(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az eperjesi Kremer publishing kiadó évek óta ad ki különleges régióspecifikus kifestőket. A helyi történelmi, kulturális és természeti értékeket felölelő kiadványok többek egyszerű színezőnél. Az ismeretterjesztő kifestők egyes kiadványai felvidéki magyar településeket, azok értékeit is bemutatják.

A tankifestők által játékos formában szerezhet ismereteket az iskolás korosztály. Az egyes régiókat felölelő kiadványok bemutatják a környék látnivalóit, épített örökségeit, az adott településhez kapcsolódó értékeket.

Mint a kiadó hangsúlyozza, a kiadványoknál alapelvük a fess és tanulj – tanulj és fess jelszó.

Ugyan a kifestő szövege alapvetően szlovák, a magyarok által lakott települések megnevezései magyar nyelven is olvashatóak.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Minden egyes bemutatott településnél megtalálható a település hivatalos honlapjának a címe. Emellett rövid 1–2 mondatos ismertető is olvasható, egyes magyarok lakta településeknél magyar nyelven is, a kifestőben bemutatott ábrákhoz kapcsolódva. A rajzok mellett a helyi értékekről készült fotók színesítik a kiadványt.

A történelem, történelmi épületek és az új korszak épületei című kiadvány többek között Ipolyság, Nagymegyer, Felsőszeli, Diósförgepatony, valamint Zsére nevezetességeit, épített örökségét összegzi.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ipolyság esetében az egykori vármegyeháza, mostani városháza épületét, a történelmi egyházak templomait, valamint a Honti kálváriát színezhetik ki. A Főtéren álló Szűz Mária-szobor és az egykori neológ zsinagóga, a jelenlegi Menora Saag Cnetrum Artis épülete is bekerült a színezőbe.

A nagymegyeri városháza és a helyi termálfürdő bejárata szintúgy kiszínezhető. Felsőszeli esetében a községi hivatal és az 1928-ban épített tűzoltószertár került be a színezőbe. Diósförgepatony esetében a 20. század utolsó évtizedeiben épített római katolikus és református templom ábrája vár kiszínezésre. Feltűnik a zsérei templom is.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A történelmi és kulturális értékek mellett egyéb, a 21. században fontossá vált témákra is odafigyeltek a kiadványok szerkesztői. Például a környezettudatossággal és a természetvédelemmel több kiadvány is foglalkozik. Itt is bemutatják azt is, hogy egyes magyar települések miként foglalkoznak a témával.

Végigkövethetjük, hogy miként nevelik az ipolysági tanintézményekben a gyerkőcöket a környezettudatosságra, hogyan kell komposztálni, miként hasznosítható az összegyűjtött esővíz, hogyan kell osztályozni a hulladékot. Mindezt a kiszínezendő rajzok mutatják be.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Amint az ábrák mutatják, Felsőszeliben is fontosnak tarják a hulladék osztályozását, az esővíz hasznosítását, valamint a zöldhulladék megfelelő felhasználását.

Úszoron a méhek létfenntartó szerepét hangsúlyozzák, miközben arra is figyelmeztetnek, hogy a kerti hulladékot komposztáljuk égetés helyett.

A kiadó számos tájegységet feldolgozott az ismeretterjesztő kifestőiben. Ezek közé tartozik Pozsony, Kassa-vidék és Rozsnyó, Zemplén, Nyitra, Nagyszombat, Felső- és Alsó Nyitra vidéke.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A kiadó szlovák nyelvű honlapja itt érhető el.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)