Duray Miklós (Mohai Balázs felvétele - MTI - Wikipedia)

2022. december 30-án, 77 éves korában elhunyt Duray Miklós felvidéki politikus, a kisebbségben élő magyarok elkötelezett jogvédője és képviselője. Az alábbi interjú csaknem harminc évvel ezelőtt jelent meg a Pest Megyei Hírlapban.

A Magyar Demokrata Fórum VI. országos gyűlésének vendége volt Duray Miklós, a szlovákiai Együttélés Mozgalom vezetője. Itt tartózkodása alkalmából rövid beszélgetésre kértük.

– Miként vonja meg ennek az országos gyűlésnek a tapasztalatait?
– Úgy látom, hogy a józanság győzött, és azok az ellentétek, amelyek az országos gyűlés előtt nem csak magát az MDF-et, hanem az egész magyar közvéleményt megrázták, mára elcsendesedtek, és egy kiegyensúlyozott, szerintem kormányzásra képes MDF lépett elő a határozatok nyomán.

– Várja-e, hogy a kormányzati ciklus hátralévő idejében erősödik, határozottabbá válik a magyar kormány tevékenysége, magatartása?
– Szerintem szükségszerű, hogy a magyar kormányzat bizonyítsa határozottságát. Szükségszerű azért, hogy a választásokon ne következhessen be olyan helyzet, mint Lengyelországban, ahol apró pártokra, és gyakorlatilag kormányzás- illetve döntésképtelen parlamentre kell alapozni az állampolitikát. Fontosnak tartom, hogy a kormányzati politikát mindig egy erős, de ne túlsúlyban lévő párt határozza meg, és a segítő pártok ehhez csatlakozzanak, melléje sorakozzanak fel. Természetesen úgy, hogy közben őrizzék meg saját egyéniségüket, karakterüket. Azért fontos, hogy ez így legyen, mert a túlságosan elaprózott kormánykoalíció a történelmi tapasztalatok szerint kormányzásképtelen.

– Ma időnként azzal vádolják a kormánykoalíció, illetve a Magyar Demokrata Fórum egyik-másik irányzatát, hogy nacionalista. Helytállónak tartja ezt a megállapítást?
– Én nem nevezném sem a kormánypártokat, sem az MDF-et nacionalistának, és nem látok ilyen tendenciát…

– A hazai ellenzék sokszor él ezzel a váddal.
– Igen, tudom, de én más véleményen vagyok. A magyar kormány nemzetpolitikát hirdet, és igyekszik megvalósítani. Ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy térségünkben, az egykori szovjet blokknak az országai, jelenleg mindenfelé túlzó nacionalizmustól hevülnek. Egy ilyen közegben nem meghirdetni a nemzetpolitikát – kifejezetten öngyilkosság. Amennyiben a magyar kormány nem tud egy ilyen politikát képviselni, akkor nyilvánvaló, hogy a nemzeti szélsőségesek jutnak szóhoz, erősödnek fel. Eddigi politikai pályafutásom alatt, a volt Csehszlovákiában végzett parlamenti munkám során is azt tapasztaltam, hogy amikor egy kormány elbizonytalanodik, és úgymond megnyitja a kaput a szélsőségek előtt, és itt mindegy, hogy jobb- vagy baloldali szélsőségről beszélünk, akkor az egész országnak rosszat tesz. A kormánypolitikának mindig is centralista politikának kell lennie. Nem szabad megengedni, hogy bármelyik irányba eltolódjon, mert akkor nem fogja tudni képviselni az ország zömének az érdekeit.

– Van-e esélye a centrumpolitika kialakulásának Szlovákiában?
– Szlovákiában nincs centrumpolitika. Jelenleg a korábbi bizonytalanság következményeként kialakult politikáról beszélhetünk. Éppen az következett be, amitől óva intem a magyar politikát. A két éven át tartó bizonytalan politizálás, illetve a hozzá nem értés olyan helyzetet teremtett, hogy szélsőséges erők kerültek kormányra. Ezek a választások pillanatában még nem bizonyultak olyan radikálisnak, mint amilyenné azóta váltak. Messzemenően nem a többség óhaját és érdekeit képviselik, noha amit folytatnak, az nemzetpolitika.

– A magyarországi kormányzó pártok is nemzetpolitikát képviselnek. Miben különbözik ez attól, amit Szlovákiában neveznek nemzetpolitikának?
– A jó nemzetpolitika az, amely a nemzeti érdeket és az ország gazdasági érdekeit össze tudja hangolni. A nemzeti érdeket ne tekintsük pejoratív politikai fogalomnak, hanem azt a kulturális nemzetet értsük alatta, amely a történelmi hagyományokat, a folyamatosságot képviseli. Ez a valódi nemzetpolitika. Mindenféle sallang vagy jelző nélkül, mindenféle torzulás, például a kisebbségekkel szemben megnyilvánuló türelmetlenség nélkül. Természetesen meg lehet fogalmazni nemzeti jellegű, nemzeti központú politikát, de ha ez nincs összhangban az adottságokkal, a világpolitikával, a geopolitikai érdekekkel, a gazdasági lehetőségekkel, akkor nemzetellenes politikává válik. És Szlovákiában ma ez a helyzet. Hiába képvisel a kormányzat egy bizonyos fajta nemzeti érdeket, amely a nemzeti önrendelkezést, és a nemzetállam megteremtését jelenti. Ma ez az érdek már nem igazán a szlovák nemzet érdeke, és Szlovákia jövője szempontjából anakronisztikus.

Bánó Attila – Pest Megyei Hírlap, 1993. január 26.
(Mohai Balázs felvétele – MTI – Wikipedia)