(Fotó: pixabay.com)

Salamon király, az istenfélő nagy elmélkedő is észrevette, hogy mindennek Isten által meghatározott ideje van az ég alatt. Így írt: „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének…” (Prédikátor 3:1-2)

A világ eseményeinek zajlása nem véletlen, nem esetleges. Minden pontosan a Teremtő időterve szerint megy végbe, és mindennek behatárolt ideje van. Ennek a mostani, sátán által uralt világnak is van egy kifutási ideje, ameddig ez az Istentől eltávolodott emberiség a maga módján élheti az életét – istentagadásban, káromlásban. Azonban ez egy meghatározott, zárt intervallum, s nem tart örökké! A világ mai folyása egyszer véget ér.

Ugye emlékszünk e mostani, sátán által befolyásolt, bajokkal terhelt emberi világunk kezdetére? Hogy is történt e világ lezüllése?

Ádám és Éva, az ősszüleink, akik teljes harmóniában, békében és szeretetben éltek egymással és Istennel, egy alkalommal hitükben meginogtak, amikor a sátán megkísértette őket mindenféle hazug beszéddel, rágalmazva Istent:

„Valóban azt mondta Isten, hogy nem ehettek a kert egyetlen fájáról sem? Az asszony így válaszolt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne is érintsétek, nehogy meghaljatok. Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat.” (Teremtés 3:1-6)

Ez tehát az „eredendő bűn”: ősszüleink ellenszegültek a Teremtő kérésének, ettek a tiltott fa gyümölcséről, és a sátánnal tartottak, aki azóta is úrhatnámkodik itt a földön, és megszámlálhatatlan mennyiségű, fokozatú bűnbe és gonoszságba viszi, csábítja az emberiség újabb és újabb nemzedékeit.

S vajon a sátán mondott igazat, amikor bizonygatta Ádámnak és Évának, hogy „nem haltok meg” ha bűnt követtek el? Egyértelmű, hogy hazudott, hiszen mindenki meghal. Jelenleg, e világban mindenkire leépülés, öregedés, betegség és halál vár – mert „a bűn zsoldja a halál”. De hát ez az, amit az első emberpár meg akart tapasztalni: a jónak és a rossznak tudását!

A jót már ismerték: Istennel harmóniában élni az Ő védelme alatt, az Ő tudásában gyarapodni naponta, és az Ő szerető gondoskodását élvezni – ez a jó. De az ember meg akarta tapasztalni a rosszat, mert a sátán úgy búgott nekik, hogy ha nem tapasztalják meg az Istentől elszakadt létet, akkor valami nagyszerűről lemaradnak, akkor valami rendkívülitől megfosztják magukat…

Az Istentől való elfordulás, az isteni szabályok áthágása és az ezzel járó következmények: ez a rossz. És a sátán megvezetése és erőteljes befolyása alatt lévő emberiség immár csaknem hatezer éve éli a rosszat. De ez nem fog örökké tartani! Teremtőnk tűri ezt a sok gonoszságot, ami világunkban zajlik, engedi, hogy megtapasztaljuk azt, amit meg akartunk tapasztalni, de ennek az ámokfutásnak véget fog vetni, ez így nem mehet örökké. Hiszen ez az Ő világa, ez az Ő univerzuma, és a rendnek vissza kell állnia – méghozzá az Általa meghatározott időben.

Közben a Szentlélek Isten noszogatja, szólongatja az embereket, próbálja bennük felkelteni az Isten utáni vágyakozást, az isteni tisztaság, rend, bölcsesség és béke iránti óhajt… Sajnos nagyon sokan ellenállnak ennek az ösztönzésnek…

Pedig Isten időrendje szerint – amelyet a Bibliából ismerhetünk meg – ennek a sátáni időszaknak hamarosan vége lesz. Sátán napjai meg vannak számlálva – s ezzel együtt a sátáni rendszer napjai is meg vannak számlálva.

„Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is… Ezért örüljetek egek, és ti, akik benne laktok! Jaj a földnek és a tengernek, mert oda szállt le az ördög nagy haragjában. Tudja, hogy kevés ideje van hátra.” (Jelenések könyve 12:9-12)

Dániel, e tiszta életű, nemes lelkű próféta Istenünk több üzenetét közvetítette számunkra, főleg azokat, melyek a jövőnkre vonatkoznak. Az egyik isteni üzenet egy álom formájában érkezett, melyet csak Dániel volt képes értelmezni: egy nagy szobrot látott, egy emberi alakot, melynek a feje aranyból volt, a mellkasa ezüstből, a dereka bronzból, a lábai vasból, a lábfeje pedig vassal kevert agyagból.

E jelképes üzenet értelme pedig ez: a fej az akkori Babilont jelképezte, az ezüst Médo-Perzsiát, a bronz a Görög Birodalmat, a vas a Római Birodalmat, a vassal kevert agyag pedig az egymással nehezen összefogható, de az egy világkormány alatt tíz unióból mégis összeálló utolsó politikai felállást jelenti. (A tíz ujj jelképezi a tíz világpolitikai hegemóniát, melyet majd az egy világkormány ural egy rövid ideig, s e tízes szám a Jelenések könyvében is meg van erősítve.)

Amint ebből azonnal látjuk, hiszen e képletes üzenetből egyértelmű, hogy ma az utolsó politikai alakulat napjait éljük, és több nem lesz. A egy világkormány az Antikrisztus személyének vezetésével még nem állt fel, de minden nap láthatjuk az erre való nagypolitikai törekvéseket. A világkormány felállása a küszöbön! Ez lesz az emberiség sátáni uralom alatt megélt utolsó időszaka.

Fontos erről tudnunk, avagy éljünk Csipkerózsika álmát, nem véve tudomást a szemünk előtt zajló eseményekről?

Jézus Urunk erőteljes figyelmeztetésekkel adta tudtunkra, hogy figyelnünk kell az idők jeleit, és nem lehetünk olyanok, mint a tíz balga szűz, akik elaludtak…

Dániel, Ezékiel és Jeremiás próféciáiból erőteljes üzeneteket kapunk arra nézve, hogy emberi világunk mostani folyásának vége lesz. Jézus Urunk az Olajfák hegyén mondott beszéde pedig elejétől végéig arról szól, mit kell figyelnünk, melyek lesznek e mostani sátáni rendszer végének jelei. Jézus Urunk tehát nem hagyott minket sötétségben ezt illetően. Jézus e beszéde Máté evangéliumának 24. és 25. fejezetében olvasható. Kezdjük ezzel az új évet, hogy ismerkedjünk az isteni időtervvel! Ennél fontosabb és életbevágóbb feladatunk nincs!

„Tanuljatok a fügefa példájából: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő, az ajtó előtt! Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el” – Jézus Urunk szavai ezek, vegyük őket komolyan.

Jézus Urunk második eljöveteléről van szó, amikor is visszajön isteni hatalommal, káprázatos erővel és fenséggel.

Többé nem lesz kiszolgáltatott gyermek, többé nem engedi magát megalázni, többé nem áldozza fel értünk az életét. Isteni hatalommal jön vissza, mert Jézus Isten, és visszaállítja az isteni rendet, az eredeti isteni tervet itt a földön. Ez a jövő.

Most már nekünk is fel kell nőnünk a feladathoz, s lélekben, tudásban, értelemben fel kell készülnünk, hogy a Királyok Királya és Urak Ura – Jézus Krisztus – eljövetele ne érjen minket váratlanul. Aki figyeli az idők jeleit, láthatja, hogy Jézus Urunk visszajövetele nagyon közel van, mert Istenünknek pontos időterve van!

 

Kérem tekintse meg kisfilmjeimet YouTube-csatornámon, melyek a Biblia alapján választ adnak emberi létünk legfontosabb kérdéseire, és útbaigazítanak az ügyben, hogyan éljük mindennapjainkat Isten akarata szerint. YouTube-csatornám címe: „A hit próbája: a mindennapok”.

(Cúth Katalin/Felvidék.ma)