Illusztráció (Forrás: aktuality.sk)

A Foglalkoztatási akcióterv az R2 és az M3 utak tengelye mentén – Irány egy új, határokon átnyúló észak-déli gazdaságfejlesztési tengely felé cselekvési terv részeként megvalósuló sikeres projektek közé tartozik a REWO – Munkára készen, A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci integrálása is. Olyan készségeket tanítottak általa a tartósan munkanélkülieknek, amelyek segítik őket az elhelyezkedésben.

„A térség gazdasági fellendítésének lényeges részét képezi a rendelkezésre álló munkaerő felkészültségének támogatása is, amely jelenleg nem felel meg a munkáltatók elvárásainak. A vállalatok régiónkba vonzása problémába ütközik, mert befektetésük egyik fő követelménye a kellően felkészült és minőségi munkaerő“ – magyarázta Kovács Tímea projektmenedzser.

A már lezárult REWO-projektnek köszönhetően a harmadik szektorbeli partnerek léphettek e kedvezőtlen helyzet megváltoztatására érdekében, javítva így az álláskeresők esélyeit és lehetőségeit.

A határokon átnyúló együttműködés partnerei a szlovák PRACOV nonprofit szervezet és a magyarországi Szív és Szívért Alapítvány voltak. A projekt elsődleges célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci integrációja volt képzések és az új készségek elsajátításának személyre szabott megközelítése által.

„A PRACOV n. sz. azzal a céllal jött létre, hogy célzott tevékenységek révén növelje a marginalizált roma közösségekből származó emberek foglalkoztatását. Mindig az önkormányzat – közösség – munkáltató háromszögben dolgozunk. Csoportos tevékenységeket végzünk, amelyek célja az emberek konkrét munkáltatóknál történő foglalkoztatása” – tájékoztatott a PRACOV részéről Ravasz Ábel.

Szavai szerint a Szív és Szívért Alapítvánnyal való együttműködés, amely a REWO – Visszatérés a munkába módszertanának birtokosa, új tapasztalatot jelentett a nonprofit szervezet számára. Az alapítvány sokéves, már bevált tapasztalatokra épít és egyedileg kialakított eljárásokkal rendelkezik az oktatási tevékenységekhez.

A tartósan munkanélküliek számára személyre szabott képzést biztosít, amely erősíti önbecsülésüket, egyszerű készségeiket, munkavégzési szokásaikat, javítja kommunikációs készségeiket és kompetenciáikat, valamint megkönnyíti a stresszkezelést a mindennapi helyzetekben.

„A projekt keretében füleki munkanélküliekkel dolgoztunk foglalkoztathatóságuk növelése érdekében. A város ugyancsak erős partner volt a projektben. Az első eredmények ígéretesek, de végleges ítéletet csak bizonyos idő elteltével tudunk majd mondani a projekt sikeréről. A jövőben derül ki ugyanis, hogy a projektben részt vevő emberek hosszú távon is képesek lesznek-e megtartani helyüket. Ezt figyelemmel fogjuk kísérni” – tette hozzá.

A célcsoportok felmért problémái alapján a projektpartnerek két olyan csoportot választottak ki, melyek a tartós marginalizáció veszélyének leginkább ki vannak téve: ezek az alacsony foglalkoztatási esélyekkel rendelkező munkanélküliek és az otthonuk elvesztésével is fenyegetett munkanélküliek.

„Kiváló eszköznek tartom a REWO módszertant, amelyet a projekt részeként először hoztunk be Szlovákiába. Fülek megmutatta, hogy egy aktív helyi önkormányzat nagy haladásra képes a marginalizált közösségek foglalkoztatása terén” – foglalta össze Ravasz.

A projektet az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program társfinanszírozta az Európai Regionális Fejlesztési Alap EU-s forrásaiból 171 572,33 euró összegben, amelyből 126 698,57 euró a Szív és Szívért Alapítványnak, 44 873,75 euró pedig a PRACOV, n.sz.-nek jutott.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)