(Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma)

Juhász Gábort a Garam mentén nem kell bemutatni senkinek, hiszen a környék történelmének az egyik legavatottabb ismerője. Érdeklődése ugyanakkor nem csak szülőfalujára, Lekérre terjed ki, hanem a széles környékre, így számos alkalommal tartott saját kutatásokon alapuló előadást egy-egy településen.

A lokális história kutatása és bemutatása mellett ugyanakkor számos egyéb más tevékenység fűződik a nevéhez. 10 éve idegenvezetője az oroszkai Hadtörténeti Múzeumnak, önkormányzati képviselő, szervezője az Alsó-Ipoly és Garam menti Helytörténészek konferenciájának; a Zelenyák 13-as futóversenynek, vagy éppen a retró autók találkozójának.

(Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma)

Emellett amatőr régészként több régészeti ásatásnak is kezdeményezője, résztvevője volt az elmúlt időszakban. A széles körű tevékenység mellett természetesen szülőfaluja emlékhelyeinek is lelkes gondozója. Lekér három korábbi településből olvadt egybe: Garamvezekény, Garamdamásd és Lekér egyesülésével. A helytörténész ezúttal éppen a garamvezekényi I. és II. világháborús emlékmű megújításában jeleskedett, illetve a hajdani iskola épületét alakította át helytörténeti múzeummá.

Mint előadásában elmondta, az emlékmű az elmúlt 77 évben sok hányattatáson esett át és méltatlan körülmények közt volt a festői környezetű kis parkban. Ezt a hiányosságot pótolta egyesülete, a Dudich Ferenc Polgári Társulással. Az emlékmű megújításához Nyitra Megye Önkormányzata, míg a múzeum épületének felújításához Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alap nyújtott anyagi támogatást. Ugyanakkor – mint elmondta – az anyagi támogatások mellett maga is jelentős összeget fektetett be.

(Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma)

Az emlékmű megújítását a garammikolai Tóth Gyula és Endre kőfaragómesterek végezték. Az újraavató megemlékezésen közreműködött a nagyölvedi Dalárda kara, áldást mondott Révész Tibor és Csilla lelkészek, megszentelte Rácz István plébános, verset pedig az emléktáblán szereplő áldozatok egyik leszármazottja, Šarovecky Ágota mondott.

A ceremónia végén a tisztelet koszorúit helyezte el többek közt Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke, Csudai Róbert polgármester, Farkas Attila az Alsó-Garam menti Fejlesztési Partnerség (LEADER) elnöke, Beňo Mária, a helyi Csemadok elnöknője is. Az ünnepség során az oroszkai hadimúzeum lekéri hagyományőrzői álltak díszőrséget.
Ezt követte a múzeum felavatása, aminek díszszalagját, ünnepélyesen Juhász Gáborral egyetemben Bali Henrietta, a Barsi Múzeum igazgatója és Csenger Tibor alispán vágta át.

(Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma)

A múzeumfelújítás során kicserélésre kerültek az épület rozoga ablakai és a bejárati ajtaja. Kicserélték az elektromos rendszert, befoltozták a tetőt és kijavították az épület többi hiányosságát.

A múzeumvezető szavait idézve: ,,Teljesen modern és biztonságos épületet varázsoltunk ebből a szebb éveket is megélt épületből. A célunk, hogy az egyre jobban fogyatkozó helyi magyarság számára kultúrbástyát biztosítsunk. Az állandó történelmi tárlatokon kívül időszakos, monotematikus kiállításokat is tervezünk. A múzeum különböző irodalmi és történészi rendezvények helyszíneként fog szolgálni. A legfőbb célkitűzésünk a helyi ifjúság aktivizálása a kulturális rendezvények terén. A múzeum épülete további felújításokra szorul. Hiányzik egy korszerű mosdó, illetve a tető és a külső vakolat felújítása” – nyilatkozta Juhász Gábor.

(Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma)

Zárszóként hozzátette, hogy ez csak a múzeum körüli munkálatok kezdete s nem a vége. Szívesen várja a helyi és a környező települések lakosságát a múzeum megtekintésére. Az intézmény előzetes telefonos egyeztetés alapján, vagy a kiállítások időpontjában megtekinthető Lekéren az Ifjúsági utca 12 szám alatt. További információk a múzeum Facebook oldalán tekinthetőek meg.

(Csonka Ákos, Felvidék.ma)