„Nincs béke igazságosság nélkül, és nincs igazságosság megbocsátás nélkül: erre szeretném emlékeztetni mindazokat, akik kezükben tartják emberi közösségek sorsát, hogy nehéz és súlyos döntéseikben mindig engedjék, hogy a közjó távlatával az ember igazi java vezesse őket.”

Szent II. János Pál pápa

A Pázmaneum Társulás felhívással fordul mindazokhoz, akik a mai kor kiélezett társadalmi és politikai helyzetében a vitás kérdéseket békés eszközökkel szeretnék megoldani, hogy február 14-én, Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjeinek napján egy szál fehér gyertyát gyújtsanak, és tegyék ki ablakaikba az esti harangszó idején, azaz 19 órakor.

Buzdítjuk a katolikus híveket, hogy imádkozzanak el egy Úr angyala imádságot, és kérve a Szűzanya közbenjárását az Oltalmad alá futunk imával, valamint a Szent Mihály fohásszal egészítsék ki azt!

Európa társvédőszentjeit keleten és nyugaton egyaránt tisztelik. Kérjük az Ő segítségüket, hogy a háborút és minden más vitás kérdést, amelyek a nemzetek közötti viszályt okozzák, békés útra tereljék, és az állami vezetők, akik mindezért felelősek, hallják meg a béke hírnökeinek szavát.

Várjuk a civil szervezetek, egyházközségek, magánszemélyek csatlakozását a kezdeményezéshez, és mindazokét, akik a háború mielőbbi befejezését, a sokak által áhított béke eljövetelét várják.

Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjei könyörögjetek érettünk!

(Sajtóközlemény)