A magyar nyelvű elektronikus törvénytár (www.torvenytar.sk) mellett időről időre nyomtatott formában is kiadja a Pro Civis Polgári Társulás a helyi önkormányzatok munkáját leginkább érintő törvényeket magyar fordításban.

A most lezajlott önkormányzati választásokkal kapcsolatban ismét előkészített egy „kezdőcsomagot” a megválasztott polgármestereknek és képviselőknek, hogy megkönnyítse ismerkedésüket a jelenleg hatályos jogszabályokkal, melyek nélkül munkájukat csak nehézkesen végezhetnék.

A Pro Civis két kiadványt küldött a nyomdába, hogy abban az 512 községben, ahol az államnyelv mellett a magyar nyelv is a hivatali ügyintézés nyelve, anyanyelvükön ismerkedhessenek meg a legfontosabb jogszabályokkal.

A kiadványokat 2 x 3000 példányban a Pro Civis úgy postázza majd, hogy lehetőleg megérkezzenek az önkormányzati képviselő-testületek alakuló üléseire.

A két újabb Pro Civis Füzet (XXXV. és XXXVI.) a működést szabályozó törvények mellett most tartalmazza még a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvényt is.

A kiadványok részletes tartalma:

XXXV: A Tt. 369/1990. sz. törvénye a községi önkormányzatokról

  • A Tt. 138/1991. sz. törvénye a községi vagyongazdálkodásról

XXXVI:

  • A Tt. 582/2004. sz. törvénye a helyi adókról, valamint a települési hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről
  • A Tt. 447/2015. sz. törvénye a helyi fejlesztési illetékről
  • A Tt. 189/1999. sz. törvénye a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról

A Pro Civis elsődleges küldetésének a helyi önkormányzatok munkájának szakmai segítését tartja, célja, hogy a magyarlakta területeken a magyar nyelv hivatali használatát is előmozdítsa.

Kiadványait Magyarország Kormánya, a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Bethlen Gábor Alapon keresztüli támogatásának köszönhetően ingyenesen bocsátja a helyi önkormányzatok és önkormányzati képviselők rendelkezésére abban az 512 községben, ahol a nyelvhasználati törvényekből adódóan lehetőség van az anyanyelv használatára.

Az önkormányzatok tevékenységét évente négyszer megjelenő folyóirata, az Önkormányzati Szemle kiadásával is segíti. A Pro Civis közvetítésével beszerezhetők például olyan kétnyelvű – szlovák–magyar –, a közveszélyre és vészhelyzetekre figyelmeztető matricák is, amelyeknek a kihelyezését kötelező érvénnyel írják elő a jogszabályok a kisebbségi nyelvhasználati törvény hatálya alá eső településeken, többek között az önkormányzatok által fenntartott épületekben és intézményekben is.

A www.onkormanyzas.sk honlapon kétnyelvű helyi rendeletminták és űrlapok is találhatók és letölthetők. Ugyanitt – elektronikus levélben – tanács, segítség is kérhető a Pro Civis munkatársaitól.

(Pro Civis/Felvidék.ma)