Fotó: Bolya Dudás Anita

Kicsinden, a Párkányhoz közeli, Alsó-Garam menti kisközségben június utolsó napján tartotta meg alakuló ülését a Szövetség párt érsekújvári járási szervezete. 

Az országos elnök, Forró Krisztián és az országos elnökségi tagok beszámolója után a konferencia résztvevői

Bolya Szabolcsot, az MKP platform érsekújvári járási elnökét választották meg a Szövetség járási elnöki tisztségére.

Az újonnan megválasztott járási elnökség a következő felállásban dolgozik majd a jövőben: Bób János, Bokor Réka, Bolya Szabolcs, Dobai Tibor, Farkas Iván, Farkas Tibor, Geri Valéria, Hubacs Sándor, Kovács József, Méri Szabolcs, Mészáros Róbert, Papp István, Pásztor Rita, Retkes János, Stubendek Attila, Sütő Judit, Tóth Marián, Vitkó Andrea. 

Az elnökség tagjai (Fotó: Bolya Dudás Anita)

Nyitra megye képviselőjelöltjei a járás két körzetében a következő felállásban indulnak az őszi választásokon:

Az érsekújvári körzetben: Bób János, Farkas Tibor, Mészáros Róbert, Pásztor Emil, Peternai Zsuzsanna, Puss Péter, Tóth Marián. 

A párkányi körzetben: Bolya Szabolcs, Farkas Iván, Vitkó Andrea.

Bolya Szabolcs, a Szövetség érsekújvári járási szervezetének újonnan megválasztott elnöke megköszönte Kicsind község vendégszeretetét, a résztvevők jelenlétét, és kifejezte az eredményes közös munkára vonatkozó óhaját, hiszen az őszi választások előkészítése és lebonyolítása komoly feladatok elé állítja a pártot, mind önkormányzati, mind megyei szinten. 

„Szeretném úgy irányítani a Szövetség járási ügyeit, hogy mindenki megtalálja a helyét és mindenki jól érezze magát az új közös pártban”

– mondta Bolya Szabolcs, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy mindenki a maga lehetőségei szerint tegyen meg mindent a járásban élő magyar közösségért, a magyarság megmaradásáért. Kihangsúlyozta, hogy mindezt csak közös munkával és együttműködve tudja a Szövetség párt elérni. 

Bolya Szabolcs (Fotó: Bolya Dudás Anita)

A konferencia háziasszonya, Pásztor Rita, Kicsind polgármestere ugyancsak a közös munkára hívta fel a figyelmet, amikor a tanácskozás kezdetén III. János pápa szavait idézte: „Ne azt keressétek, ami elválaszt, hanem ami összeköt!”

Berényi Kornélia/Felvidék.ma