai Kálvária Zarándokközpontot rendelte el, ami ősrégi, még Mátyás királyunk idejére visszatekintő kegyhely.

Rendelkezésünkre áll nemcsak a Nagyboldogasszony-kegytemplom, hanem a zarándokközpont missziós házának több előadóterme is, valamint a belső kertek, a kültéri oltártér és a rendezvénysátrak felállítására alkalmas füves terület. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy párhuzamosan akár több programot is tudjunk kínálni a magyar családok és hívek számára, neves anyaországi és felvidéki előadók és fellépők részvételével, akik pl. a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus arcai is voltak.

A gyerekek számára is a megfelelő programokat, környezetet, foglalkozást és őrzést biztosítunk, hogy a szülők zavartalanul vehessenek részt az egyes előadásokon és lelki programokon. Az eseményt az ünnepi szentmise után folytatni szeretnénk mindenkit megszólító minőségi kultúrrendezvénnyel és beszélgetésekkel meghívott vendégeinkkel. Ilyen volumenű magyar lelki és kulturális eseményre óriási az igény a hívek és nem hívők részéről is.

A Nyitrai Egyházmegye teljes lakosságának ugyanis mintegy harminc százaléka magyar anyanyelvű. Rendkívül fontos tehát, hogy az egyházmegye szívében, az ősrégi Nyitrán, a megyéspüspök által rendelkezésre bocsátott zarándokközpontban, amely még Mátyás király korára néz vissza, a magyar családok is méltó módon tudjanak ünnepelni, imádkozni, találkozni, művelődni, és hogy minden korosztály megtalálja a lelki felüdülést ezen az eseményen.  Az ünnepi főpapi zarándokszentmise főcelebránsa Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát, prépost-prelátus lesz, oltártestvérei pedig elsősorban a Nyitrai Egyházmegye magyar papjai” – ismertették a rendezvény célját és a programok témáit érintve a szervezők.

A részletes program:

10.30 – Babaringató foglalkozás Danczi Mónikával – játékok és dalok a legkisebbeknek
11.00 – Ketten – Göbő Anna és Göbő Sándor koncertje a főszínpadon /rendezvénysátor/
            Családi vetélkedők és játékok a zarándokközpont több helyszínén
12.00 – Dr. Papp Miklós görögkatolikus pap, erkölcsteológus, egyetemi docens, a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családteológiai Intézet vezetőjének előadása a család értékéről és nehézségeiről mai világunkban /rendezvénysátor/
            Gyerekeknek külön műsorok  – vetélkedők, játékok, állatsimogató, solymászat, kézműves foglalkozások, Szent György Lovagrend Zoboralja Apródai bemutatója – egészen a szentségimádásig
13.30 – Dr. Csókay András, nemzetközi hírű magyar idegsebész és felesége tanúságtétele a családról, gyermekvállalásról, életvédelemről /rendezvénysátor/
            Szentgyónási lehetőség
15.00 – Ünnepi szentségimádás családjainkkal, családjainkért /szabadtéri főoltár/
15.30 – Ünnepi főpapi szentmise, oltártestvéreivel bemutatja ft. Fazakas Márton Zoltán csornai premontrei apát, a híveket külön üdvözli és áldást ad őexcellenciája Judák Viliam nyitrai megyéspüspök /szabadtéri főoltár/
17.00 – Az Ifjú Szivek Táncszínház ünnepi előadása /rendezvénysátor/
18.30 – Agapé

 A program plakátja:

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)