(Fotó: MI/Felvidék.ma)

2023. június 24-én a dél-magyarországi Eperjes Szent László templomának búcsúünnepén került sor az Isten szolgája Esterházy Jánost és a Tiszteletre méltó Mindszenty József bíborost ábrázoló vitrázs üvegablakok felszentelésére.

Az üvegablakok Perlaki József Podmaniczky-díjas üvegfestőművész alkotásaiként kerültek felavatásra magánszemélyek adományaként.

A búcsúval összekötött szentelési ünnepet a falu temploma felszentelésének 20. évfordulóján szervezte meg Perlaki György plébános atya.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Dr. Grúber György teológiai tanár volt, aki párhuzamot vont Szent László király, illetve a huszadik század két kortárs vértanúja, Esterházy János és Mindszenty József bíboros hite és lelkülete között.

A szentmise végén a hívek közösen imádkoztak a két vértanú mielőbbi boldoggá avatásának szándékára.

A szentelési ünnep kiegészítéseként Molnár Imre történész tartott előadást a két szentéletű vértanú életútjáról.

(Felvidék.ma)