Farkas Iván ismert politikust, az Érsekújvári járás Nyitra megyei képviselőjét, a Szövetség megyei frakcióvezetőjét kértem meg, értékelje e válságos, sok tekintetben kedvezőtlen 2022-es évet.

Mint gazdasági szakember, megyei képviselő hogyan értékeli a 2022-es évet, a megyei eredményeket?

2022-ben bekereteztük mindazt, amit az öt évig tartó és 2022-ben végződő megyei választási időszakban régióink, szülőföldünk, közösségünk érdekében elértünk. Hihetetlenül termékeny időszak volt, az előző választási időszakokban még csak megközelíteni sem tudtuk a most elért eredményeinket. A teljesség igénye nélkül: a megyei másod- és harmadosztályú utak állapotát tekintve az egyik legfontosabb célkitűzésünk a megyei közutak teljes burkolatfelújítása volt. Nyitra megyének összesen 2030 km hosszúságú megyei úthálózata van. 2014-ben úgy értékeltük egy sajtótájékoztatón, hogy az útfelújítás addigi ütemét figyelembe véve további 154 év kell ahhoz, hogy a teljes megyei úthálózat megújuljon. Nos, az utóbb 5 évben sikerült 630 km megyei út burkolatát teljesen felújítani, ebből 360 kilométernyit a megye déli járásaiban, ami a felújított megyei úthálózat közel 60 százaléka. Amikor 2015-ben informális megyei kormányzó pozícióba kerültünk (a szlovák nagykoalíció széthullását követően), tudatosítottuk, hogy régióink, közösségünk számára siralmas időszak volt az azt megelőző 10 év. Az MKP megyei képviselőcsoportja nemhogy ellenzéki pozícióban, hanem a döntéshozatalból teljesen mellőzött, megtűrt pozícióban volt. Ez 2015-ben alaposan megváltozott. Ekkor már a képviselőcsoport elnöke voltam. Azóta elértük azt, hogy a megyei források, a fenntartási eszközök és a beruházások legalább fele a megye déli járásaiba vándorolt. Az utóbbi ötéves választási időszakban számos megyei intézmény épülete újult meg, alaposan megnöveltük energetikai hatékonyságukat. Végre komolyabb beruházás valósult meg a Komáromi Jókai Színházban is, számos középiskola sportpályája, sportcsarnoka újult meg. 2015-ben, amikor a megyei koalíció informális része lettünk, egyik feltételünk a megyei iskolahálózat érinthetetlensége volt. Persze, az észszerűség határain belül, hiszen ha a középiskolának 35 diákja marad csupán, így nem tartható fenn. A többi középiskola konszolidálódott, sőt, tovább gyarapodna, ha a rugalmatlan felvételi rendszer vagy a szakpedagógusok száma azt számára lehetővé tenné. Hiszen az érdeklődés növekedését tapasztaljuk középiskoláinkban. Az utóbbi öt évben szinte minden déli szociális otthonban valósult meg komolyabb beruházás. A megyei hatáskörben működő két rendelőintézetben, a párkányiban és a vágsellyeiben korábban soha nem tapasztalt mennyiségű beruházás valósult meg. Az utóbbi hét termékeny esztendőben tehát erősen gyarapodtunk, fejlődtünk megyei szinten.

Mi várható a 2023-as évre országos szinten, mely érinti majd a megye életét is, és milyen fontos tervük van a megyében?

A felsorolt eredményeink folytatásában vagyunk érdekeltek a jövőben. Nagy kérdés, hogy a külső körülmények ezt lehetővé teszik-e számunkra. Hiszen úgy tűnik, jön a hét szűk esztendő. S nem csupán a külső körülmények sújtják a megyei és a helyi önkormányzatokat – magas infláció, energiaválság, az építkezések alapos drágulása – emellett a kormány egyre jelentősebben nyesegeti az önkormányzatok természetes bevételeit, különösen a személyi jövedelemadóból származó adóbevételt. Ilyen körülmények között semmi jóra nem számíthatunk, alaposan vissza kell majd venni a beruházások üteméből, a megyei támogatásokból. Jelentősen le kell majd csökkenteni a megyei hivatal állományát. Ilyen szempontból fontos körülmény, hogy Nyitra megye új elnöke a vállalkozási területről jött, tehát kellő vezetési tapasztalattal rendelkezik, emellett négy évig nagyközség polgármestere volt. Megvannak tehát az adottságai ahhoz, hogy a megyei testület támogatásával ügyesen evickéljen a külső és belső körülmények hullámverései között a hét szűk esztendő folyamán. Viszont, amire odafigyelünk majd a jövőben is: a megyei források igazságos elosztására a megye északi és déli járásai között, az üzemeltetési és beruházási források tekintetében egyaránt. Mindenkinek – a megyei és a helyi önkormányzatok szintjén, az általuk fenntartott intézmények élén – nagyfokú ítélőképességre és józanságra lesz szüksége ahhoz, hogy az észszerű, optimális döntéseket meg tudja majd hozni. Ehhez kívánok minden kedves önkormányzati tisztségviselőnek és önkormányzati intézményvezetőnek, hivatalnoknak és dolgozónak helyi és megyei szinten jó erőt és egészséget tervei és szándékai megvalósításához!

Köszönöm a beszélgetést, és az olvasók nevében is sok sikert kívánok a következő évben.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)