A Nyitra Megyei Önkormányzat hétfőn tartotta 3. képviselő-testületi ülését. A testületben megyei támogatásokról döntöttünk az idegenforgalom szakterületén.

A tanúsítvánnyal rendelkező idegenforgalmi létesítmények számára összesen 30 ezer € került elosztásra a 29 érdeklődő számára. Két járásban idegenforgalmi vállalkozások számára is eldőltek az idei megyei támogatások. A Komáromi járásban 5 pályázat kapott támogatást összesen 6600 euróval, míg a Lévai járásban 4 pályázat összesen 5400 euróval.

Komoly vitát váltott ki a testületben az a javaslat, hogy 2024-re alaposan meg kellene változtatni a megyei támogatások rendszerét. A számos általános érvényű rendelet helyett – amelyek 8 különböző megyei támogatási sémát szabályoznak – egy általános érvényű rendelet készül, amely külön fejezetekben határozná meg az egyes, alaposan megváltoztatott támogatási sémák tartalmát és pénzügyi keretét. Eldöntöttük az eseti bizottság összetételét, amely felügyeli majd a megye elnöke és a megyei hivatal által készített új rendelet sarokköveit és tartalmát. Az ad hoc bizottságban a Szövetség frakcióját Vitkó Andrea és Köpöncei Péter képviselik. Az előkészítés folyamatát alaposan fel kell pörgetni, hiszen a rendelet javaslatát nyár végéig el kell készíteni, majd a képviselő-testületben elfogadni, hogy szeptembertől már az új szabályzat alapján pályázhassák meg a 2024-es megyei támogatást az egyes kulturális és társadalmi szervezetek, oktatási intézmények, sportszervezetek és önkormányzatok.

A megyei testületben elfogadtuk azokat a partnerségi szerződéseket, amelyek alapján 4 megyei fenntartású szociális intézmény nyújtja majd be pályázatát a SZK Felújítási Alapjához új, zöldmezős szociális intézmény felépítésének támogatására. Ezek közül 3 az Érsekújvári járásban található – Kovácspatakon, Mányán és Nyitramalomszegen – egy pedig a Nagytapolcsányi járásban. Erre szükség van, mivel a jelzett szociális intézmények korántsem teljesítik az EU és a pozsonyi szociális tárca egyre szigorúbb szabályzatát a szociális gondozottak életterének nagyságát, minőségét és komfortját illetően. Az új beruházások hivatottak a körülmények javítására.

Képviselői indítványra a megyei hivatal elkészítette elemzését és a megyei képviselő-testület elé tárta megvitatásra a körzeti orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, gyermekorvosok és fogorvosok, valamint nővérek számáról és korfájáról a megye egyes járásaiban. Az összkép lehangoló, a perspektíva kedvezőtlen, sőt. Emiatt interpelláltunk Viola Miklós képviselőtársammal együtt a megye elnökéhez és a megyei hivatal igazgatójához, hogy az elemzésre alapozva készítsék el a szükséges megyei intézkedések javaslatát, noha az egészségügyi politika és a hálózat fenntartása nem megyei, hanem állami hatáskör és az egyes egészségbiztosítók hatásköre. Igyekezetünk arra irányul, hogy legyen ki gyógyítsa a megye lakosságát a következő 10 vagy 20 év folyamán, a megye minden járásában, kistérségében. Vidéken is, nem csupán a megye székhelyén vagy a nagyobb városokban.

Csenger Tibor megyei alelnök javaslatára a képviselő-testület jóváhagyta, hogy Nyitra megye szakmai és anyagi támogatást nyújt regionális fejlesztési ügynökség (RRA) megalapításához Léván.

A megyei testület javaslatunkra megválasztotta Nyitra megye képviselőit a nemzetközi szervezetek, az államközi Interreg HUSK Program szerveibe, valamint azon szervezetekbe, amelyek társalapítója vagy tagja Nyitra megye. Az Interreg HUSK Monitorozó Bizottságába tagnak Gyarmati Tihamért és póttagnak Csenger Tibort, a Rába-Duna-Vág ETT Szakmai Bizottságába Csenger Tibort, a Rába-Duna-Vág ETT Felügyelőbizottságába Farkas Attilát, míg a Pontibus ETT Felügyelőbizottságába Jobbágy Józsefet.

(Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, a Szövetség képviselőcsoportjának elnöke/Felvidék.ma)