Fotó: Szalai Erika

Két év kényszerszünet után ismét személyes jelenlét mellett tartották meg a XXXIII. Komáromi Imanapot a Szent András-bazilikában, Jó pásztor vasárnapján, május 8-án. A főpapi szentmisét a békéért, az Ukrajnában dúló háború mielőbbi befejezéséért ajánlotta fel a nagyszombati érsek.

Engesztelő szentségimádással kezdődött Komáromban az imanap, majd a Megye és a Nádor utcákban szabadtéri keresztútra várták a hívőket. A délutáni imaórára ismét a bazilikában került sor, és még

az ünnepi szentmise előtt a magyar hitvallókról emlékeztek meg, köztük Esterházy Jánosról is.

Délután négy órakor kezdődött a főpapi szentmise, amelyet Mons. Orosch János nagyszombati érsek mutatott be. Rámutatott, a pásztorok Istenhez közel álló emberek voltak, de senki sem állt olyan közel hozzá, mint az egyszülött fia, Jézus Krisztus, akit már a próféták jövendölései is pásztornak neveztek. „Íme, saját magát is pásztornak nevezte, Jó pásztornak, aki nemcsak ismeri övéit, de életét is adja övéiért” – fogalmazott.

Az érsek aláhúzta: a katolikus hívők számára Jézus Krisztus nem egy jelkép, hanem egy élő Krisztus, aki meghalt és feltámadott, velünk az eucharisztiában. „Velünk van az élet útjain, az oltáriszentségben, a közösségeinkben, a nyájban, minden embertársunkban, faji, nyelvi, nemzeti megkülönböztetés nélkül” – emlékeztetett.

Fotó: Szalai Erika

„Most kell, hogy hangsúlyozzuk, hiszen nem messze tőlünk folyik a háború két testvérnép között, amely egyrészt nagy szégyen, de annál nagyobb fájdalom” – mondta az érsek.

A mai szentmisét elsősorban az orosz–ukrán háború mihamarabbi befejezéséért ajánlotta fel.

Mons. Orosch János, a Győzelemről énekeljen című, az 1938-ban Budapesten tartott Eucharisztikus Kongresszus himnuszának (amely a legutóbb, tavaly tartott rendezvényen is elhangzott egyházzene) mondataival búcsúzott:

„Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
A szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!”

Komáromban 1990 pünkösdvasárnapja óta magyar papi, szerzetesi hivatásokért és magyar főpásztorért imádkoznak papok és hívek egyaránt. A Komáromi Imanapokat Lénár Károly atya vezette és szervezte haláláig, 2006-tól pedig a Pázmaneum Társulás a Jópásztor Alapítvánnyal és a Komáromi Római Katolikus Plébániával karöltve szervezi meg.

A cél továbbra is az, hogy a Szlovákiában élő magyar katolikusok egy önálló jogkörrel felhatalmazott, magyar ajkú és magyar szívű főpásztort kapjanak.

Azonban nemcsak a magyar püspök hiányzik a Felvidéken: vannak szlovákiai magyar egyházközségek, ahol magyar pap hiányában szlovák anyanyelvű, de magyarul is tudó papok látják el a szolgálatot.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)