Az alsóbodoki Isten Szolgája Esterházy János Zarándokközpont szeretettel vár minden zarándokot 2022. szeptember 16-17-re, a 65 évvel ezelőtt elhunyt ISTEN SZOLGÁJA ESTERHÁZY JÁNOS végső nyugalomra helyezésének 5. évfordulójaként szervezett Esterházy Zarándoknap ünnepi szentmiséjére és az ehhez kapcsolódó lelki programokra.

Az öt évvel ezelőtt felszentelt Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont a felvidéki magyarság egyik fontos lelki központjává vált, melynek köszönhetően egyre többen megismerik Isten szolgája Esterházy János szolgáló, önfeláldozó és ellenségeiért imádkozó szeretetének reánk bízott példáját. Ezért hívjuk egy újabb lelki együttlétre és feltöltődésre a Zarándokközpont immár ötödik búcsújának napjára a kedves testvéreket.

Az Isten szolgája Esterházy János szülőföldi nyughelyének hajlékában, Zoboralján mindannyian otthon lehetünk, hisz ő értünk élt, s a mi jövőnkért, megmaradásunkért vállalta a szenvedés keresztjét.

Reánk hagyott lelki örökségének otthonában, mindenkinek helye van, aki egyénileg, családjával vagy közösségével érkezik Alsóbodokra. Az idén, végakarata teljesülésének jubileumi 5. évfordulóján, Esterházy János nagycsaládjaként szeretnénk megtartani találkozónkat, ahol helye van a közös elmélkedésnek és imádságnak, de a közös étkezésnek és a testvéri beszélgetéseknek is. Ahol osztozhatunk egymás gondjában, örömében, bánatában. Ne feledjük Isten szolgája Esterházy János hívó szavát:

„Család vagyunk: egy az anyánk, egy a vérünk, egy a szívünk, egy az Istenünk! Szeressük, tiszteljük és becsüljük mindenekfelett Istenünket és anyánkat, és szeressük egymást, mint jó testvérek, mert csak a családi összetartozásnak az életbe átvitt tudata biztosíthatja a szebb és boldogabb jövőt.”

(MTI, 1940. XII. 24.)

A szeptember 17-i Esterházy Zarándoknapra érkező testvérektől ezúttal is szívesen fogadjuk a magukkal hozott kéréseket, imaszándékokat, adományokat, beleértve településük koszorúját vagy földadományát is. Kérjük, hogy a földadományt tartalmazó zsebkendőnyi vászon zacskót jelöljék meg a település nevével, címerével és azt érkezésük után a szabadtéri oltár előtt adják át a szervezőknek. A megszentelt földadományokat a szentmise után, a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna sziklasírjában, Esterházy János urnafülkéjében helyezzük el.

A második Esterházy János gyalogos zarándoklat Alsóbodokra

A Via Mariae polgári társulás szeptember 17-én reggel gyalogos zarándoklatot indít, amely 09.30 órakor indul a bábindali Szent Imre-templomtól Alsóbodokra (4 km). A zarándoklaton előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet. Regisztráció: patay.peter@gmail.com e-mail címén.

A résztvevő lelkiatyákat kérjük, hogy érkezésüket szíveskedjenek előre jelezni az info@esterhazyjanos.eu címen, hogy előre tudjuk tervezni a szentgyónások rendjét is. Az idén is szívesen fogadunk minden imaszándékot vagy írásban a fenti címre elküldött kérést, melyeket a szentmise során az áldozati ajándékokkal együtt helyezünk az oltárra.

Az Esterházy Zarándoknap ünnepi hálaadó szentmiséjének főcelebránsa: Főtisztelendő Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke. A zarándoknap védnöke: Mons. Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke.

Szervezők: Alsóbodok település, Csemadok, Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület, Esterházy Akadémia, Esterházy János Polgári Társulás, Pázmaneum Társulás, Reconciliatio Esterházy János Egyesület.

Isten Szolgája Esterházy János végső nyugalomra helyezésének 5. és elhunytának 65. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szentmise és lelki program programtervezete:

Mottó:  Család vagyunk: egy az anyánk, egy a vérünk, egy a szívünk, egy az Istenünk!(Esterházy János)

Helyszín: Esterházy János Zarándokközpont, Alsóbodok, Kálvária tér
Időpont:
2022. szeptember 16-17. (péntek – szombat)

2022. IX. 16. (péntek)

Az Esterházy János Zarándoknap vigíliai eseményei Alsóbodokon

17.30 Zarándokmise a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában.
18.00 Isten szolgája Esterházy János portré-kiállítás megnyitója a nagysátorban.
18.30 „Eltörölhetetlen történet” lengyel Esterházy-dokumentumfilm bemutató és beszélgetés a film lengyel alkotóival a konferencia-központban.
21.00 Gyertyafényes keresztút, majd imavirrasztás a békéért a kápolnában.

2022. IX. 17. (szombat) Az Esterházy János Zarándoknap programja

09.30-11.00   A II. Esterházy János gyalogos zarándoklat Bábindalról Alsóbodokra.                            10.00-tól       Kapunyitás, a zarándokok fogadása, beszámoló az Esterházy János Zarándokközpont eseményeiről.
11.00-11.30   „A mi jelünk a kereszt!” A gyalogos zarándokcsoport bevonulása a Zarándoknap jelképével (imaszándékok, földadomány fogadása, megáldása).
11.30-11.50   Isten szolgája Esterházy János köztünk való jelenléte, tanúságtételek, beszámolók.
11.50-12.00   Beszámoló az Esterházy János végakaratát teljesítő temetésről.
12.00             Déli harangszó – Úrangyala imádság.
12.05-12.20   Az Alsóbodoki Asszonykórus fellépése.
12.20-13.15  Isten szolgája Esterházy János üzenete a mához. Dr. Csókay András és Eperjes Károly gondolatai.
13.15-14.15   A Hűség keresztútjának imádságos bejárása.
14.15-14.45   Az Esterházy János emlékérem ünnepélyes átadása.
14.45-15.00   A vendégek köszöntése.
15.00           Ünnepi hálaadó szentmise, főcelebráns: Marton Zsolt váci megyéspüspök (A szentmise szándéka: Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, magyar és közép-európai vértanú társaiért, a nemzetek közti megbékélésért, az ukrajnai békéért, a családokért.)
17:00           Esterházy oratórium, a Szent Efrém Férfikar előadása

A zarándoknap védnöke Mons. Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke. Mindenkit szeretettel hív és vár az Esterházy János Zarándokközpont vezetősége.

Regisztráció és további tudnivalók: Ifj. Dr. Csámpai Ottó, az Esterházy János Zarándokközpont igazgatója
Tel .: 00421 903 441 891
Email: info@esterhazyjanos.eu
www.esterhazyjanos.eu
www.facebook.com/ejzarandokkozpont

Cím: Esterházy János Zarándokközpont, Alsóbodok- Dolné Obdokovce 426
GPS: N48 30842 E 18 21089