(Fotó: Fotók Ölveczky Árpád)

„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága.“  

(Esterházy János)

Az elmúlt hétvégén, szemerkélő esőben a fenti idézettel nyitotta meg a muzslai Endrődy János Alapiskola igazgatója, Ölveczky Árpád az emlékünnepséget az iskola előtti történelmi parkban.

Muzslán 2021-ben ünnepélyes keretek között avatták fel a községi önkormányzat jóvoltából emelt Esterházy János-emlékoszlopot. Az emlékünnepen főleg az iskola diákjai vettek részt. A bevezetőben Lőrincz Aranka Sarolta Esterházyról írt verse hangzott el az iskola diákjának előadásában.

Ölveczky Árpád iskolaigazgató köszöntőjében elmondta: „Az idézetet figyelmesen elolvasva, most azt a gondolatot emelem ki, amely az elődök, a nagyjaink példát adó munkásságát becsüli. Igen, meg kell tanulnunk meglátni a jó példákat, és tisztelni kell azokat, akik a példás munkásságot követik. A jó példában értéket éreznek és maguk is ilyen módon formálják a jelent, próbálják formálni a jövőt.

Mi a szerepe ilyen szempontból az iskolának? Keresni az utat a szülőkkel egyetemben a helyes értékrend közvetítésére a tanulóknak, hogy felismerjék az igaz követésre méltó viselkedési és életstílus mintákat.

Bemutatni és megismertetni a felnövekvő generációval azokat az elődeinket, akik hittek az emberi jóságban, a helytállásban, akik formálták a múltunkat, hogy lehetővé váljon a jelenünk, a jövőnk. Megismerni azokat a „nagyjainkat”, akik vállalták a megpróbáltatásokat, minden önkényuralmi rendszerben kiálltak az igazságért. Ilyen példát adó munkásságot képvisel a mártír gróf Esterházy János életútja”.

Farkas Iván polgármester üdvözölte a vendégeket, külön tisztelettel az iskola diákjait, pedagógusait, valamint Berényi Józsefet, a Szövetség országos elnökségének tagját, a Magyar Keresztény–Konzervatív platform elnökét.

(Fotó: Fotók Ölveczky Árpád)

Elmondta, hogy e megemlékezést a mártír gróf születésének 120. és halálának 65. évfordulója alkalmából szervezik. Felhívta a figyelmet a szinte napra pontosan 80. évfordulóra, amikor a szlovák parlamentben szavaztak a zsidók deportálásáról, s egyedül Esterházy János nem szavazta meg a deportálásról szóló embertelen törvényt.

A megemlékezést hagyománnyá teszik évről évre ebben az időszakban.

Berényi József főleg a fiatalokhoz szólt. Kiemelte, hogy az ifjú korosztálynak milyen nagy szüksége van élete folyamán a példaképekre. Olyan példaképekre, mint Esterházy János volt, korában és napjainkban is.

A szlovákiai magyarságnak emberi méltóságban, hitbéli elkötelezettségben, nemzetéhez való hűségében, és a más népek tiszteletében, kimagasló és egyetlen példája gróf Esterházy János.

A muzslai iskola irodalmi színpada (Fotó: Fotók Ölveczky Árpád)

A mai nemzedék kötelessége, hogy kiálljon ezen igazsága mellett, és ha mi nem érjük el a mártír gróf rehabilitálását, a jövő nemzedék feladata lesz kiharcolni.

A megemlékezés kiemelkedő része volt az alapiskola diákjaiból összeállt irodalmi színpad fellépése. Az összeállítás is a gróf életéről szólt, az életéből merített intelmekből állt: az Istenhez, néphez való hűség megtartását hangsúlyozva, kitűnő előadásban.

A megemlékezés koszorúzással, majd a Himnusz eléneklésével ért véget.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)