Fotó: Dániel Erzsébet/Felvidék.ma

A fenti Anselm Grün mottóval Nánán a kultúrházban szervezte meg a Csemadok nánai alapszervezete a „Lélektől-lélekig”  zenés beszélgetést böjt harmadik vasárnapjának szombatján, Dr.Fóthy Zoltán esperes-plébánossal.

A beszélgető sorozatot még 2017-ben indították el, farsang idején, de volt, hogy a böjtben találkoztak.  Idén ez volt a második találkozás, melynek témája a lelki életről szólt, a lelkiatya elmélkedése alapján.

A bevezetőben a Csemadok elnöke felvázolta a találkozónak az apropóját, hogy az egyház vezetője „kilépve” a templomon kívüli civil életbe vigye az evangélium üzenetét, segítse a mai tévelygő ember lelki életét.

A párkányi esperes-plébános bevezetőjében az evangéliumról szólt, melyben minden nap mindenki megkapja a napi útravalót. Ez az alapja a hitünknek. A katolikus egyház küldetése Jézus Krisztus örömhírének, az evangéliumnak a hirdetése, mely nekünk szól, s ha ezt követjük, segít mindennapjainkban. Az evangéliumi idézetek Isten vágyainak világa. Ebből mindenki meríthet. Majd beszélt a krisztusi kegyelem jelentéséről.

A kegyelem isteni segítség, erő, amelyet Jézus Krisztus engesztelése által kapunk, általa megszabadulunk a bűntől és a haláltól. Emellett a kegyelem olyan képessé tévő hatalom, amely naponta megerősít bennünket, és segít mindvégig kitartanunk. A kegyelmet leginkább a szentgyónásban kapjuk meg.

Beszélt a mindennapi életünk betöltetlen részeiről, a lelki élet azon területeiről, mely a hit megéléséhez elengedhetetlenek, ez mindenhez kell. A krisztusi kegyelemben megkapjuk a kinyújtott kezet, a hitet, melyre válaszolni kellene. Az életünk tele van vágyakozással, és szomjúsággal.

Fotó: Dániel Erzsébet/Felvidék.ma

Vajon miért kergeti a pénz a gazdagság utáni vágyat az ember, hogy gazdag legyen? Miért kergeti a sikert, a karriert? S mit ér el, ha megvan? Mindezen jó elgondolkodni – fejtegette az atya.

Számtalan olyan gondolatot vetett fel, amelyeken mélyebben el kellene gondolkodnunk. Sokat idézett Szent Ágoston életéből, vallomásaiból. Mindenki figyelmébe ajánlotta  megtérésének időszakát, az addig megtett út gyötrelmeit, tanúságait.

Beszélt az alázatról, a szerénységről, az elcsendesedés gyümölcseiről, mely lehet a vasárnapi miselátogatás is.

A beszélgetés kiegészítő programja volt az ÉDEN MUZIC Dicsőítő Zenekar bemutatkozása. E zenekar, mint vezetője Bence Dávid elmondta, 2-3 éve működik. A nánai délutánon az énekes Fischer Noémi, és a gitáros Bence Dávid vettek részt, mindketten nánaiak.

S ami szép volt műsorukban – mint egy ráhangolódva, az elhangzottakra – szólt az énekük a kegyelemről, az Isten keresésről, és az Isten megleléséről.

A szlovák nemzetiségű Bence Dávid magyarul mondta el vallomását, hogy került Isten-közelbe a vallási énekeken keresztül. Egy összejövetelén hallotta meg az Úr szavát zenében, énekben, s akkor határozta el, hogy ő is közvetíti másoknak Krisztus üzenetét, dicsőítő énekeikkel. Tervük, hogy a párkányi zenés szentségimádáshoz hasonlóan a régió templomaiba is elvigyék az üzenetet.

A délutáni programhoz kapcsolódva felhangzott Reményik Sándor: Kegyelem c. verse is.

A zenés beszélgetés a szervezők és a megjelentek jóvoltából, agapéval fejeződött be.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)