Husz Dávid emlékműve a múzeum előtt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Magas-Tátra és annak környéke tele van magyar emlékjelekkel. Ezek némelyikét mára csupán megsárgult fotográfiákon, régi iratokon és képeslapokon tekinthetjük meg. Szerencsére akadnak épségben megmaradt emlékművek is. Ezek közé tartozik a poprádi Tátraalja Múzeum előtt fellelhető Husz Dávid-emlékmű.

Poprádot sokan a Magas-Tátra kapujának tartják. A több ezer lelket számláló járási székhelyen találjuk az egykoron Magyarországi Kárpáti Egyesület által alapított Tátraalji Múzeumot. Az intézményt 1876-ban alapították, a jelenlegi épületét tíz évvel később emelték. A pszeudoreneszánsz épület előtt áll a jeles lokálpatrióta, Husz Dávid emlékműve.

Rápolthy Lajos alkotása (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

1813. november 28-án született Husz Sámuel és Scholtz Anna Mária gyermekeként vállalkozó, kereskedő családban. Feleségével, Brednel Júliával hat gyermeket neveltek, ám sajnos egyikük sem élte meg a felnőttkort.

Husz a 19. század második felében a tátrai turizmus fejlesztésén dolgozott.

1868-ban vendéglővel egybekötött kéttucatnyi szobával rendelkező turistaházat hozott létre a városban. A századfordulóra már 150 szobásra bővült a turisztikai központ. Mindamellett egyik alapítója a Magyarországi Kárpáti Egyesületnek. Széles körű tevékenységet folytatott, a turisztikai célú fejlesztések mellett többek között modernizálta a poprádi sörfőzdét. Feleségével közösen árvaházat létesített.

A Magyarországi Kárpáti Egyesület által létrehozott múzeum az első években Huszt egyik épületében működött. A nemes cél érdekében az ingatlant ingyen és bérmentve bocsátotta a múzeum rendelkezésére.

1886-ban a város által adományozott telken kezdték el a múzeum új épületének az építését.

Husz Dávid 1889-ben bekövetkezett haláláig jelentős összegekkel támogatta a Tátraalji Múzeumot. Mindemellett egyéb, a turizmust elősegítő beruházásokat segített a Magas-Tátrában.

Poprád város vezetése és képviselő-testülete 1911-ben döntött egy méltó emlékmű állításáról Husz Dávid tiszteletére.

A fehér márványtáblán látható domborműves arcképpel ellátott emlékművet Stróbl Alajos javaslatára a múzeum főbejárata előtt helyezték el. Az emlékmű Rápolthy Lajos alkotása.  A márványtábla alatt Husz Dávid felirat olvasható.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Igazán impozáns helyet leltek az emlékműnek. Ezt fokozza a járdaszintről az emlékjel két oldalán a főbejáratig vezető lépcsősor.

Az emlékművet 1913. augusztus 3-án avatták fel. A tarajkai Szabó Dezső-kilátóval ellentétben a mai napig eredeti állapotában látható az intézmény főbejárata előtt. Igaz, a felavatás centenáriumán az emlékmű tövében egy új, szlovák nyelvű táblát helyeztek el, melyen magyarra fordítva az alábbi szöveg olvasható: „Husz Dávid (1813–89) vállalkozó, építési vállalkozó, vendéglős, jegyző, polgármester, iskolai és egyházi felügyelő, a múzeum alapítója és támogatója, Poprád város kiemelkedő egyénisége. Köszönjük, Husz „apó” 2013. 11. 28.”

Forrás:
Orosz Örs: Szoborsorsaink, Méry Ratio Kiadó, 2022

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)