Fotó: SJG

„Mindannyian versírók vagyunk,
a költők csak abban különböznek tőlünk, hogy ők szavakba is foglalják a verset.“

A magyar tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelv és irodalom oktatása kulcsszerepet tölt be. A szlovák nyelv tanulása és tanítása azonban elképzelhetetlen az irodalom, a kultúra ismerete nélkül. Ezért a különböző szlovák nyelvű versenyek elsődleges célja az, hogy fejlesszük diákjaink szókincsét, nyelvi és kommunikációs készségét, megismertessük velük egy másik nép irodalmát és kultúráját, valamint szereplési lehetőséget adjunk azoknak a tanulóknak, akik szívesen lépnek közönség elé.

Szeretnénk ezzel hangsúlyt fektetni arra is, hogy a fiatalok megértsék a kölcsönös tolerancia és megbecsülés fontosságát, hogy ezúton válhasson a költészet egyfajta kapcsolódási ponttá, amely esetleg összeköthet minket.

Március 21-én, a tavasz első napján a Selye János Gimnázium három diákja került be a Hviezdoslavov Kubín szlovák szavalóverseny járási fordulójára, melyen a Komáromi járás szinte minden szlovák nyelvű alapiskolája képviseltette magát.

A szavalóverseny járási fordulójáról ugyanúgy, mint idén már a körzeti fordulóról, csak az első helyezettek jutnak a kerületi döntőbe. Érsekújvárba tehát csak a legjobbak mehetnek a Komáromi, a Lévai, a Nagytapolcsányi, az Érsekújvári és a Vágsellyei járásból. Igazán büszkeség tölt el, hogy az áprilisi kerületi fordulóban Senkulič Dézi secundósunk, valamint Naňo Nimród (II. A) és Presinszky Emma (I. B) is szavalhat. Vagyis ez annyit jelent, hogy a Komáromi járást a 4. kategóriában versben és prózában is a mi gimnáziumunk diákjai képviselhetik, megelőzve ezzel a szlovák nyelvű középiskolákat és a szlovák gimnáziumot is.

Fotó: SJG

Március 30-án pedig a mi tehetséges, csupa szív Dézink elnyerte a Dobré slovo szlovák nyelvű szavalóverseny járási első helyét is, úgyhogy április végén itt is a kerületi fordulóban méretteti meg magát. Nagyszerű érzés, hogy a „Kubín” a „Dobré slovo” szavalóverseny mellett mondhatni állandó program lett diákjaink számára, ahonnan most már komoly helyezésekkel térnek vissza.

Ezeknek a gyerekeknek nem kell könyörögni, hogy szavaljanak, ami arra vall, hogy fontosnak tartják, hogy gyarapítsák általános műveltségüket.

(Králik Zsuzsanna, felkészítő tanár)