(Fotó: PRO MEGERE Polgári Társulás)

Egy újabb kulturális és történelmi emlékhellyel lett gazdagabb Nagymegyer, ahol január 7-én, méltó környezetben avatták fel Petőfi mellszobrát.

A Bartók Béla Alapiskolához és a Corvin Mátyás Kereskedelmi Akadémiához közeli Hősök terén levő parkban az ott található emlékművek társaságában leplezték le a költőóriás szobrát.

Az átadón köszöntőt mondott Mikóczy Dénes, a PRO MEGERE Polgári Társulás elnöke, aki elmondta, az emlékmű az összmagyarság egyik meghatározó emlékhelye, a nemzeti szuverenitás, a szabadságvágy és az egymás iránti felelősségtudat jelképe. Mint arról megemlékezett, a szabadságharc idején Petőfi példamutatásának és szabadságszeretetének hatására sok nagymegyeri polgár is részt vett Kossuth zászlaja alatt a nemzet jövőjéért vívott forradalomban.

A szobor megalkotására Cséfalvay Kázmér nagyfödémesi szobrászművész-restaurátort kérték fel, aki egy 130 cm magas mészkőoszlopra helyezett, méreteiben életnagyságú kő mellszobrot készített.

„A Petőfi-mellszobor egy újabb értéke, színfoltja lesz a felvidéki emlékhelyeknek, ahol a nagymegyeriek és a felvidéki emberek leróhatják kegyeletüket a nagy költő, szabadságharcos, forradalmár előtt” – mondta Mikóczy Dénes.

A társulás hisz abban, hogy a költő szobra, s emlékhelye hozzájárul az ifjúság és a polgárok nemzeti öntudatának erősödéséhez s annak felelős vállalásához.

Nagymegyer Város Önkormányzata mellett a szobor létrejöttéhez nagyban hozzájárult Sohajda Péter Királyhelmecről a mészkő talapzatának beszerzésében, valamint Mester András, Füzérkomlós község polgármestere, aki a ma már nem működő kőbányából felajánlotta a kiválasztott megfelelő oszlopot. A helyszíni előkészületeket Vörös László kőműves, a PRO MEGERE elnökségi tagja végezte, míg a helyi TSM-K.F.T csapata a szükséges gépi segítséget, a téren lakó Kósa és Beke családok pedig az áramot, vizet biztosították a munkálatokhoz.

„Szeretném, ha a Felvidék legújabb és egyik legszebb Petőfi-szobra az összetartozás és az összetartás jelképévé válna nemzetünk és közösségeink elkötelezettségének sikerre vitelében” – zárta köszöntőjét Mikóczy.

Soóky Marián polgármester (Fotó: PRO MEGERE Polgári Társulás)

Ünnepi köszöntőjében Soóky Marián polgármester kiemelte: a város óvja és ápolja Petőfi emlékét, akiben lobogott a tettvágy embertársaiért és életét adta a magyar hazáért. Nemcsak rímekkel harcolt, hanem fegyverrel és konkrét áldozatvállalással is.

Petőfi emléke „diadalmasan” jelen van a mindennapokban, a köztereken, a nyelvben, a beszédfordulatokban, és idézi őt az is, aki a szabadságról vagy a szerelemről beszél.

Mint mondta, a költő zsenialitása abban rejlik, hogy mindenki számára közérthetően fogalmazta meg gondolatait az élet nagy kérdéseiről, miként mindenkinek küldetése van: ott kell becsülettel helytállnia, ahová a Jóisten teremtette.

Petőfi egy példakép, aki megmutatta, hogy a kimondott és leírt szó nem elég, tettekre van szükség.

„Igyekszünk Petőfi örökségét méltóképpen ápolni és átadni a jövő nemzedékének, hogy az itt élők a jövőben mindig magukénak érezhessék a nagy költő szellemiségét” – mondta a polgármester.

A kultúrműsorban közreműködött Zakál Gyula versmondó és a Kéknefelejcs népdalkör.

A szoboravatóra a PRO MEGERE Polgári Társulás szervezéseben, a Petőfi-emlékév meghirdetése kapcsán a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával került sor.

(Németh Tímea)