(Fotó: Kovács Ibolya)

A Szövetség a Közös Célokért diákutaztatási programjában május 16-án a tornagörgői, várhosszúréti, szilicei és gömörhorkai kisiskolák diákjainak tanulói a füleki Vármúzeumba látogattak.

A Szövetség a Közös Célokért társulás, mint a Petőfi 200 program felvidéki lebonyolítója, arra kínált lehetőséget, hogy a szakmai ajánlás által megszólított felvidéki oktatási intézmények diákjai szervezett, csoportos tanulmányi kirándulások keretében, a Petőfi-emlékév legígéretesebb kiállításait, valamint a reformkorhoz és Petőfi személyéhez kapcsolódó kultuszhelyeket ingyenesen tekintsék meg.

A füleki Vármúzeumban a Petőfi-emlékévhez kapcsolódó kiállítást tekintették meg, ami lehetőséget nyújtott Petőfi, mint költőóriás és szabadságharcos személy szlovák vonatkozásainak megvizsgálására.

A tárlat 6 tematikus egységen keresztül mutatta be Petőfi származásával és a szlováksággal való viszonyát.

(Fotó: Kovács Ibolya)

A foglalkozások során elsőként a várat tekintették meg, amely a diákok korának megfelelő magyarázattal és tárlatvezetéssel zajlott, mialatt interaktív módon aktivitásra voltak sarkallva.

Mint azt Kovács Ibolya, a szilicei alapiskola igazgatója elmondta, a diákok figyelmét lekötötték a kisfilmek is, amelyekben a vár egykori kinézetének bemutatója mellett a várvédők és az őket támadó török csapatok viseletét, harcait mutatták be.

(Fotó: Kovács Ibolya)

Az igazgató asszony rövid ismertetőt tartott a vár történetéről és a várhoz kapcsolódó mondáról.

A második múzeumpedagógiai foglalkozás Petőfi személyéhez, családjához, iskoláihoz kapcsolódott.

Itt képeken tekinthették meg a költőt, a családfáját, vitrinekben Petőfi kedvenc viseletét és a hozzá tartozó tárgyakat és egy korabeli kovácsműhelyt, ami abban az időben az utazások nagyon fontos részét képezte.

(Fotó: Kovács Ibolya)

A gyerekek megtudták, hogyan kapcsolódik a költő Fülekhez, milyen egyénisége volt a saját korának, hogyan vélekedett Fülekről, milyen napokat töltött a városban és környékén.

(Felvidék.ma)