Felújított katonasírok az ipolysági köztemetőben (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Memoriae Patrum Honismereti Társulás közbenjárásával, a magyar kormány és Ipolyság város támogatásával újult meg a város köztemetőjében nyugvó 52 magyar honvéd sírhelye. A felújított nyughelyek ünnepélyes megáldására szeptember 21-én került sor.

Mint Štefan Gregor, Ipolyság polgármestere köszöntőjében kifejtette: 2014 óta folyamatosan megemlékeznek az I. világháború eseményeiről és következményeiről. Mindebből tanulhatott volna a világ, ám sajnos rossz tanulónak bizonyult, ennek eredménye a most folyó véres háború is – tette hozzá.

Štefan Gregor (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint elhangzott, az impériumváltás idején zajló határvédő harcok során elesett magyar honvédeknek Danis Ferenc helytörténész, egykori középiskolai igazgató kezdeményezésére állítottak méltó emlékművet az ipolysági köztemetőben.

Az ötvenkét katona neve olvasható Kutak Adrienn, az elismert keramikusművész 2018-ban leleplezett emlékművén, melyet a sírhelyek szomszédságában helyeztek el, a Megbékélés kapujánál.  Mindezzel adósságot törlesztettünk – fogalmazott a város első embere.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Maruzs Roland alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokhelyettese elmondta: örvendetes tény, hogy a rendszerváltozás óta egyre több a hősi halottak hamvait őrző rendezett, karbantartott sírhely.

Példaértékű munka eredményeként újult meg a kegyeleti hely. A hadisírok gondozásával a helyi értékek őrzését végzik – emelte ki az alezredes.

Röviden felvázolta az Ipolyság szűkebb környékén zajló, 1919. május végi határ menti harcok meghatározó eseményeit.

Maruzs Roland (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A katonák meg akarták óvni Magyarország integritását, ezért ragadtak fegyvert és az északi hadjárat során visszafoglalták többek között Kassát, Érsekújvárt és megindultak Zólyom irányába. Június végén a Magyar Tanácsköztársaság az északi hadjárat sikereit figyelmen kívül hagyva a visszavonulás mellett döntött –fogalmazott rövid ismertetőjében.

A magyar hadsereg és a csehszlovák légió Ipoly menti kisváros térségében ebben az időben vívott harcainak áldozatai az ipolysági köztemetőben leltek végső nyughelyre. A parcellában a magyar honvédség ötvenkét hősi halottja nyugszik.

A felújítás összefogás eredménye (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A magyar katonai parcella felújítása a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Ipolyság város önkormányzatának támogatásával, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás közreműködésével valósult meg.

A munkálatokra idén nyáron került sor. Korábban a nyughelyek egyszerű vaskereszttel voltak jelölve. Sok sírjelen már a név is olvashatatlanná vált. Ezt váltották fel a kőből készült sírjelek, melyek a katonák nevét és halálozásuk évszámát is jelölik.

Tisztelgés a hősök előtt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„A mai napon tanúságot teszünk arról, hogy a háború áldozatairól nem feledkezhetünk meg, s hogy óvnunk kell a békét, hogy a jövőt építhessük. A jövő útja pedig nem lehet mással kikövezve, csak az együttműködés és barátság tégláival”

– zárta gondolatait Maruzs Roland.

Bréda Tivadar (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„Egy régi mondás szerint semmi sincs kőbe vésve. De ma itt kijelenthetjük, e hősöknek most már kőbe van vésve a nevük” – kezdte köszöntő beszédét Bréda Tivadar, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás elnöke. Vérüket adták a hazáért – szögezte le.

Üzenetként fogalmazta meg: „A mi feladatunk most már annyi, hogy ne engedjük feledésbe merülni hőseink nevét, és az emléküket továbbadjuk az utánunk jövő generációknak, hogy ők is tiszteljék a múltat és munkálkodjanak a jövőn.”

Markovics Milán Mór (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ünnepség végén Markovics Milán Mór őrnagy, tábori lelkész szentelte fel a sírkertet. „Ez az emlékhely mindig emlékeztessen az elkötelezettségre, hogy mindenki a saját lehetőségei szerint óvja a békét, s korunkban a katonai szolgálatot végzők hivatásukat a béke szolgálatának tekintsék” – mondta a tábori lelkész.

A kegyeleti megemlékezést a szlovák honvéd fúvószenekar zenéje tette még meghittebbé.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)