A mintaóvoda avatója a vendégekkel és az óvoda pedagógusaival

A játékok évszázadokon át segítették a gyerekeket az életre való felkészülésben. Ha jól nyúlunk hozzá ehhez az örökséghez, a mai kor gyermekeinek is hasonló játékos tanulási élményt közvetíthetünk. Mert a játék örök!

Az Így tedd rá! program immár ötödik éve próbálja megreformálni a gyermekek hétköznapjait. Célja, hogy játékos formában, a hagyományos népi játékok segítségével fejlessze a gyermekek mozgáskészségét, miközben észrevétlenül sajátítják el a magyar néptánc alapjait, és értik meg egy-egy motívum struktúráját. Közben fejlődik a mozgáskoordináció, a játékkészség, a ritmusérzék, a zenei hallás, sőt, a szociális készségek is.

Ezzel a módszerrel játékos formában, élményszerűen lehet bevezetni a gyerekeket a népi kultúránk világába. Olyan játékos módon tanulnak meg térben tájékozódni, hogy szinte észre sem veszik, hiszen ők csak játszanak, miközben fejlődnek a képességek. A tánctanulás az egyik legjobb készségfejlesztő mozgás. Az új módszer által játékosan, a hagyományos népi játékok segítségével lehet fejleszteni a gyermekek mozgáskészségét, mozgáskoordinációját, ritmusérzékét, zenei hallásukat, szociális készségüket.

A táblát ünnepélyes felavatása után Nagy Zsolt, református lelkész áldotta meg (Fotó: Miriák Ferenc)

Fontos szerep jut a foglalkozásaikban az ugróiskoláknak, szimbólumoknak, egyéb mozgásra késztető játékoknak mondókáknak, kör- és ügyességi játékoknak, melyek rendkívül jó fejlesztő hatással vannak a memóriájukra, szókincsükre, kommunikációjukra, szabálykövetésükre. Ezáltal észrevétlenül, utánzással elsajátítják a magyar néptánc alapjait, megőrizve és átörökítve hagyományainkat, népi kultúránkat.

A búcsi Szivárvány Óvoda eddig már három alkalommal adott otthont az Így tedd rá! tábornak, ahol a felvidéki óvodapedagógusokat, tanítókat megszólító program keretében a résztvevők a magyar kultúra és pedagógia kapcsolatának lehetőségeivel ismerkedtek.

Kerekes Grajszky Beáta, a Szivárvány Óvoda igazgatónője (Fotó: Miriák Ferenc)

A programnak évről évre Búcs község ad otthont és szakmai felelőse Balatoni Kata Apáczai- és Nők Magyarországért díjas pedagógus, az Így tedd rá! program megálmodója.
A tapasztalatokból kiindulva került sor az első felvidéki Így tedd rá! referencia óvoda ünnepélyes avatójára az óvodában, amelyen részt vett Czimbalmosné Molnár Éva, a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidékért felelős főosztályvezetője, Bede Hédi Erzsébet, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős vezető kormányfőtanácsos, Kocskovics Gabriella, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Fejlesztési és Sportminisztérium Nemzetiségi Oktatásügy Fejlesztése Főosztályát képviselve, valamint Czibor Angelika, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke.

Az óvodások kultúrműsora után a megjelenteket Kerekes Grajszky Beáta, a Szivárvány Óvoda igazgatója köszöntötte. A község polgármestere, Karkó János ünnepi köszöntőjében elmondta: „ A mai avatóünnepség egy többéves együttműködés eredménye. Pár évvel ezelőtt felvetődött az az ötlet, hogy a felvidéki magyar óvodapedagógusoknak szerveződjön egy olyan képzés, amelyen keresztül a magyar kultúra pedagógiai lehetőségeit sajátíthatják el. Az ötletet tettek követték és ma büszkeséggel tölt el, hogy éppen Búcson avathatjuk fel az első felvidéki mintaóvodát.”

Czimbalmosné Molnár Éva, beszámolt a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program sikeréről (Fotó: Miriák Ferenc)

A Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről jelen lévő Czimbalmosné Molnár Éva beszámolt a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program sikeréről. Mint mondta, a magyarságukat hűen őrző határon túli magyarok segítése érdekében létrejött nemzetpolitikai rendszernek köszönhetően a magyar állam lehetőségeihez mérten tudja támogatni a kulturális, oktatási intézményeket és a nemzeti identitást fejlesztő programok szervezését Kárpát-medence-szerte és a diaszpórában is.

A magyar kormány határon túli magyar családokat segítő programjának üzenete, hogy minden magyar gyermek óriási érték – fogalmazott. Hangsúlyozta, ezért is fontos a jelenleg fejlődő bölcsődei és óvodai hálózat szerepe a Felvidéken.

Kocskovics Gabriella a Nemzetiségi Oktatásügy Fejlesztése Főosztályát képviselve köszöntötte az ünneplő közösséget. Átadta Petőcz Kálmán főigazgató és Decsi Katalin főosztályvezető üdvözletét, majd megköszönte az anyaország segítségét, támogatását. Gratulált a felvállalt programhoz, remélve, hogy ez a kezdeményezés és a későbbi tapasztalatok lelkesítenek majd további óvodákat, magyar közösségeket is.

Balatoni Katalin programgazda (Fotó: Miriák Ferenc)

Balatoni Katalin programgazda köszöntőjében kiemelte: „Közel 6 éve, hogy szeretettel, hittel, elköteleződéssel nevelgetjük azt a Kárpát-medencében egyedülálló szakmai és emberi közösséget, melynek most első virágaként Búcson avathattuk fel Felvidék első mintaóvodáját.

Nem lehet véletlen, hogy a Jóisten pont ide vezetett minket 6 éve, hogy megszülessen az a csoda, melynek áldásában megannyi magyar pedagógus, gyermek és család részesülhet.

Ez a nap nem a cél, hanem egy jelentős mérföldkő, egy meghatározó állomás, mely utat és irányt mutat, s mely további hitet, elköteleződést és összetartozásunk érzésének végtelenségét adja. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a kezdetektől mellettünk voltak, hittek a megálmodott tulipános útban. Személyesen köszönöm Fekete Irénnek, az SZMPSZ elnökének barátságát és szakmai támogatását, Kerekes Grajszky Beáta óvodavezető eltökélt munkásságát és barátságát, közösségünk felvidéki pedagógusainak a magyarság fennmaradásáért, a jövő társadalmáért folytatott munkáját, a Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott óvodafejlesztési program példaértékű elkötelezett támogatását. Összetartozunk!”

A referencia óvodát jelelölő táblát ünnepélyes felavatása után Nagy Zsolt, református lelkész áldotta meg.

A Szivárvány Óvoda igazgatónője zárszavában elmondta: „A mai eseményt mérföldkőnek és nem célnak tekintik a résztvevők, melynek nyomában tovább szerveződik mind a szakmai, mind a közösségi munka. Terveink között szerepel, hogy a most meghatározott alapokra építve további pedagógusok és intézmények kapjanak lehetőséget, hogy megismerjék, és mindennapi munkájukba beépítsék azt a szemléletet és tartalmat, melyet az Így tedd rá! program képvisel: nyitott napok szervezése, óvodalátogatás, hogy bepillantást nyerjenek a tulipános programban rejlő komplex fejlesztési lehetőségekről a pedagógusok. Olyan lehetőség ez a Felvidéken működő magyar oktatási intézményeknek, osztályoknak, mely megmaradásuk, fejlődésük záloga.

Nyelvünk és történelmünk ismerete nélkülözhetetlen kulcsa létünknek. Az ismereteken túl azonban valódi identitásunkat, a világban való értékünket kizárólag kultúránk megéléséből nyerhetjük, melynek átadása ma kiemelt feladata kell, hogy legyen minden pedagógiai területnek.”

Az ünnepség az Összetartozás Táncával ért véget, amelyben a gyerekek mellett a szüleik, pedagógusok is táncra perdültek.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)